Czy producent szkła może dostarczyć zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla współczesnego budownictwa, dbając jednocześnie o środowisko naturalne? Okazuje się, że tak, a korzyści mogą czerpać zarówno odbiorcy, producenci okien, jak i właściciele budynków. O nowym szkle Pilkington Mirai™ oraz dążeniu do neutralności klimatycznej i zapewnianiu obniżenia śladu węglowego opowiada Szymon Fit, menadżer ds. innowacji biznesowych w NSG Group.

 

 

W jaki sposób innowacje technologiczne wpływają na ograniczanie śladu węglowego w branży szklanej i stolarki otworowej? Czy istnieją nowe technologie, których planujecie używać lub już używacie w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego?

 

Szkło produkuje się z wykorzystaniem wysokich nakładów energetycznych i nic tego nie zmieni, chociaż prowadzimy projekty z wykorzystaniem AI lub uczenia maszynowego w celu poprawy efektywności tego procesu. Największe możliwości widzimy w zmianie paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny na paliwa alternatywne.

 

Jako pierwsi na świecie, trzy lata temu, przeprowadziliśmy udane próby opalania jednego z naszych pieców w 100% wodorem. Rok później wykonaliśmy pierwsze na świecie opalanie pieca w 100% biopaliwem. W grudniu 2023 uruchomiliśmy, jako pierwszy producent szkła płaskiego w Europie, próbną linię do wyłapywania dwutlenku węgla.

 

Polega to na wykorzystaniu urządzenia wychwytującego węgiel ze spalin pieców pływakowych, który w przyszłości może być magazynowany lub dalej wykorzystywany. To pierwsza w Europie próba wychwytywania dwutlenku węgla w przemyśle szkła płaskiego. Według Carbon Brief, brytyjskiego czasopisma o zmianach klimatu, w 2100 roku aż 25% energii elektrycznej może być konsumowane przez technologie wyłapujące CO2 z atmosfery (konkretnie Direct Air Capture). Jak widać jest nad czym pracować, a nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań daje nadzieję na sukces.

 


Jakie działania podejmuje firma NSG Group w celu redukcji emisji?

 

Tych działań jest całe mnóstwo. Zobowiązując się do wspierania łagodzenia ryzyka zmian klimatycznych, NSG Group aktywnie bada i wdraża różne środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2 związanej z procesem produkcji szkła, w tym: oświetlenie LED, ogrzewanie i wentylacja, wysokowydajne silniki i falowniki oraz systemy odzyskiwania ciepła odpadowego. Ponadto zwiększamy wykorzystanie energii odnawialnej i nieustannie opracowujemy i dostarczamy produkty szklane, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 w wyniku oszczędzania energii lub jej wytwarzania.

 

Warto przypomnieć, że NSG Group ogłosiła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. w ramach prezentacji wyników finansowych za rok obrotowy 2022/2023 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (maj 2022 r.). Ten cel realizujemy za sprawą konwersji ciężkiego oleju na gaz ziemny w naszych zakładach float, co pomogło zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 50 procent w ciągu ostatnich 40 lat. Z kolei połączenie innowacji projektowych i operacyjnych przyczynia się do dalszych postępów.

 

Cała branża szklarska jest energochłonna i wysokoemisyjna, z czego trzeba sobie zdawać sprawę. W obliczu tego faktu przyjęliśmy misję budowania lepszego świata poprzez tworzenie komfortowych przestrzeni życiowych. Jednym ze sposobów jej wypełniania jest wykorzystanie paliw alternatywnych. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy rozwoju technologicznego, takie jak wspomniane wykorzystanie energii wodorowej czy biopaliw. Ponadto podejmowane są wysiłki w celu zwiększenia ilości odnawialnej energii elektrycznej wykorzystywanej jako substytut paliw kopalnych w procesie produkcji szkła w 2025 r. Warto wspomnieć również o tym, że aktywnie wprowadzamy certyfikację źródeł energii i umowy zakupu energii (PPA) w skali globalnej.

 

 

Dążenie do zrównoważonego rozwoju realizowane jest również za sprawą nowych produktów. Na czym polega innowacyjność szkła Pilkington Mirai™ i jakie dokumenty to potwierdzają?

 

Szkło Pilkington Mirai™ to produkt, który innowacyjnością przewyższa standardy dotychczasowych rozwiązań na rynku szklarskim. Ten innowacyjny produkt opiera się na holistycznym podejściu, które skupia się na minimalizacji śladu węglowego, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości.

 

Proces produkcyjny szkła Pilkington Mirai™ opiera się na wykorzystaniu paliw alternatywnych oraz stłuczki pochodzącej z recyklingu i odnawialnych źródeł energii. Ta zaawansowana technologia produkcji została potwierdzona dokumentem EPD – deklaracją środowiskową typu III, którą poddała weryfikacji niezależna strona trzecia. Dzięki temu mamy pełne zapewnienie, że szkło Pilkington Mirai™ faktycznie spełnia najwyższe standardy ekologiczne.

 

Co więcej, nasze działania opierają się na ponad dwustuletnim doświadczeniu w produkcji szkła oraz ciągłym rozwoju technologicznym na skalę światową. Dodatkowo, cechuje je neutralny wygląd oraz parametry identyczne jak w przypadku standardowego szkła float, spełniając normę EN 572-2, co potwierdza nie tylko ekologiczność, ale także niezmiennie wysoką jakość.

 


Jak wasza firma współpracuje z dostawcami w kontekście ograniczania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw? Czy stosujecie kryteria zrównoważonego rozwoju przy wyborze dostawców surowców i materiałów?

 

Tego typu działania są u nas na bardzo zaawansowanym poziomie. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju powstał kodeks postępowania dostawcy, który wszyscy nasi dostawcy są zobligowani do przestrzegania.

 

Gwarantuje on również, że nasi dostawcy przestrzegają tych samych standardów wobec swoich interesariuszy. NSG Group ma na świecie ponad 15 000 dostawców. Tak ogromna liczba wymagała opracowania odpowiedniej strategii. Posiadamy KPI dotyczące tego, jaki procent naszych dostawców podpisał i zobowiązał się do przestrzegania tego kodeksu - w tej chwili jest to już ok 95%.

 

Kodeks został opracowany w oparciu o cele ESG, które bezpośrednio wynikają z zagregowanych 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Narodowe ONZ w 2015 w Nowym Jorku. Wykorzystując platformę umożliwiającą ocenę w zakresie zrównoważonego rozwoju „EcoVadis” oraz inne Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), Grupa NSG monitoruje i ocenia swoich dostawców pod kątem oczekiwań przedstawionych w niniejszym kodeksie, zarówno podczas procesu wyboru, jak i po jego zakończeniu.

 

Co więcej, we wrześniu 2023 r. Grupa NSG opublikowała „Kartę zrównoważonego łańcucha dostaw Grupy NSG” w celu ulepszenia i przyspieszenia działań wspólnie z partnerami Grupy w łańcuchu dostaw. Chodziło o osiągnięcie bieżących celów Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Karta jasno określa obecne i przyszłe ambicje Grupy NSG w odniesieniu do ośmiu wybranych obszarów o kluczowym wpływie na zrównoważony rozwój w naszym łańcuchu dostaw.

 

To korzyść dla wszystkich dostawców, którzy mogą wykorzystać Kartę jako przewodnik pozwalający udoskonalić im swoją firmę pod kątem zrównoważonego rozwoju. Ponadto opracowaliśmy materiały szkoleniowe dla naszych pracowników i dostawców w celu wsparcia tego programu.

 


Czy NSG Group wyznacza sobie kierunek działań samodzielnie, czy jest otwarta na rozwijanie partnerstw, współpracy, np. z uniwersytetami, jednostkami badawczymi, czy startupami, innowatorami?

 

W przeszłości przemysł szklarski był odizolowany i powolny. Mniej prawdopodobne było dzielenie się wiedzą, a podejście oparte na współpracy nie było powszechne.

 

We współczesnym świecie, oprócz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i globalizacją, tempo rozwoju i zmiany w technologii oznaczają, że historyczny sposób pracy nie jest już zrównoważony. Firmy muszą być otwarte na różne perspektywy i szybciej reagować na zmieniający się świat. W związku z tym NSG Group rozwija produktywne i oparte na współpracy partnerstwa z uniwersytetami, startupami technologicznymibi kluczowymi globalnymi partnerami biznesowymi.

 

W firmie mamy zespół, który zajmuje się właśnie nawiązywaniem współpracy z takimi podmiotami. Chcemy optymalizować naszą odpowiedź produktową na zmieniające się globalne trendy i wyzwania. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy badawczo-rozwojowej.

 

 

 

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.