Wyzwania oraz bariery jakie stoją przed wdrożeniem gospodarki cyrkularnej były tematem pierwszego „okrągłego stołu” zorganizowanego przez Instytut Innowacyjnej Gospodarki oraz Koalicję „Reconomy”. Wydarzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, firm, eksperci i naukowcy odbyło się 10 maja br. w Warszawie.


Gospodarka obiegu zamkniętego (gospodarka cyrkularna, GOZ) – zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie – jest w Polsce stosunkowo nową koncepcją. W trakcie debaty jej uczestnicy dyskutowali na temat wpływu GOZ na rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. Zapoczątkowana wymiana poglądów ma prowadzić do wypracowania rekomendacji, które będą wskazówkami dla instytucji publicznych oraz decydentów
w ostatecznym kształtowaniu krajowej polityki w tym obszarze.


– Stoimy obecnie przez perspektywą radykalnej zmiany, która prowadzi nas w kierunku bardziej zrównoważonego modelu gospodarki gwarantującego efektywniejsze zarządzanie surowcami oraz minimalizację negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Unia Europejska stawia wysokie cele ekologiczne, zakładając odejście od modelu gospodarki linearnej na rzecz cyrkularnej. Jeśli chodzi o Polskę, dużo do zrobienia jest m.in. na polu edukacji. Biznes powinien wyjść z ofertą dla uczelni, by te mogły kształcić przyszłe kadry menedżerskie biegłe w gospodarce obiegu zamkniętego – mówi prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka.


Gospodarka cyrkularna, aby mogła być skutecznie realizowana, wymaga zaangażowania wielu gałęzi gospodarki oraz podmiotów z całego łańcucha produkcyjnego. Dlatego też na temat jej wyzwań dyskutowali przedstawiciele m.in. branż: spożywczej, produkcji opakowań, detalicznej, elektronicznej, recyklingu.


– Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami ma wśród przedsiębiorców coraz większe znaczenie. Jest ono zarazem jednym z kluczowych elementów wdrażania gospodarki cyrkularnej. To poprzez projektowanie produktów, planowanie zakupu materiałów, proces produkcji, sortowanie odpadów firmy mają wpływ na to, ile materiałów uda się odzyskać – mówi Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling.


Spotkanie w formie „okrągłego stołu” odbyło się w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie i zakończyło się ożywioną dyskusją. Uczestnicy zgodzili się, że debata jest pierwszym krokiem do zmian nastawienia w stosunku do gospodarki cyrkularnej zarówno po stronie społeczeństwa, instytucji publicznych, jak i biznesu. Podjęto decyzję o kontynuowaniu podobnych dyskusji w przyszłości oraz zapowiedziano udział w grupach roboczych Ministerstwa Rozwoju.

 

Koalicja „Reconomy”

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy doradczej CSR Consulting i bloga konsumenckiego How to Wear Fair. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.


Więcej informacji o Koalicji „Reconomy” znajduje się na stronie Reconomy.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.