Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Bezpiecznie w czasie pożaru
Data dodania: 09.03.09

Stosowanie materiałów w budownictwie ze względu na ochronę pożarową reguluje ustawa nr 75 poz. 690 z 2002 r. oraz właściwe aprobaty techniczne na materiały określane przez ITB. Ze względu na swoją funkcję naświetla dachowe wykonane z tworzyw sztucznych występują jako klapy oddymiające, świetliki punktowe i pasma świetlne stałe oraz z elementami uchylnymi do przewietrzania.

 Klapy oddymiające
    Są to najczęściej świetliki punktowe z funkcją alarmowego otwarcia wyposażone w integralny napęd pneumatyczny lub elektryczny. Do budowy ich dopuszcza się stosowanie materiałów łatwo zapalnych  w dachach i stropodachach. Wynika to z funkcji, która w początkowej fazie pożaru powoduje ich otwarcie. UNIMA-tech stosuje w swoich wyrobach kopuły z PMMA jak i poliwęglan komorowy, materiały trudno zapalne i niekapiące, znacznie przewyższające swoimi właściwościami wskazania ustawy. Są to materiały w klasie B2 wg. DIN 4102 oraz B,s1,d0 wg. PN-EN 13823.

Świetliki punktowe
    Najpopularniejszym materiałem do budowy świetlików stałych i otwieranych na dachach twardych powyżej 1000 m2 jest PMMA. Można je stosować pod warunkiem, że ich powierzchnia sumaryczna nie przekracza 20% całkowitej powierzchni dachu, powierzchnia pojedynczego świetlika jest mniejsza niż 6 m2, odległość posadowienia od krawędzi dachu większa od 1 m oraz od styku dachu z pionową ścianą od 5 m. Świetliki tego typu spełniają wymagania słabego rozprzestrzeniania ognia (SRO). Nad ciągami komunikacyjnymi (pola ewakuacjii)  UNIMA-tech proponuje zastosowanie świetlików wykonanych z poliwęglanu 5-cio komorowego o grubości powyżej 20 mm, które spełniają warunki dla dachu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO).

 Świetliki pasmowe
    UNIMA-tech posiada w swoich rozwiązaniach świetliki pasmowe spełniające wymagania SRO i NRO. Pasma świetlne spełniające wymagania NRO, ze względu na grubość zastosowanego poliwęglanu, wykonywane są jako trójkątne lub łukowe o szerokości powyżej 5 m (dopuszczalny promień gięcia).

Podsumowanie
    Właściwości odporności ogniowej elementów z tworzyw sztucznych na dachach dobierane są dla każdego budynku zgodnie z ustalonym operatem pożarowym oraz ustawą nr 75 z 2002 r.
    Zastosowane materiały są najwyższej jakości spełniają restrykcyjne normy europejskie oraz krajowe aprobaty techniczne. Gotowe urządzenia można wyposażyć w pełną gamę sterowania pneumatycznego i elektrycznego, serwisowanego na terenie całej Polski.

Jan Kubalewski
UNIMA-TECH

więcej informacji: Świat Szkła 2/2009  

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik