Szkło dekoracyjne jest nieograniczone pod względem wzornictwa, kolorów, wzorów, tekstur i oferuje estetyczny blask w niezliczonych zastosowaniach wewnętrznych.

 

 Niezależnie od tego, czy panele ma być
zamontowane na ścianie na wysokości
wielu pięter, czy nad głową w rozwiązaniu
podwieszanym, wymagana jest solidność
konstrukcji i skuteczność potwierdzona
badaniami.

 

W niniejszym artykule omówiono testy
sejsmiczne systemu montażu/mocowania
szkła do ściany w celu uzyskania zgodności
z normą AMAA 501.6 (ocena sejsmiczna).
Omówione zostaną analizy inżynierskie
systemu montażu ściennego (do ściany),
a także szczegóły testów sejsmicznych i uzyskane
wyniki.

 

Zdjęcia i wykresy przedstawiają badane
materiały, metodologię i pomiary wydajności
dla dekoracyjnego szkła laminowanego,
które były testowane w ramach tych
badań. Analiza strukturalna została przeprowadzona
przez niezależną/zewnętrzną
firmę inżynierską.

 

Testy sejsmiczne zostały przeprowadzone
przez niezależne/zewnętrzne laboratorium
i potwierdziły teoretyczną efektywność
systemu poprzez symulację rzeczywistych
wstrząsów sejsmicznych, zgodnie z AMAA
501.6 (zgodność).

 


Wpływ zdarzeń sejsmicznych
Znaczna część gęsto zaludnionych regionów
świata, w tym ponad 4,3 miliona firm
w Stanach Zjednoczonych jest narażona na
wstrząsy sejsmiczne, a pośrednie straty biznesowe
z tym związane szacuje się na ponad
2 miliardy dolarów rocznie [1].

 

Trzęsienia ziemi to jedno z największych
niszczycielskich zagrożeń naturalnych na
całym świecie, i chociaż stosunkowo rzadko
występują w jednym konkretnym miejscu,
są incydentem o wysokim ryzyku, ale
niskim prawdopodobieństwie wystąpienia,
mającym duży wpływ na architekturę i życie
ludzi [9].

 

Szybkość zmiany prędkości jest mierzona
w odniesieniu do grawitacji, przy czym
swobodnie spadający obiekt przyspiesza
z prędkością 9,8 m/s˛ lub siłą grawitacji
1,00 g [1]. Ludzie odczuwają niewielkie
siły przyspieszenia lub wstrząsy (drgania
w przód i w tył) spowodowane trzęsieniami
ziemi, a zaledwie 0,02 g może spowodować
utratę równowagi [1].

 

Silniejsze
siły mogą powodować poważne zniszczenia,
ponieważ elementy budynku mogą
nie być w stanie wytrzymać szybkich i nagłych
ruchów w przód i w tył [Rys. 1]. Trzęsienia
ziemi mogą osiągać wielkość przyspieszenia
rzędu 0,5 g i więcej, gdy powodują
wstrząsy w przód i w tył.

 


Elementy niekonstrukcyjne i wyposażenie
Systemy niekonstrukcyjne obejmują
elementy, które nie są częścią podstawowej
konstrukcji budynku, ale są niezbędne
do jego funkcjonowania, takie jak systemy
mechaniczne, elektryczne, wodno-kanali-

 

zacyjne i inne systemy inżynieryjne i usługi
[2]. Wyposażenie budynku, takie jak meble,
osprzęt i armatura, nie są systemami
niekonstrukcyjnymi [2]. Zarówno systemy
niekonstrukcyjne, jak i wyposażenie budynku
mogą zostać uszkodzone i stwarzać
zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa w wyniku
trzęsienia ziemi,.

 

Elementy niekonstrukcyjne można również
sklasyfikować jako komponenty architektoniczne,
sprzęt mechaniczny i elektryczny
oraz wyposażenie budynku i inwentarz
[8]. Szklane elementy architektoniczne
mogą obejmować między innymi dekoracyjne
ścianki działowe, okładziny ścienne
[Rys. 2] i laminowane systemy sufitowe [8].
Koszty związane z uszkodzeniem elementów
niekonstrukcyjnych mogą stanowić nawet
65-85% całkowitych kosztów budowy
budynków komercyjnych [8].

 


Szklane fasady i okładziny
Wyniki i skutki oddziaływania sejsmicznego
na szklane fasady i systemy okładzin ściennych
[Rys. 3] są przenoszone przez konstrukcję,
do której są przymocowane [5].

 

Zgodny
z wymaganiami sejsmicznymi system montażu
szkła wielkoformatowego musi uwzględniać
ruch i siły nakładane na niego przez konstrukcję
budynku i pozostawać nienaruszony
(bez 1 cala kwadratowego odpadu materiału)
podczas testów AAMA 501.6 [7].

 

W przypadku trzęsienia ziemi, sam budynek
jest najbardziej prawdopodobną
przyczyną obrażeń lub śmierci [6]. Rolą
przepisów budowlanych jest określenie
minimalnych wymagań w celu skutecznej
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia osób przebywających
w budynku [6].

 

Wiele obrażeń spowodowanych
zdarzeniami sejsmicznymi może być
również wynikiem uderzenia elementów
niekonstrukcyjnych, dlatego konieczne jest
zakotwienie ciężkich elementów, takich jak
okładziny ścienne, aby zapobiec odpadaniu
i wytrzymać duże siły [4].

 


Szkło mocowane do ruchomych konstrukcji
Projekt i instalacja systemu okładzin
szklanych muszą być starannie opracowane,
aby przewidzieć interakcję między okładziną
a konstrukcją budynku podczas trzęsienia
ziemi [3].

 


Architekci żądają stabilności sejsmicznej
Architekci na zachodnim wybrzeżu
od wielu lat troszczą się o bezpieczeństwo
sejsmiczne, podczas gdy dopiero
w ostatnich latach architekci ze wschodniego
wybrzeża zaczęli rozumieć, że trzęsienia
ziemi [Rys. 4] – wraz z klęskami żywiołowymi
(katastrofami naturalnymi) powodującymi
anomalia pogodowe, takie
jak tornada i huragany – mogą wystąpić
wszędzie, powodując przemieszczanie
się budynków.

 

Podczas gdy architekci oczekują rygorystycznych
testów elementów zewnętrznych,
takich jak fasady, ściany
osłonowe, przegrody zewnętrzne i okna,
często systemy ścienne instalowane wewnątrz
tych budynków zazwyczaj nie są
testowane pod kątem stabilności podczas
ekstremalnych zjawisk pogodowych
– lub nawet nie są w stanie spełnić tych
wymagań.

 

Tego typu wewnętrzne systemy mocowania/
montażu szkła nie były nawet
dostępne. Montowanie szkła na ścianie
nie było rozsądne z sejsmicznego
punktu widzenia. Wyniki były nieznane
i nie można było zagwarantować
bezpieczeństwa.

 

Szpitale, szkoły, biura
korporacyjne, lotniska, luksusowe wieżowce,
przestrzenie komercyjne i handlowe
to tylko niektóre z miejsc często
odwiedzanych przez ludzi i podatnych
na uderzenia/wpływy.

 

Rozwój konstrukcji
System montażu/mocowania
Głośny projekt budowlany wysokiego
budynku w Filadelfii (pomyśl: 500-funtowe
panele szklane zamontowane na ścianach
o wysokości do 13 pięter) wymagał jednego
dostawcy odpowiedzialnego zarówno
za duże, ciężkie, dekoracyjne szkło, jak i bezpieczny
system montażowy.

 

Właściciel budynku
nie chciał rozdzielać odpowiedzialności
za szkło i system montażowy. Niższe
ryzyko problemów z instalacją można osiągnąć
poprzez przeniesienie odpowiedzialności
za rozwiązanie montażowe na dostawcę
okładzin.

 

Przy 50 000 stóp kwadratowych szkła
instalowanego na 13 piętrach wewnątrz budynku,
zespół inżynierów i lokalny szklarz
wykonali niesamowitą pracę z tym materiałem.
McGrory współpracował z Eckersley
O’Callaghan’s i Eureka Metal & Glass
Services, Inc. Rezultatem był nowy sposób
montażu szkła, który umożliwiał instalację
i demontaż dowolnego elementu, w dowolnym
czasie i miejscu, bez zakłócania
pracy innych [Rys. 5].

 

Lepkosprężyste warstwy pośrednie
Szkło jest powszechnie stosowanym, ale
niezbyt dobrze poznanym elementem dekoracyjnym,
którego zachowanie systemu,
w którym jest stosowane, jest modelowane,
aby pomóc przewidzieć wytrzymałość
i stabilność w różnych warunkach konstrukcyjnych
[12].

 

Powszechnie wiadomo, że
laminowane szklane warstwy pośrednie wykazują
zarówno sprężyste, jak i lepkie zachowanie
podczas odkształcania [Rys. 6].

 

Ich właściwości mechaniczne zależą
również od obciążenia, szybkości lub okresu
przemieszczenia oraz temperatury [13].
Na przykład międzywarstwy (warstwy pośrednie)
zwykle stają się bardziej miękkie
po podgrzaniu i sztywniejsze po ochłodzeniu.

 

Po przyłożeniu naprężenia do międzywarstwy,
opiera się ona jak elastyczna
sprężyna w sposób możliwy do odzyskania,
jednocześnie lepko wydłużając się
w czasie, powodując trwałe rozciągnięcie.
Postęp w narzędziach analitycznych i postępy
w zrozumieniu międzywarstw znacznie
zwiększyły zrozumienie zachowania,
a tym samym doprowadziły do bardziej
wnikliwych modeli predykcyjnych dla szkła
laminowanego [14].

 


Analiza Metodą Elementów Skończonych (MES)
Rozwój systemu miał miejsce w dość
długim okresie iteracji między zespołem
produkcyjnym i instalacyjnym McGrory
a Eckersley O’Callaghan, z bardzo szczegółową
analizą Metodą Elementów Skończonych
[Rys. 7] w celu weryfikacji i optymalizacji
ogólnej efektywności systemu
i poszczególnych komponentów.

 

W tym procesie ciągłego udoskonalania
projektu, docelowym rezultatem końcowym
miał być prosty system, który ukrywałby
zaawansowaną inżynierię. Musiał
on rozwiązać powszechny problem dotyczący
okładzin szklanych, nie zapewniając
jednocześnie widocznych środków wsparcia.

 

Kilka ważnych szczegółów analizy inżynieryjnej
przeprowadzonej przez Eckersley
O’Callaghan zostanie udostępnionych
w niniejszym artykule wraz z opisem/komentarzem.
Dekoracyjne szkło laminowane, ramy,
klej i wkręty do ram zostały uwzględnione
w analizie MES przeprowadzonej przez
Eckersleya O’Callaghana.

 


System
Opatentowany system montażu
paneli szklanych składa się z panelu
z nieprzezroczystego szkła (2 x 1/4”
z międzywarstwą PVB) z wytłaczanymi
aluminiowymi szynami poziomymi i pionowymi.
System ten jest następnie mocowany
na miejscu budowy za pomocą
poziomych szyn przymocowanych do
konstrukcji wsporczej. Szyny są przyklejone
do tylnej części tafli szklanej za pomocą
kleju strukturalnego.

 

Szyny pionowe są mocowane do końców
szyn poziomych za pomocą śrub #10.
Szyny pionowe zapewniają równomierne
rozłożenie między szynami ciężaru własnego
panelu szklanego.

 

Zakłada się jednak, że ciężar własny całego
systemu jest podparty na górnej szynie,
która jest przymocowana do konstrukcji
wsporczej.

 

Cały ciężar laminowanego panelu szklanego
musi być w stanie utrzymać się na

 

jednej szynie, chociaż dla bezpieczeństwa
do mocowania używa się wielu szyn
[Rys. 8].

 


Obciążenia i przepisy
W celu przeprowadzenia analizy, ciężary
własne oparte są na masach własnych
prętów przy użyciu następujących gęstości:
n aluminium 170 funtów / ft3;
n szkło 157 funtów / ft3.

 

Przyjmuje się, że panel szklany ma następującą
budowę/strukturę:
n 1/4” szkło AN + 0,06” międzywarstwa PVB
+ 1/4” szkło AN 7 psf.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
przegrody szklane są zaprojektowane
na następujące obciążenia:
n obciążenie użytkowe = 50 plf przyłożone
na wysokości 3’6”;
n dodatek do wewnętrznego obciążenia
wiatrem (ASD) 5 psf.

 

Zgodnie z typem budynku, liczbą kondygnacji,
lokalizacją i kategorią użytkowania
przedstawiają się następująco:
n kategoria użytkowania III;
n odwzorowana/zmapowana odpowiedź
widmowa MCE w krótkich okresach, SS
= 1,500 g;
n odwzorowana odpowiedź widmowa MCE
przy okresie 1 sekundy, S1 = 0,600 g;
n klasa terenu (wysoki budynek, głęboki
fundament) C;
n sejsmiczna kategoria projektowa/obliczeniowa
= D;
n boczne obciążenie sejsmiczne, Fph = 0,3 G;
n boczne obciążenie sejsmiczne, Fpv = 0,2 G.
Kombinacje obciążeń (ASD):
n LC1: D;
n LC2: D+ W;
n LC3: D+ 0.7E;
n LC4: 0.6D + 0.7E.

 

Efekt obciążenia sejsmicznego E, jest
ustalany przez połączenie trzech ortogonalnych
kierunków obciążenia, biorąc pod
uwagę 100% obciążenia w jednym kierunku
i 30% w pozostałych kierunkach:
n E = (±Ex) + (±0.3Ey) + (±0.3Ez);
n E = (±0.3Ex) + (±Ey) + (±0.3Ez);
n E = (±0.3Ex) + (±0.3Ey) + (±Ez).

 


Ruchy budynku
Ponieważ panele są przymocowane
do ścian wewnętrznych, nie ma pionowego
ugięcia/odchylenia różnicowego, które
należy uwzględnić. W przypadku nieelastycznego
dryfu sejsmicznego budynku przyjęto dopuszczalny
limit dryfu kondygnacji, wynoszący
0,015H i nałożono go na wspornik panelu.

 

Parametry projektowe/konstrukcyjne
szkła i współczynniki czasu trwania obciążenia
były zgodne z ASTM E-1300. Wszystkie
szyby pionowe i pochyłe zostały zaprojektowane
z prawdopodobieństwem pęknięcia
1 na 1000.

 


Konstrukcja kleju strukturalnego
n W przypadku obciążeń krótkotrwałych dopuszczalne
naprężenia rozciągające lub ścinające
nie mogą przekraczać 20 psi.
n W przypadku obciążeń długotrwałych
dopuszczalne naprężenia nie mogą przekraczać
1 psi.

 

Gdy przeprowadzana jest pełna analiza
Metodą Elementów Skończonych można
zastosować wyższe dopuszczalne naprężenia
w następujący sposób:
n Krótkotrwałe dopuszczalne naprężenia
ścinające lub rozciągające nie powinny
przekraczać 24 psi.
n Długotrwałe dopuszczalne naprężenia
ścinające lub rozciągające nie powinny
przekraczać 2 psi.
n Zakłada się, że powierzchnia klejąca kleju
strukturalnego ma szerokość 1 cala z linią
klejenia ¼ cala.
n Moduł ścinania, G 0,5 MPa = 72,5 psi
n Moduł Younga, E 2,4 MPa = 348,1 psi

 

Wyniki
Warunki obciążenia długotrwałego:
n pod DL: maksymalne naprężenie elementu
SSG = 0,012 funta z 0,026 funta na ścinanie;
n efektywny obszar elementu = 0,25” x 0,25”
= 0,0625 in2;
n naprężenie elementu rozciągającego =
0,20 psi przy ścinaniu 0,42 psi.
Według Dow Corning do użytku w analizie
MES:
n dopuszczalne długotrwałe rozciąganie =
0,015 MPa = 2,17 psi;
n dopuszczalne długotrwałe ścinanie =
0,015 MPa = 2,17 psi;
n całkowite wykorzystanie = (0,20/2,17)2 +
(0,42/2,17)2 = 0,06 < 1 - OK.
Krótkoterminowy stan obciążenia:
n pod D+WL: maks. naprężenie elementu
SSG = 0,041 funta przy ścinaniu 0,03 funta;
n efektywna powierzchnia elementu = 0,25”
Rys. 9. x 0,25” = 0,0625 cala2

 

Dla mechanicznego systemu podtrzymującego:
n maks. ścinanie = 125 funtów < Dopuszczalne
ścinanie = 197 funtów;
n maks. rozciąganie = 42 funty < dopuszczalne
rozciąganie = 198 funtów;
n śruba nr 10 na zacisk do ściany zapasowej
jest odpowiednia (śruby muszą zatrzasnąć
się na kołku).

 

Wszystkie części systemu sprawdziły się
w analizie Metodą Elementów Skończonych
i były znacznie poniżej maksymalnych wartości
dopuszczalnych przez atesty materiałów,
deklaracje producenta lub przepisy.

 


Plug and Play
Powstały system „plug-and-play” (podłącz
i działaj) wykorzystuje modułowe części
w różnych konfiguracjach, aby spełnić
unikalne potrzeby każdego projektu budowlanego.

 

System został zaprojektowany
tak, aby dopasować szkło i uchwyty ścienne
z tolerancją plus minus pięć tysięcznych
cala (+/- 0,005”). Minimalna szczelina umożliwia
demontaż i wymianę, a także zapewnia
ruch i środki do przyszłego kotwiczenia
sejsmicznego.

 

Ponieważ większość nowych konstrukcji
staje się modułowa, a wszystkie elementy
są wytwarzane w warsztacie, system montażu
zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie
zapewnia właścicielom budynków, architektom
i szklarzom „spokój ducha”. Został
wykorzystany jako sprawdzony, zunifikowany
system montażu szkła we wnętrzach, ale
czy wytrzyma testy sejsmiczne?

 


Badania
W dniu badań/testu, w pełnym słońcu, na
pustyni o temperaturze 107 stopni, miejsce
wyglądało tak, jakby plan hollywoodzkiego
filmu został przeniesiony do Fresno w Kalifornii
– fasady budynków stanęły wzdłuż pozorowanej
ulicy. To było prawie jak wejście do filmu
Clinta Eastwooda, w którym słychać charakterystyczny
gwizd strzelaniny z westernów,

 

gdy zbliżano się do aparatury testowej [Rys. 9].
W ten upalny i gorący letni dzień w lipcu 2018
roku, ponad 1200 funtów szkła wznosiło się na
wysokość 20 stóp. Badacz prowadzący testy
nacisnął przycisk start i ziemią zaczęło wstrząsać
pozorowane trzęsienie ziemi.

 

Testowi poddano pół tony laminowanego
szkła o grubości 9/16 cala – jednemu z najgorszych
zjawisk Matki Natury – potężnemu trzęsieniu
ziemi – aby umożliwić obiektywną obserwację
tego, jak system montażowy/mocowania
radzi sobie w takich warunkach.

 

Szkło
musiało pozostać na ścianie, a wszelkie pęknięcia
lub niedoskonałości powstałe w wyniku
wstrząsu sejsmicznego nie mogły pozwolić,
aby nawet 1 cal kwadratowy materiału spadł
ze ściany – w przeciwnym razie test zostałby
zakończony z negatywnym wynikiem.

 


Wielkie odkrycie
W miejscu testowania na poligonie we
Fresno, pompa hydrauliczna o mocy 50
koni mechanicznych zaczęła obracać szybę
w przód i w tył [Rys. 10] w odstępach zaledwie
kilku sekund, nie zatrzymując się przez
pełne sześć minut.

 

Ciągły ruch w teście Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Architektonicznych (American Architectural Manufacturers Association AAMA) symulował warunki coraz silniejszych trzęsień ziemi.. Szkło przesuwało się od lewej do prawej na dole, tam i z powrotem, najpierw o pół cala, potem o cal, aż do sześciu cali. Obserwatorzy czekają, aż śruba „wyjdzie” ze ściany lub pęknie szyba.

 

Zaledwie 15 śrub utrzymywało na miejscu na ścianie każdy z czterech szklanych paneli o wymiarach 4 na 10 stóp i wadze 300 funtów, a instalacja zajęła ekipie testowej mniej niż 15 minut po zapoznaniu się z systemem.

 

Potem oczekiwanie, czy system wytrzyma wstrząsy ziemi. W końcu test się zakończył. Wszystko – szkło i system montażowy – pozostało na ścianie. Żadne szklane panele nie napierały na siebie i nic nie zostało uszkodzone/stłuczone ani wyszczerbione.

 


Zgodność z normą AMAA 501.6
Po pomyślnym przejściu testów przeprowadzonych w ośrodku Intertek w Fresno w Kalifornii system montażowy, znany również jako CaptiveHook®, stał się jedynym na rynku wieloczęściowym systemem do montażu na ścianie dekoracyjnego szkła, który uzyskał potwierdzenie zgodności z normą sejsmiczną AMAA 501.6 [Rys. 11].

 

Opatentowany system mocowania spełniał ograniczenia architektoniczne i konstrukcyjne, jednocześnie wytrzymując jedne z najwyższych na świecie obciążeń sejsmicznych i nieelastyczne ruchy sejsmiczne przy użyciu mechanizmów symulujących wstrząsy sejsmiczne.

 

Certyfikat AAMA potwierdza efektywność systemu. Analiza Metodą Elementów Skończonych przeprowadzona przez firmę Eckersley O’Callaghan wykazała, że system znacznie przekroczyłby wytrzymałość niezbędną do wytrzymania naprężeń i odkształceń spowodowanych siłami g (symulacja wstrząsów sejsmicznych).

 

Testy dynamiczne na ziemi obiektywnie potwierdziły rzetelność obliczeń, modelowania materiałów i projektu konstrukcji systemu. 


Artykuł został oparty na wykładzie zaprezentowanym na Konferencji GLASS PERFORMANCE DAYS 2019, która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Tampere w Finlandii


Bibliografia:
[1] Lorant, G., FAIA. (2016, October 11). Seismic Design
Principles. Retrieved April 25, 2019, from https://www.
wbdg.org/resources/seismic-designprinciples
[2] Performance of non-structural systems. (n.d.). Retrieved
April 25, 2019, from http://www.seismicresilience.
org.nz/topics/non-structuralsystems/performance-ofnon-
structural-systems/
[3] Arnold, C., FAIA, RIBA. (2016, October 11). Seismic Safety
of the Building Envelope . Retrieved April 25, 2019,
from https://www.wbdg.org/resources/seismic-safety-
building-envelope
[4] Briefing Paper 5 Seismic Response of Nonstructural
Components. (n.d.). Retrieved April 25, 2019, from
https://www.atcouncil.org/pdfs/bp5a.pdf
[5] The Seismic Behaviour of Curtain Walls: AnAnalysis Based
... (n.d.). Retrieved April 25, 2019, from https://www.
degruyter.com/downloadpdf/j/mmce.2013.9.issue-4/
mmce-2013-0013/mmce-2013-0013.xml
[6] The Importance of Building Codes in Earthquake-Prone
... (n.d.). Retrieved April 25, 2019, from https://www.
fema.gov/media-library-data/1410554614185-e0da148
255b25cd17a5510a80b0d9f48/Building CodeFact Sheet
Revised August 2014.pdf
[7] Curtain Wall Testing. (n.d.). Retrieved April 26, 2019, from
http://www.intertek.com/building/curtainwall-testing/
[8] Dhanani, S. L. (2013, April). Seismic Response of Non-
Structural Elements - IJIET. Retrieved from http://ijiet.
com/wp-content/uploads/2013/05/37.pdf
[9] Thompson, K. D. “Earthquake Risk Reduction in Buildings
and Infrastructure Program.” NIST, 11 Mar. 2019,
www.nist.gov/programs-projects/earthquakeriskreduction-
buildings-and-infrastructureprogram.
[10] Memari, A. M., Shirazi, A., & Kremer, P. A. (2007). Static finite
element analysis of architectural glass curtain walls
under in-plane loads and corresponding full-scale test.
Structural Engineering and Mechanics, 25(4), 365-382.
https://doi.org/10.12989/sem.2007.25.4.365
[11] Stelzer, I. “SentryGlas®—High-Performance Laminated
Glass for Structural Efficient Glazing.” Structures & Architecture,
2010, pp. 91–92., doi:10.1201/b10428-41.
[12] So, A., & Chan, S. “Stability and Strength Analysis of Glass
Wall Systems Stiffened by Glass Fins.” Finite Elements in
Analysis and Design, vol. 23, no. 1, 1996, pp. 57–75., doi:
10.1016/0168-874x(95)00023-m.
[13] Bennison, S., HX Qin, M. & Davies, P. (2008). High-performance
laminated glass for structurally efficient glazing. Innovative
Light-weight Structures and Sustainable Facades.
[14] Pariafsai, Fatemeh. “A Review of Design Considerations
in Glass Buildings.” Frontiers of Architectural Research,
vol. 5, no. 2, 2016, pp. 171–193., doi:10.1016/j.
foar.2016.01.006

 

 

 

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.