Głównym celem przyjętej regulacji jest uszczegółowienie i usystematyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu rozporządzenia ministra infrastruktury.

W szczególności do rozporządzenia wprowadzono nowe regulacje dotyczące form i zasad zgłaszania oraz potwierdzania aktualności programów przez organizatorów doskonalenia, procedury weryfikacji spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, form i zasad prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tym postępowaniu.

W rozporządzeniu wprowadzono zasadę zgłaszania programów kształcenia przez organizatorów doskonalenia oraz przekazywania rejestrów wydanych zaświadczeń w postaci elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP. Dodatkowo określono wymagane do tej komunikacji wzory dokumentów. W odniesieniu do uczestników kształcenia wprowadzono możliwość przeprowadzania doskonalenia zawodowego w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.