Światowy rynek produkcji okien od kilku lat zmierza w kierunku poważnych zmian. Producenci okien wobec ciągle wzrastającego popytu muszą się zmierzyć nie tylko z problemami dotyczącymi ciągłości dostaw surowców.

 

Równie ważne stają się wzrastające wymagania dotyczące jakości produktów i ich ciągłego rozwoju technicznego z jednej strony, a presji cenowej i wydajności produkcji z drugiej. 

 

 

Nowe trendy

 

Od lat producenci okien poprawiali parametry izolacyjności termicznej okien w poszukiwaniu oszczędności energii oraz poprawy wydajności energetycznej budynków. Wymagania co do termiki konstrukcji spowodowały rozwój wysokiej jakości szkieł miękkopowłokowych oraz coraz bardziej powszechne stosowanie szyb zespolonych dwukomorowych (pakietów trzyszybowych).

 

Nowe trendy związane są z podniesieniem poziomu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników poprzez stosowanie konstrukcji antywłamaniowych i powiększenie powierzchni przeziernej okien, a także redukcję hałasu.

 

Wysoka izolacyjność termiczna okien staje się powoli standardem wobec czego zarówno inwestorzy, jak i projektanci oczekują od okien dużo więcej niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Wyraźnym trendem w nowoczesnej architekturze jest symbioza budynku z otaczającym go środowiskiem.

 

Zgodnie z tym trendem obserwujemy „otwarcie pomieszczeń na ogród” często przez stosowanie konstrukcji przeszklonych od podłogi, aż po sufit. Konsekwencją tego zjawiska jest dążenie do uzyskania jak największej transparentności okien, a więc zmniejszenie grubości ram, mniej podziałów szkła, stosowanie ruchomych słupków, czy też okien przesuwnych.

 

Stosowanie większych przeszkleń często dwukomorowych oraz zmniejszanie grubości ram profili stwarza nie lada wyzwanie dla producentów okien zwłaszcza wykonanych z profili PVC.

 

Lepsze okna muszą jednak pozostawać osiągalne dla zwykłego klienta. Dodatkowe koszty nie mogą w całości zostać przeniesione na odbiorcę, a co za tym idzie sam proces produkcji musi być konkurencyjny poprzez podniesienie jego efektywności, stosowanie zunifikowanych systemów akcesoriów, okuć, komponentów i technologii szklenia i obsadzania szyb (uszczelki, uszczelniacze, kleje).

 

 

 

Technologia wklejania szyb w konstrukcje okienne

 

Ewolucja tej technologii, która czerpie swe korzenie z przemysłu samochodowego, gdzie od wielu lat szyby są wklejane w karoserię, może przynieść w zależności od konkretnego systemu wiele korzyści.

 

Dla producenta okien to: 

 

 • wzrost produktywności w procesie szklenia okien poprzez redukcję kosztów pracy ludzkiej i skrócenie procesu produkcyjnego; 
 • redukcja kosztów materiałowych poprzez zmniejszenie wielkości stosowanych profili, wyeliminowanie stosowania wzmocnień stalowych w profilach z PVC; 
 • projektowanie nowoczesnych okien o większej powierzchni przeziernej i możliwość zdobywania nowych rynków i nowych klientów poszukujących nowatorskich rozwiązań; 
 • niższe koszty obsługi posprzedażnej związane ze znakomitymi parametrami uszczelniającymi i starzeniowymi szczeliw silikonowych i odpornością na działanie promieniowania UV; 
 • brak przecieków i przemieszczania się elementów podczas instalacji okna.

 

Natomiast dla użytkownika korzyść stanowią: 

 

 • funkcjonalność okna;
 • niższe koszty eksploatacji okien w przypadku szyb wklejanych do ram drewnianych (brak przecieków); 
 • lepsza estetyka i większa powierzchnia przezierna okien wynikająca z redukcji wielkości zastosowanych profili; 
 • polepszone parametry redukcji hałasu i odporność na infiltrację wody i wiatru; 
 • zastosowanie innowacyjnych technologii np. szklenia strukturalnego; 
 • podniesienie parametrów bezpieczeństwa – konstrukcje antywłamaniowe.

 

 

(...)

Również inni dostawcy w przemyśle okniarskim mogą odnieść korzyść z tej technologii: 

 

 • producenci profili PVC i aluminium mogą zaoferować innowacyjne systemy okienne i zredukować koszty ich wytworzenia (materiałowe), a równocześnie utrzymać lub zwiększyć rentowność swojej sprzedaży; 
 • dostawcy i przetwórcy szkła niekiedy muszą dostosować swój proces produkcji do oczekiwań nowych systemów, co może się wiązać z pewnymi inwestycjami ale równocześnie mają unikalną możliwość stworzenia dodatkowej wartości dodanej poprzez zaoferowanie bardziej przetworzonych produktów: szyb zespolonych ze schodkiem (stepem), szkła bezpiecznego, etc.; 
 • deweloperzy i inwestorzy uzyskują dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii (szklenie strukturalne, konstrukcje wklejane) okiennych na zbliżonym i konkurencyjnym poziomie cenowym.

 

 

2017 7-8 32 1

Rys. 1. Konstrukcja tradycyjnego okna z PVC 1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe, 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 - profil ramy

 

 

2017 7-8 32 2

Rys. 2. Wklejenie szyby zespolonej na krawędzi do konstrukcji okna 1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe (może być wyeliminowane), 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 – profil ramy, 7 – szczeliwo silikonowe

 

 

 2017 7-8 32 3

Rys. 3. Wklejenie szyby zespolonej na poz. 1 do konstrukcji okna 1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe (może być wyeliminowane), 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 – profil ramy, 7 – szczeliwo silikonowe

 

 

 

Stosowanie klejów silikonowych do „klejenia” okien

 

Szczeliwa silikonowe są szeroko stosowane w przemyśle budowlanym ze względu na swoje znakomite parametry do uszczelnień pogodoodpornych, szklenia strukturalnego. Wynika to bezpośrednio z natury polimeru silikonowego, który wykazuje świetne parametry przyczepności do większości materiałów i odporność na warunki pogodowe i działanie promieniowania UV.

 

W szczególności w klejeniu konstrukcji okiennych i przyklejaniu szyb silikony posiadają następujące zalety, które odróżniają je od alternatywnych technologii opartych na polimerach organicznych, w tym poliuretanów: 

 

 • na większości powierzchni takich jak szkło, U-PVC, drewno i aluminium nie ma konieczności stosowania primerów – środków podkładowych aktywujących powierzchnię; 
 • przyjazne dla środowiska – niski poziom substancji lotnych (VOC), nie zawierają izocyjanianów, bezkwasowe, neutralne dla środowiska produkty uboczne; 
 • znakomita odporność na działanie bezpośrednie i pośrednie promieniowania UV; 
 • kombinacja wysokiego modułu sprężystości i dużej możliwości kompensowania przemieszczeń powoduje, że mogą być stosowane w szkleniu strukturalnym i równocześnie kompensować duże przemieszczenia termiczne różnych materiałów; 
 • długowieczność – redukcja kosztów eksploatacji szczeliwa; 
 • redukcja naprężeń pomiędzy szkłem i innymi materiałami; 
 • łatwość aplikacji przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu, stabilność gęstości produktów typu hot-melt, silikonów jedno- i dwuskładnikowych; 
 • stała gęstość masy, niezależna od temperatury i wilgotności pomieszczenia.

 

 

 

Przykłady stosowania technologii wklejania okien

 

Pionierem technologii wklejania szyb do konstrukcji okiennych za pomocą szczeliw silikonowych jest firma Dow Corning, która to już na początku lat 90. ubiegłego wieku podjęła pierwsze próby wdrożenia tej innowacyjnej technologii w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze próby w Europie zostały przeprowadzone na początku XXI wieku w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii i krajach Beneluxu. Również w Polsce coraz więcej producentów docenia zalety tej technologii i rozpoczyna produkcji tego typu okien.

 

Obecnie wspólne prace rozwojowe są prowadzone przez Dow Corning i Proventuss z większością dostawców profili PVC i aluminiowych oraz z dostawcami maszyn. Wklejenie szyby zespolonej do ramy okiennej może być w zależności od systemu okiennego przeprowadzone na pozycji 1, 2, 4 lub na krawędzi szyby zespolonej, co prezentują powyższe rysunki.

 

Wklejona szyba zespolona przestaje pełnić tylko funkcję wypełnienia przestrzeni okiennej ale zaczyna być elementem usztywniającym i stabilizującym całą konstrukcję. Proces produkcyjny może być zautomatyzowany, tak jak ma to miejsce w przemyśle samochodowym. W takim rozwiązaniu systemowym stosuje się więcej szkła kosztem zredukowanych wymiarów profili. Zespolenie silikonem daje dodatkową ochronę przed włamaniem i innymi mechanicznymi uszkodzeniami. Rozwiązanie jest bardzo innowacyjne i estetyczne co może stanowić istotny argument dla inwestora.

 

 

 

Ostatnie osiągnięcia w zakresie technologii uszczelniania i szklenia

 

Ostatnio zostały opracowane nowe technologie i produkty, które otwierają nowe możliwości w przemyśle okniarskim w sensie innowacyjności wyglądu, zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego, redukcji kosztów wytwarzania i polepszenia parametrów konstrukcji.

 

Produkty nowej generacji, takie jak reaktywny hotmelt silikon, jedno- i dwuskładnikowe masy uszczelniające, wzbudzają z tego względu coraz większe zainteresowanie. W zależności od potrzeb i oczekiwań konkretnego producenta można dobrać produkty, które umożliwiają osiągnięcie natychmiastowej przyczepności i przyspieszyć proces produkcji lub opracowanie nowoczesnego wyglądu okien.

 

 

 

Jednoskładnikowy klej o wysokiej sile wiązania początkowego

 

Opracowany przez Dow Corning klej silikonowy DC 776 WB InstantFix charakteryzuje się wysoką siłą wiązania początkowego, dzięki czemu umożliwia natychmiastową manipulację oknem bezpośrednio po wklejeniu.

 

Zaletą jednoskładnikowego kleju, oferowanego w foli aluminiowej 600 ml lub kartuszu 310 ml, jest niski koszt wdrożenia, ponieważ do aplikacji wymagany jest jedynie standardowy pistolet ręczny lub pneumatyczny.

 

W miarę potrzeb klej DC 776 WB InstantFix może być również dostarczony w hobokach 20 l lub beczkach 200 l tak, aby umożliwić elastyczne zwiększenie produkcji okien wklejanych. DC 776 WB InstantFix posiada wysoką wytrzymałość początkową, nawet 5-krotnie wyższą od standardowych klejów poliuretanowych czy silikonowych.

 

 

2017 7-8 33 1

Rys. 4. Wykres narastania siły wiązania dla DC 776 WB InstantFix (ciśnienie w Pa)

 

 

 

Dwuskładnikowy klej silikonowy

 

DC 994 Ultra Fast Bonding, dwuskładnikowy klej silikonowy, został opracowany specjalnie pod kątem zastosowań we wklejaniu pakietów szybowych w profile okienne, gdzie wymagane jest niezwykle szybkie utwardzanie i budowanie adhezji. Ten neutralny, bezwonny klej ma możliwość modyfikacji czasu wiązania silikonu poprzez regulacje stosunku mieszania w zakresie od 1:5 do 1:10 wagowo i tym samym uzyskanie odpowiednio czasu wiązania od 3 do 10 minut.

 

Dodatkową zaletą tego kleju jest doskonała i szybka adhezja do szeregu powierzchni, bez konieczności stosowania podkładów gruntujących.

 

 

 

Reaktywny hot-melt silikon

 

Ostatnio na rynek europejski został wdrożony nowy produkt opatentowany przez Dow Corning – reaktywny hot-melt silikon pod nazwą Dow Corning 2400. Produkt z powodzeniem może być stosowany w zautomatyzowanym procesie produkcji okien za pomocą standardowej pompy do nakładania hot-meltu, przy zastosowaniu automatycznego stołu typu XY lub przy zastosowaniu robota. Produkt stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm chcących zwiększyć wydajność swojej produkcji.

 

Ten produkt, w przeciwieństwie do tradycyjnych spoiw silikonowych, jest reaktywnym hotmeltem, czyli produktem nakładanym „na gorąco” i dającym natychmiastowe silne połączenie pomiędzy łączonymi powierzchniami. Dzięki takiemu zachowaniu okno może być poddane kolejnym operacjom, zapakowane i przygotowane do wysyłki w kilka sekund po naniesieniu szczeliwa i dociśnięciu szyby zespolonej. Wszystkie następne operacje odbywają się bez ryzyka utraty integralności całego elementu.

 

 

2017 7-8 34 1

 

 

2017 7-8 34 2

Powyżej pokazano zastosowanie Dow Cornig 2400 na ramie okiennej za pomocą zautomatyzowanego stołu

 

 

Długa trwałość produktu, czas obrabialności i parametry wulkanizacji produktu umożliwiają dużą elastyczność produkcyjną i eliminują straty materiałowe w porównaniu do tradycyjnej technologii szklenia okien.

 

 

2017 7-8 34 3

Dow Corning 2400 aplikowany na skrzydle okna

 

 

Technologia zastosowania Dow Corning 2400 jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Produkt po naniesieniu i całkowitej wulkanizacji wykazuje wszystkie cechy szczeliwa silikonowego. Jest elastomerem zapewniającym znakomitą ochronę przed UV i warunkami pogodowymi.

 

Dow Corning® 2400 silikon jest całkowicie bezbarwny (przeźroczysty) i może być stosowany do dowolnych systemów okiennych (U-PVC, drewno, aluminium), w których szyba zespolona jest wstawiana w tradycyjny profil ramy i pozostaje podparta, ale jego zastosowanie umożliwia wyeliminowanie wzmacniających profili stalowych lub „pocienienie” profili z drewna.

 

Dostępność nowo opracowanych technologii opartych o „mokre szklenie” za pomocą silikonów – szybkowiążących i dających natychmiastową przyczepność – umożliwia producentom okien i drzwi obcowanie z zaawansowanymi rozwiązaniami inżynieryjnymi i zaawansowanymi technologiami.

 

Proventuss oferuje szeroko zakrojone Doradztwo Techniczne w zakresie wdrożenia technologii klejenia okien: 

 

 • konsultacje i doradztwo 
 • kalkulacje i obliczenia 
 • badania przyczepności i kompatybilności n pomoc we wdrożeniu systemu i doborze maszyn oraz sprzętu 
 • szkolenia, demonstracje i pokazy

 

Możliwe jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, polepszanie oferowanych produktów i oferowanie najwyższej jakości okien wobec stale wzrastającej presji redukcji kosztów i wzrastających wymagań klientów.

 

Zwłaszcza w sytuacji wzrastających kosztów pracy ludzkiej i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanego personelu opisane rozwiązania mogą być jedyną drogą zapewniającą sprawne funkcjonowanie i zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku.

 

 

 

Krzysztof Nadzieja
www.proventuss.eu

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 07-08/2017
 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.