20210122 PCZ konf

W dniach 4–5 listopada 2020 roku odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

 20200122 XVII MEST BoZPE KOL 3

 

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina i Georgian Technical University.

 

W tym roku, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, co umożliwiło Uczestnikom zaprezentowanie swoich referatów oraz wzajemną komunikację z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

20200122 XVII MEST BoZPE KOL 2


Na konferencję zgłoszone zostały referaty z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier). W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób.

 

Słuchaczami konferencji byli przedstawiciele uczelni, w tym również studenci, oraz osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawczye, stowarzyszenia oraz firmy z branży budowlanej z Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier.

 

20200122 XVII MEST BoZPE 6

 

Tematyka wystąpień dotyczyła obiektów budowlanych, w tym ich komponentów, wpływających na ich charakterystykę energetyczną, ekologiczną oraz właściwości odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

 

Autorzy referatów zaprezentowali wyniki badań naukowych oraz poszukiwań nowatorskich rozwiązań projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych pozwalających zoptymalizować pod względem energetycznym, ale również ekologicznym, realizację, eksploatację i utylizację obiektu budowlanego.

 

Praktykowane od szeregu już lat łączenie prezentacji referatów, obrad i dyskusji z wystąpieniami przedstawicieli firm z branży budowalnej, pozwala Uczestnikom naszej konferencji na zapoznanie się ze współczesną praktyką budowlaną, w tym możliwościami modernizacji istniejących obiektów budowlanych oraz realizacji nowych.

 

20200122 XVII MEST BoZPE 1

 

Tradycją naszej konferencji jest łączenie wystąpień naukowych z sesjami wyjazdowymi, których nadrzędnym punktem jest zwracanie uwagi na aspekty poszukiwania rozwiązań materiałowych i technologicznych optymalnych pod względem energetycznym i ekologicznym. Jednakże w tym roku w związku z pandemią COVID-19 ta część konferencji nie mogła się odbyć. Zmiana formuły konferencji nie wpłynęła na jej jakość, a spotkania naukowców z praktyką budowlaną i wymiana na tej podstawie spostrzeżeń oraz doświadczeń, stanowi bardzo wartość dodaną organizowanej konferencji.

 

Konferencję wsparły i zaprezentowały się w formie prezentacji następujące firmy i instytucje: ALUPROF S.A. z Grupy Kęty S.A., FAKRO Sp. z o.o., Schöck Sp. z o.o., TESTO Sp z o.o., Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, YAWAL S.A.

 

20200122 XVII MEST BoZPE 44

 

Konferencję wsparły również: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach oraz stowarzyszenie: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie..

 

Patronowały jej czasopisma techniczne: „Inżynier Budownictwa”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”, „Rynek Instalacyjny”, „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” oraz „Świat Szkła”.


dr inż. Adam Ujma

 

20200122 XVII MEST BoZPE 5

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.