Image

ImageBEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne użytkowanie drogowych ekranów antyhałasowych zakłada, że jeśli nawet  ekran taki chroniony jest za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne itp.), zawsze istnieje prawdopodobieństwo, iż części lub całe płyty oderwane z ekranu w wyniku wypadku drogowego będą spadać jako odłamki w dół, stanowiąc zagrożenie dla znajdujących się tam ludzi.

Image  

ImageZgodnie z Polską Normą PN-EN 1794-2:2003,  Załącznik B „Bezpieczeństwo drugorzędne: spadające odłamki”, odpowiedzialność za rozpatrzenie potencjalnych skutków uszkodzeń ekranów akustycznych spoczywa głównie na wykonawcy i projektancie takiej konstrukcji.

Wspomniana norma stwierdza, że bezpieczeństwo ekranumożna zapewnić w dwojaki sposób:

1. Przez zastosowanie ekranów wzmocnionych, w których prawdopodobieństwo oderwania się części jest niskie.

2.Wykonanie konstrukcji podstawowej z elementów słabszych (tzn. stwarzających ryzyko), ale z zastosowaniem specjalnych dodatkowych środków, łagodzących skutki powstawania swobodnych odłamków (tzw. siatki wychwytujące).

ImageOcena bezpieczeństwa ekranów wzmocnionych polega na poddaniu ich specjalnemu badaniu udarnościowemu. Polega ono na prostopadłym uderzeniu ciężką masą w najbardziej newralgiczny punkt próbki tak, aby została ona zniszczona lub wypchnięta z ramy. Na podstawie oszacowania wielkości i ilości oderwanych odłamków ustala się następnie klasyfikację badanego materiału.

Od 20 lat jedynym materiałem, który pozytywnie przeszedł badania udarnościowe wg normy PN EN 1794-2 i dzięki temu może być stosowany na mostach, wiaduktach i estakadach bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia jest PLEXIGLAS SOUNDSTOP GSCC.

W płytach tych zastosowano opatentowane rozwiązanie w postaci zintegrowanych nitek poliamidowych, zdolnych utrzymać płytę w całości nawet po jej rozbiciu.

Nośność
Duża odporność płyt na parcie wiatru wynika z ich wysokiego modułu sprężystości, mierzonego zgodnie z ISO 527.

Trwałość
Wynika z odporności płyt na rozciąganie, mierzonej zgodnie z ISO 527.

Przepuszczalność światła
Płyty utrzymują przez wiele lat swoją wysoką przepuszczalność światła. Pomiaru wykonany wg normy DIN 5036 cz.3 rodzaj światła C.  Płyty cechuje wysoka przezroczystość i klarowność obrazu (porównywalnie do szkła)

Brak powstawania wolnych odłamków
Ta cecha płyt PLEXIGLAS SOUNDSTOP GSCC jest potwierdzona testem uderzeniowym opisanym w normie PN EN 1794-2 dodatek B.

Uszczelki systemowe
Uszczelki systemowe są integralną częścią systemu mocowania płyt. Zapobiegają one zniszczeniu powierzchni płyty przez profil metalowy, zapobiegają wbudowaniu naprężeń podczas montażu płyty (w strefie docisku profila montażowego), umożliwiają prawidłową pracę (przesuw) płyty wskutek jej rozszerzalności i skurczu termicznego.

Opakowanie producenta
Płyty PLEXIGLAS SOUNDSTOP są pokryte z obydwu stron folią polietylenową, która ma być usunięta po zainstalowaniu. Dostawy na wynajętych paletach są pakowane w ochronne folie.  

Inne właściwości:
- bardzo wysoki stopień samooczyszczania płyt wskutek opadów atmosferycznych
- dostępność w co najmniej 7-u transparentnych kolorach
- ekstremalna odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie 
- łatwość formowania (gięcie na zimno i termoformowanie); minimalny promień gięcia płyt akrylowych na zimno obliczamy wg wzoru: 330 x grubość płyty
- łatwość obróbki (cięcie i wiercenie ogólnodostępnymi narzędziami do obróbki metali)
- łatwość zdobienia (zmiana wyglądu powierzchni przez: sitodruk, lakierowanie, piaskowanie), inne elementy dekoracyjne 
- możliwość kształtowania konstrukcji o wysokich wymaganiach i walorach architektonicznych
- lekkość (prawie 2-krotnie lżejsze od szkła)
- tłumienie akustyczne wg PN EN 1793
- 10- letnia gwarancja (zgodnie z deklaracją producenta)

Ostatnio na polskim rynku pojawiły się płyty konkurencyjne, przed którymi postawiono ambitny cel konkurowania z PLEXIGLAS SOUNDSTOP GSCC.

W poniżej zamieszczonej tabeli podane są najistotniejsze zalety płyt PLEXIGLAS SOUNDSTOP GSCC w stosunku do produktów konkurencyjnych pokazujące, w jaki sposób poszczególne wyroby stają przed próbą sprostania wysokim wymogom, stawianym przed płytami ekranowymi do zastosowań na mostach i wiaduktach.

Warto różnice te uświadomić wszystkim zainteresowanym, tzn. projektantom, wykonawcomi inwestorom, aby sprawdzili czy dany materiał spełnia wszystkie zakładane funkcje.

Płyty akrylowe zbrojone na ekrany akustyczne 

Kryterium 

PLEXIGLAS SOUNDSTOP GSCC 

Bezpieczeństwo konstrukcji ekranowych na mostach i wiaduktach:
Test udarnościowy wg PN EN 1794-2.
Odbiór techniczny
■ Nitki poliamidowe stanowią integralny system zapobiegający powstawaniu swobodnych odłamków.
■ Pozytywne przejście testu, brak groźby spadających odłamków płyt, które mogą wyrządzić krzywdę ludziom.
■ Dopuszczenie do stosowania na mostach i wiaduktach
Koszty instalacji konstrukcji ekranowych■ Duże formaty płyt:
4200 x 2000 mm, 3000 x 2000 mm,
2500 x 2000 mm, 5000 x 2000 mm
oraz specjalne 5000 x 2300 mm,
3300 x 2500 mm
■ Mniejsza ilość HEB-ów
■ Prostsza konstrukcja
■ Niższe koszty akcesoriów montażowych, instalacji i całkowity koszt wykonania inwestycji
Potencjał produkcyjny, dostępność produktów■ Evonik-Rohm to jeden z największych producentów płyt PMMA na świecie
■ Ogromny potencjał produkcyjny wpływa na łatwą dostępność Plexiglasu
Doświadczenie
Renoma
Technologia
Gwarancja jakości
■ 30 lat doświadczeń na rynkach całego świata
■ Lista referencyjna: Tysiące projektów na najbardziej wymagających rynkach świata
■ Pewność i jakość, za którymi stoją potężne laboratoria badawcze i unikalny Know-How
WyglądRegularna, elegancka forma
Rzetelność danychPrzykład: wysoka przepuszczalność światła do 92 %, potwierdzona szczegółowym świadectwem

źródło: materiały producenta i dystrybutora 

patrz też:

- Szklane ekrany akustyczne , Jan Adamczyk, Dorota Szałyga-Osypanka, Świat Szkła 12/2010

- Ekrany akustyczne (TUPLEX) , Świat Szkła 12/2010

- Krawędziowe wzmacniacze skuteczności tłumienia ekranów akustycznych , Świat Szkła - portal

- PLEXIGLAS SOUNDSTOP , Świat Szkła - portal  

- Efektowne i efektywne realizacje przezroczystych ekranów akustycznych, Beata Stankiewicz, Świat Szkła 3/2005

- Specyfika przezroczystych ekranów akustycznych , Beata Stankiewicz, Świat Szkła 2/2005

więcej informacji: www.tuplex.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.