wlasna-instrukcja IFT-A4a1a1a2

 

„Świat Szkła” wraz z ift Rosenheim przygotowują polskojęzyczną, aktualizowaną instrukcję prawidłowego montażu okien i drzwi - drugie uzupełnione wydanie.

 

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych służą jako niezbędny, praktyczny przewodnik do projektowania i wykonywania profesjonalnego montażu okien i drzwi zewnętrznych. Są bogatym źródłem wiedzy technicznej w dziedzinie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Wytyczne te są polską wersją instrukcji montażu Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości RAL (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren/RAL Quality Association Windows and Front Doors), która jest określana jako europejska biblia montażowa.

 

Termin wydania rozszerzonej wersji Wytycznych w języku polskim: jesień 2022

 

Informacje o aktualnej, uzupełnionej wersji „Wytycznych montażu” 

 

„Wytyczne montażu” opisują aktualny stan wiedzy i zasady techniki montażu - musiały więc zostać gruntownie zrewidowane, ponieważ od ostatniego wydania wprowadzono wiele zmian technicznych i normatywnych.

 

Na ok. 350 stronach instrukcji objaśniono - naukowo i praktycznie - profesjonalne uszczelnianie i mocowanie stolarki budowlanej oraz statyczne i fizyczne zasady montażu. Jest to zatem lektura obowiązkowa dla wszystkich wykonawców budowlanych i projektantów, którzy chcą profesjonalnie montować wyroby budowlane.

 

W szczególności uwzględniono zmiany w izolacji cieplnej i akustycznej, hydroizolacji budynków, zasadach mocowania, ochrony przed upadkiem z wysokości oraz projektowania elementów od podłogi do sufitu, a także wymogi budynków bez barier.

 

Od wydania wersji niemieckiej w 2014 r. nastąpiło wiele zmian technicznych i normatywnych. W związku z tym konieczna była kompleksowa rewizja instrukcji montażu, aby nadal rzetelnie opisywać aktualny stan wiedzy. W szczególności uwzględniono zmiany w normach DIN 4108 (izolacja cieplna i oszczędność energii w budynkach), DIN 4109 (izolacja akustyczna w budynkach), DIN 18542 (taśmy uszczelniające do spoin), DIN 18531/18533 (hydroizolacja budowlana), DIN ISO 9972 (przepuszczalność powietrza w budynkach), a także aktualne przepisy dotyczące mocowania okien z wymaganiami w zakresie odporności na włamanie i zabezpieczenia przed upadkiem. Skutki zmian normatywnych są złożone/kompleksowe i zostały uwzględnione w różnych rozdziałach.

 

Szczególne zainteresowanie wzbudzą z pewnością innowacje w dziedzinie mocowania. Obecnie dostępna jest bardziej praktyczna definicja przypadków obciążeń z dwoma przypadkami standardowymi i jednym przypadkiem specjalnym, proste przykładowe obliczenia do profesjonalnego wymiarowania zamocowań, instrukcje dotyczące procedury mocowania elementów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, a także rozszerzenie zakresu stosowania elementów antywłamaniowych w systemach ściennych z cegieł/pustaków o wysokiej izolacyjności termicznej. Powinno to z pewnością ułatwić dyskusję techniczną z architektami, właścicielami budynków, organami nadzoru budowlanego i inżynierem budowlanym. Przy stosowaniu wielofunkcyjnych taśm uszczelniających uwzględniono też wymagania austriackiej normy montażowej.

 

Dla projektanta temat "połączenie/uszczelnienie między hydroizolacją budynku a konstrukcją okien i drzwi tarasowych na poziomie podłogi" został przeredagowany i dostosowany do aktualnych norm, a dwuetapowy montaż z wykorzystaniem wstępnie zamontowanych ram został uwzględniony w nowym rozdziale jako wariant o istotnych zaletach.

 

Rozdział 7. Wykonanie praktyczne, został uzupełniony o wiele przykładów rozwiązywania potencjalnych słabych punktów, takich jak "dziura handlowa", a także o konstrukcje progów do budynków bez barier.

 

W rozdziale 8. dodano nowe rysunki i ponownie wykonano wszystkie obliczenia termiczne (izotermy, wartości Psi, Rfi) zgodnie z poprawkami do normy DIN 4108). Dzięki temu instrukcja montażu jest idealną, praktyczną pomocą przy projektowaniu i wykonywaniu profesjonalnego montażu okien i drzwi zewnętrznych.

 

W artykułach technicznych publikowanych w miesięczniku "Świat Szkła" można znaleźć szczegółowe informacje na temat aktualizacji Wytycznych:

 

- Zaktualizowana instrukcja montażu okien i drzwi zewnętrznych. Zasadnicza aktualizacja wytycznych z nowymi informacjami oraz uaktualnieniem norm i przepisów  

 

- Montaż okien w kontekście aktualnych norm DIN 4108 dodatek 2 i DIN 4109   

 

„Wytyczne montażu okien i drzwi wejściowych, Projektowanie i wykonywanie montażu okien i drzwi wejściowych w nowym budownictwie i przy renowacji” - II rozszerzone wydanie

(tytuły rozdziałów w aktualizowanej wersji)

Spis treści

1 Przedmowa 1

2 Wymagania ogólne 5
   2.1 Wprowadzenie 5
   2.2 Oddziaływanie na okna i drzwi zewnętrzne w ścianie zewnętrznej 7
   2.3 Model poziomu, zasady projektowania połączeń 13
   2.4 Cechy szczególne w starych budynkach 18
   2.5 Podsumowanie 21

 3 Zadania związane z projektowaniem 23

   3.1 Planowanie wdrożenia 23
   3.1.1 Połączenie między konstrukcją okna a budynkiem 23
   3.1.2 Minimalne wymagania dotyczące planowania 29
   3.1.3 Przykład połączenia podłogi i konstrukcji progu 38
   3.1.4 Przykład 2-etapowego montażu okien z ramami do montażu wstępnego 48
   3.2 Planowanie warsztatu i montażu przez wykonawcę 51
   3.2.1 Zasady podstawowe 51
   3.2.2 Wpływy/przepisy z powiązanych branż 55
   3.2.3 Usługi planowania przez wykonawcę - przypadek wymiany okien 56
   3.2.4 Przykłady połączeń 62

 4 Podstawowe zasady fizyki budowli 63

   4.1 Odpowiednie przepisy techniczne 63
   4.2 Izolacja termiczna i ochrona przed wilgocią 64
   4.2.1 Podstawowe wymagania 64
   4.2.2 Rozporządzenie w sprawie oszczędności energii (EnEV) i norma DIN 4108 "Izolacja cieplna i oszczędność energii w budynkach" 67
   4.3 Izolacja akustyczna 99
   4.3.1 Podstawowe wymagania 99
   4.3.2 Planowanie izolacyjności akustycznej zewnętrznych elementów budynku 100
   4.3.3 Wynikowa izolacyjność akustyczna z uwzględnieniem połączeń 101
   4.4 Ochrona przeciwpożarowa (zachowanie podczas pożaru) 108
   4.5 Podsumowanie 108

 5 Mocowanie i przenoszenie obciążeń 111

   5.1 Mocowanie okien i drzwi zewnętrznych 112
   5.1.1 Siły działające 120
   5.1.2 Wymiarowanie zamocowania (przypadek standardowy 2) 125
   5.1.3 Mocowanie elementów dodatkowych, skrzynek roletowych i rozszerzeń profili 145
   5.1.4 Poziomy montażu, rodzaje naprężeń i nośność elementów złącznych 150
   5.1.5 Systemy ścienne 151
   5.1.6 Systemy mocujące, elementy złączne/łączniki 154
   5.2 Ochrona antykorozyjna elementów złącznych 158
   5.3 Mocowanie elementów o specjalnych właściwościach 160
   5.3.1 Elementy budowlane o właściwościach antywłamaniowych 160
   5.3.2 Części składowe z właściwościami chroniącymi przed upadkiem 162
   5.3.3 Drzwi ewakuacyjne i antypaniczne 165
   5.3.4 Elementy ochrony przeciwpożarowej 165

 6 Izolacja wodochronna 167

   6.1 Wymagania konstrukcyjne 168
   6.2 Poziomy uszczelnienia 168
   6.3 Rodzaje połączeń 170
   6.3.1 Przypadek szczególny: połączenia elementów 172
   6.3.2 Połączenia elementów, kompensacja ruchu jako czynnik decydujący 175
   6.3.3 Zakresy wielkości ruchów 177
   6.4 Systemy uszczelniające 179
   6.4.1 Materiały uszczelniające do spoin w sprayu (natryskowe) 180
   6.4.2 Impregnowane taśmy uszczelniające do złączy z tworzywa piankowego 185
   6.4.3 Wielofunkcyjne taśmy uszczelniające 189
   6.4.4 Folie do uszczelniania spoin 192
   6.4.5 Folie uszczelniające 196
   6.4.6 Taśmy uszczelniające do tynkowania 197
   6.5 5 Dyfuzja pary wodnej przez systemy uszczelniające 199
   6.6 Zalecenia dotyczące uszczelniania 200
   6.7 Izolacja spoin/złączy 201

 7 Realizacje w praktyce 203

   7.1 Zadania osoby odpowiedzialnej za montaż 203
   7.1.1 Czynności przygotowawcze, planowanie warsztatu i montażu 203
   7.1.2 Rejestrowanie sytuacji montażowej 206
   7.1.3 Tolerancje i normy tolerancji 211
   7.1.4 Dokumenty projektowe 215
   7.1.5 Konstruktywne wdrażanie wymagań fizyki budowli 217
   7.1.6 Szczegółowe planowanie mocowania i przenoszenia obciążeń 223
   7.1.7 Szczegółowe planowanie hydroizolacji 225
   7.1.8 Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy 229
   7.2 Instrukcje dla montażysty 230
   7.2.1 Wykonywanie mocowania i przenoszenie obciążeń 230
   7.2.2 Kolejność wykonywania prac związanych z izolacją styków/połączeń 232
   7.2.3 Prawidłowe zastosowanie systemów izolacyjnych i uszczelniających 233
   7.3 Szczególna pielęgnacja przy przejściach 244
   7.4 Wykonanie zewnętrznego parapetu okiennego (deska pogodowa) 251
   7.5 Konstrukcja parapetu 258
   7.3 Specjalna pielęgnacja przy przejściach 244
   7.4 Wykonanie parapetu zewnętrznego (osłony pogodowej) 251
   7.5 Trening progowy 258

 8 Przykłady projektowe/wykonawcze 263

   8.1 Informacje ogólne 263
   8.2 Przykłady nowych budynków 267
   8.2.1 Monolityczne ściany zewnętrzne 268
   8.2.2 Zewnętrzna izolowana ściana zewnętrzna 282
   8.2.3 Izolowana rdzeniowo, wentylowana od tyłu ściana zewnętrzna z ciężką okładziną 288
   8.2.4 Izolowana rdzeniowo, wentylowana od tyłu ściana zewnętrzna z lekką okładziną 296
   8.2.5 Izolowana rdzeniowo, niewentylowana ściana zewnętrzna 302
   8.2.6 6 Ściana o konstrukcji szkieletowej z drewna 312
   8.2.7 Ściany domów pasywnych 318
   8.3 Przykłady starych budynków 321
   8.3.1 Monolityczna ściana zewnętrzna 322
   8.3.2 Nieizolowana ściana zewnętrzna ze szczeliną powietrzną i ciężką okładziną 326
   8.3.3 Izolowana rdzeniowo, niewentylowana ściana zewnętrzna 328
   8.3.4 Ściana szachulcowa 330
   8.4 Dalsze przykłady 332
   8.4.1 Okna plastikowe w budynkach prefabrykowanych 332
   8.4.2 Okna drewniano-aluminiowe w wielowarstwowym systemie ściennym 334

 9 Bibliografia 337

 

Zobacz fragmenty  Wytycznych do montażu okien i drzwi - II wydanie - w wersji niemieckiej

fragment wydania II

 

Zobacz film pokazujący poglądowo zawartość I edycji Wytycznych do montażu okien i drzwi zewnętrznych 

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych - przegląd zawartości Instrukcji RAL

 

  KONTAKT

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Dział Marketingu i Reklamy: 

Agata Kostrzewa        tel.:  881 068 847  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Agnieszka Roguska,   tel.: 690 804 307   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Redakcja Świat Szkła: Krzysztof Zieliński 
tel.: 22 53 53 062, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Dział prenumeraty (zamówienia egzemplarzy): Iwona Markowska
tel.: 22 53 53 227, 535 085 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych - drugie uzupełnione wydanie

będzie można też zamówić ON-LINE w naszym sklepie internetowym     

 

Redakcja miesięcznika ŚWIAT SZKŁA
ul. Wąski jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.swiat-szkla.pl 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019c  

 

   Uaktualnione i rozszerzone II wydanie 

wytyczne montazu

więcej informacji o I wydaniu Wytycznych do montaż okien i drzwi zewnętrznych tzw Instrukcja RAL

Wymogi normatywne dla Niemiec i Europy przedstawione jako komentarz dla lepszego zrozumienia tematyki danego rozdziału. 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.