W trosce o ciszę i środowisko

Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w dużych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki stopień urbanizacji, jest jednym z najważniejszych i również jednym z najtrudniejszych do rozwiązania aspektów użytkowych szyb zespolonych stosowanych w oknach, fasadach i ściankach wewnętrznych. Dzieje się tak ponieważ dźwięk słyszany przez człowieka jest falą składającą się wielu różnych częstotliwości. Ponieważ ucho ludzkie, w zależności od częstotliwości, w różnym stopniu odczuwa dźwięk o tym samym natężeniu, hałas nie jest równie groźny dla człowieka w całym paśmie słyszalnym.

Dla ciszy
     Press-Glas stale rozszerza ofertę szyb zespolonych chroniących przed hałasem. Od teraz oferuje trzy nowe konstrukcje jednokomorowe o wysokiej izolacyjności dźwiękowej: od 42 do 45 dBA.
     Press-Glas i tym razem przeprowadził badania zestawów szybowych o podwyższonej dźwiękochłonności w instytucie IFT w Rosenheim. Są one zgodne z wymogami stawianymi szybom zespolonym przez normy EN 20140-3:1995-01 oraz EN ISO 717-1:1996-12. Klienci Press-Glas mogą więc posługiwać się Świadectwami Badań zarówno w Polsce jak i za granicą, w krajach, które jako obowiązujące przyjęły powyżej podane normy.
     Wyboru szyb zespolonych do badań dokonano tak, aby spełnić możliwie wiele wymagań zgłaszanych przez klientów, którzy przedstawili swoje oczekiwania wypełniając specjalnie przygotowane ankiety. Głównymi wymogami dodatkowymi, były: jak najlepsza ciepłochronność, ograniczenie szerokości pakietu szybowego, brak obecności gazów ciężkich i niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, takich jak SF6.
      Wszystkie te wymogi zostały spełnione. Szyby poddane badaniom wykonano z użyciem ramki dystansowej 16 mm i wypełniono argonem, a jedna z nich posiadała powłokę ciepłochronną. Ze względu na swoje właściwości akustyczne w testowanych zestawach użyto także ochronnych szkieł laminowanych warstwowych VSG 44.2 i 55.2, z akustyczną folią PVB.

      Nowe szyby są atrakcyjne dla klienta pod wieloma względami:
● są zestawami ciepłochronnymi o współczynniku U=1,0 W/m2K (EN 674), zapewniając tym samym:
- oszczędność energii cieplnej,
- niższe koszty ogrzewania,
- optymalną temperaturę w pomieszczeniu;
● są zestawami mogącymi czasowo chronić przed włamaniem o klasie wytrzymałości na uderzenie P2A;
● są szybami bezpiecznymi dla użytkowników – po rozbiciu pozostają w ramach nie raniąc tym samym przebywających w ich pobliżu osób;
● nie zawierają w przeciwieństwie do starszych konstrukcji gazu ciężkiego SF6, nie obciążają więc środowiska naturalnego;
● dzięki zastosowaniu szyb laminowanych są zestawami zapewniającymi skuteczną redukcję przenikania promieniowania UV, chroniąc meble i ściany pomieszczeń przed przyspieszonym blaknięciem. Przepuszczają jednocześnie część promieniowania odpowiedzialną za wzrost roślin, nie powodują więc ich więdnięcia.

Dla środowiska
     Ze względu na szczególną dbałość o ochronę środowiska Press-Glas zrezygnował całkowicie z produkcji szyb zespolonych wypełnionych gazem ciężkim SF6. Nowa oferta szyb dźwiękochłonnych to nowoczesne rozwiązania, zastępujące w pełni stare konstrukcje, pozbawione stosowanego jeszcze przez niektóre firmy gazu ciężkiego SF6. Zmiana ta jest jednym z elementów programu prowadzonego w zakładach produkcyjnych Press-Glas, mających na celu wprowadzenie wszystkich zasad związanych z ochroną środowiska zawartych w normie ISO 14001.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.