Zmiana klimatu doprowadziła już do zmian w ekosystemach lądowych, słodkowodnych i oceanicznych na skalę globalną, z wieloma skutkami oczywistymi w skali regionalnej i lokalnej.


Konieczne jest podjęcie bardziej ambitnych działań prowadzących do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz łagodzenia skutków globalnego ocieplenia.

 

 PILKINGTON IGP NSG GROUP partnerem projektu OKNOREC 1

 

Sektor budowlany odpowiada za ponad jedną trzecią emisji dwutlenku węgla w całej Unii Europejskiej, przy czym budynki odpowiadają za ponad 40% zużywanej energii.

 

W obliczu coraz większego skupienia uwagi na redukcji emisji dwutlenku węgla w procesie budowlanym, wzrasta zapotrzebowanie nie tylko na materiały budowlane, które pomagają zwiększać efektywność energetyczną budynków, czyli ograniczające operacyjny ślad węglowy, ale także na te wyprodukowane w sposób zrównoważony, o niskim wbudowanym śladzie węglowym. Zmniejszenie emisji CO2 związanych z fazą produkcji produktów będzie odgrywać coraz większą rolę przy projektowaniu budynków.

 

NSG Group wyznacza cele ukierunkowane na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, mimo że proces produkcji szkła generuje ich bardzo mało. W tym obszarze celem jest ponowne użycie i recykling szkła.

 

Aby ograniczyć wpływ firmy Pilkington IGP na środowisko konieczna jest multilateralna współpraca całej branży budowlanej, a także organizacji pozarządowych. Dlatego NSG Group zdecydowała się dołączyć do inicjatywy OKNOREC, mającej na celu promocję i wspieranie działań związanych z recyklingiem okien demontowanych w Polsce.

 

W ramach OKNOREC NSG Group będzie wspierać producentów okien w uzyskaniu EPD deklaracji środowiskowej produktu (okna). Jest to bardzo ważny dokument, bez którego producent okien nie będzie mógł zainstalować swojego produktu w nowych budynkach na terenie Unii Europejskiej wybudowanych od 2027 roku.

 


Jako NSG Group widzimy potrzebę konsolidacji środowiska, edukacji oraz wypracowania wspólnych standardów zarządzania całym procesem recyklingu tak, aby maksymalizować ponowne wykorzystanie komponentów pochodzących ze starych okien w myśl zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

 

Strategia Fali Renowacji ma na celu zwiększanie tempa renowacji. To w konsekwencji będzie powodować wymiany dużej ilości elementów budynku, w tym okien. Konieczne jest lepsze zrozumienie, jak powinniśmy traktować okna z demontażu, aby ich komponenty z powodzeniem mogły być wykorzystane ponownie przy produkcji nowych, a nie kończyły na wysypisku.

 

Przetopienie jednej tony stłuczki szklanej pozwala uniknąć emisji nawet 700 kg CO2 (uwzględniając całkowite emisje przedsiębiorstwa), a jedna 1 t stłuczki zastępuje 1,2 t surowców pierwotnych.

 

W celu ograniczeń zmian klimatu, tam gdzie jest to możliwe, stłuczka szklana z produkcji szkła płaskiego i jego dalszej obróbki jest i powinna być ponownie wykorzystywana.

 

PILKINGTON IGP NSG GROUP partnerem projektu OKNOREC 1

 

NSG Group po raz pierwszy ustanowiła politykę zrównoważonego rozwoju w 2009 r. i promuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w całej Grupie, które są ustalane w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i istotne kwestie zidentyfikowane z uwzględnieniem wpływu naszych działań na środowisko i społeczeństwo oraz wymagań naszych interesariuszy.

 

Pierwotny cel NSG Group w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Target (SBTi*) w październiku 2019 r. został zrewidowany w roku obrotowym 2022/3. Nowy cel jest znacznie bardziej ambitny i odzwierciedla zwiększone ambicje NSG Group w zakresie dekarbonizacji. Nowy cel został formalnie zatwierdzony przez SBTi w maju 2022 r. i jest dostosowany do scenariusza globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C.

 

Oprócz tego zwiększonego poziomu ambicji, nowy cel obejmuje również zobowiązanie do ograniczenia emisji z zakresu 3. Do 2030 r. NSG Group zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (zakres 1, zakres 2 i zakres 3) o 30% w porównaniu z poziomem bazowym z 2018 r.

 

Dodatkowo NSG Group ogłosiła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. w ramach prezentacji wyników finansowych za rok obrotowy 2022/3 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (maj 2022 r.).

 

W październiku 2023 roku, firma Pilkington Polska, będąca częścią NSG Group, wprowadziła na rynek nową gamę szyb o 52% niższym śladzie węglowym w porównaniu do standardowego szkła Pilkington Optifloat™ Clear 4 mm (wartości potwierdzone w EPD), co stanowi najniższą wartość w tego typu produktach na rynku.

 

Szkło Pilkington Mirai™ może być oferowane jako alternatywa o niskim śladzie węglowym dla zwykłego szkła float, bez różnicy w jego parametrach, jakości czy estetyce. Zostało ono opracowane przy użyciu kombinacji paliwa alternatywnego, wysokiej zawartości szkła pochodzącego z recyklingu i ekologicznych źródeł energii elektrycznej.

 

Nazwa Mirai, oznaczająca po japońsku "przyszłość", została wybrana, aby zaznaczyć początek nowej generacji produktów szklanych o zredukowanym śladzie węglowym.

 

Szkło Pilkington Mirai™ jest dostępne w różnych grubościach, w wersji niepowlekanej i powlekanej, a także nadaje się do laminowania. Wiodące na rynku szkło można łączyć z innymi wysokowydajnymi produktami niskoemisyjnymi, przeciwsłonecznymi i akustycznymi marki Pilkington IGP, umożliwiając właścicielom budynków i projektantom proaktywną redukcję emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym spełnieniu innych wymagań dotyczących funkcjonalności budynku i zgodności z przepisami.

 

Firma Pilkington IGP posiada również Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla wybranych asortymentów szkła, aby zapewnić projektantom budynków większą przejrzystość w zakresie cyklu życia materiałów budowlanych pod względem emisji dwutlenku węgla. Ambicją firmy jest współpraca w walce ze zmianami klimatycznymi, dążenie do równości społecznej i ochrony środowiska.

 

Projekt OKONREC – www.oknorec.pl

OKNOREC czyli RECYKLING OKIEN - jest specjalnym projektem, który jednoczy we wspólnym celu wszystkich uczestników branży okiennej w Polsce. W ramach projektu jest realizowany cały proces redukcji emisji CO2 poprzez recykling demontowanych okien. Partnerzy projektu OKNOREC edukują i wspierają branżę stolarki okiennej, a zwłaszcza producentów okien w przygotowaniu deklaracji środowiskowej produktu EPD z jak najniższymi wartościami emisji CO2.

 

Partnerzy projektu recyklingowego OKNOREC: ALUPLAST, DECEUNINCK, DEKOS, DRUTEX, FINSTRAL, GEALAN, GEBHARDT-STAHL, INTERNORM, METAL-PLAST, PROFINE, GLASOLUTIONS SAINT GOBAIN, PILKINGTON NSG GROUP, SALAMANDER, SCHÜCO, REHAU, VEKA, VINYL PLUS.

 

O NSG Group www.pilkington.pl
NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

 

O EPPA – www.eppa-profiles.eu
EPPA jest Europejskim Stowarzyszeniem Branżowym Producentów Systemów Profili
Okiennych z PWC i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską. EPPA pozostaje wspólną platformą dla krajowych działań w zakresie technologii okien z PCW, recyklingu, zrównoważonego rozwoju i public relations.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.