Okna są elementem zamykającym otwory w ścianach i dachach. Podstawową funkcją każdego okna jest jak najlepsze, równomierne oświetlenie wnętrza budynku. W dużej mierze decyduje o estetyce budynku. Rodzaj zastosowanego okucia decyduje o sposobie otwierania skrzydeł okiennych, który musi być odpowiednio dobrany do specyfiki pomieszczenia.

 

Okna ze względu na sposób otwierania można podzielić na:
- nieotwieralne,
- uchylne,
- rozwieralne,
- uchylno-rozwieralne,
- przesuwane,
- obrotowe.

 

Ze względu na zastosowany do ich produkcji materiał rozróżniamy okna drewniane, okna z PVC, okna ze stopów aluminium i okna stalowe. Okna drewniane i z tworzyw sztucznych są najbardziej rozpowszechnione i stosuje się je głównie w budownictwie jednorodzinnym oraz zamieszkania zbiorowego.

Rzadziej stosowane są wyroby stalowe i aluminiowe. Ze względu na ich dużą sztywność, wytrzymałość oraz sprężystość stosuje się je do szklenia dużych powierzchni budynków użyteczności publicznej (handlowych, usługowych, żywieniowych), przemysłowych.

 

Polski rynek stolarki otworowej jest bardzo rozdrobniony, a zarazem bardzo konkurencyjny. Pierwszych dwudziestu największych producentów okien i drzwi stanowi 35% wartości rynku stolarki, a pierwszych stu – 70%. Pozostała część to małe warsztaty i zakłady produkcyjne, których jest ponad dwa tysiące.

Zdecydowanie największą część produkcji stanowią okna i drzwi z tworzyw sztucznych oraz drewna, znacznie mniej wytwarza się stolarki aluminiowej i stalowej.

 

Okna tworzywowe dominują na polskim rynku stolarki. O ich popularności decyduje przede wszystkim cena, która jest niższa od wyrobów z innych materiałów. Udział stolarki z PVC to około 70% całości produkcji. Wyroby wykonuje się z kształtowników z utwardzonego PVC. Profile ramy skrzydła i ościeżnicy podzielone są wewnątrz na komory (rys 1).

 

Zależnie od ich ilości w profilu, może on mieć szerokość 6-8 cm. Wewnątrz profilu, w największej komorze umieszczone jest wzmocnienie ze stali ocynkowanej grubości od 1,25 do 4 mm. W oknach przeznaczonych do domów pasywnych wzmocnienie stanowi kształtownik z włókna poliestrowo-szklanego wypełnionego pianką poliuretanową.

 

W Polsce do produkcji okien najczęściej wykorzystuje się systemy profili ALUPLAST, VEKA, SCHÜCO, REHAU i BRÜGMANN. Profile poszczególnych systemów różnią się składem chemicznym, grubością ścianek, rodzajem kształtownika wzmacniającego, szerokością i wykończeniem krawędzi. Standardowe okna z tworzyw sztucznych wyposażone są w okucia obwiedniowe z funkcją otwierania uchylno-rozwieralnego, z jednym zaczepem antywyważeniowym, pakiet szybowy o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m²K), plastikowa klamkę, uszczelki przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym.

 

Wraz z rosnącymi wymaganiami klientów, inwestorów i zaostrzającymi się przepisami budowlanymi każdy producent stolarki posiada w swojej ofercie okna o właściwościach specyficznych, czyli: o podwyższonej klasie bezpieczeństwa, zwiększonej izolacyjności termicznej, o walorach dekoracyjnych.

Współczesne okna energooszczędne – pasywne (rys. 2) charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie U=1,1 do 0,8 W/(m²K). Ramy okienne wykonane są na bazie profili pięcioi sześciokomorowych z wewnętrzną wkładką docieplającą z pianki poliuretanowej. Do szklenia wykorzystywane są zestawy szybowe zespolone jedno- lub dwukomorowe, z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych gazem szlachetnym — argonem.

 

Współczynnik U dla zestawów szybowych stosowanych do produkcji okien energooszczędnych wynosi od 0,8 do 0,5 W/(m²K). Szyby posiadają naniesione powłoki absorpcyjne i refleksyjne ograniczające nadmierne przenikanie energii cieplnej i światła, powodujących przegrzewanie budynków. 
Przeznaczone są do stosowania w nowoczesnym budownictwie pasywnym, pozwalając na maksymalną redukcję kosztów ogrzewania.

 

 

Rys. 1. Przykładowe okna z tworzyw sztucznych – przekroje

 

Okna o podwyższonej klasie bezpieczeństwa, powszechnie nazywane antywłamaniowymi, dzieli się na 6 klas odporności oznaczonych kolejno od WK1 do WK6. Klasa oznacza czas, przez jaki okno stawia opór do momentu jego otwarcia przez złodzieja. Okno antywłamaniowe wyposażone jest przede wszystkim w system uniemożliwiający jego wyważenie z zawiasów. Są to specjalne okucia, między innymi stalowe rygle hakowe (rys 3), które zakotwiczają się w zaczepach umieszczonych w ościeżnicy uniemożliwiając jej wyważenie.

 

Przeciwbieżne zamknięcie środkowe (rys. 4) to rolki o kształcie grzybków, zahaczone z obydwu stron zaczepów antywyważeniowych zamocowanych do ramy okna.

 

Do okuć antywłamaniowych należą też specjalne klamki zamykane na klucz (rys 5), który blokuje  przesuniecie okuć okiennych. Przy próbie włamania w klamce uruchamia się blokada obrotu, uniemożliwiająca jej przekręcenie od zewnątrz.

 

Ilość użytych okuć zależy od klasy okna. Zestawy szyb stosowane w oknach antywłamaniowych posiadają odpowiednie parametry wytrzymałościowe i składają się z dwóch lub więcej tafli szkła float połączonych pod wpływem odpowiedniego ciśnienia i temperatury kilkoma warstwami foli PVB. Folia trzyma szkło uniemożłiwiając jego rozsypanie się po stłuczeniu. Do budowy ram okiennych wykorzystuje się wzmocnione systemy profili pićio- i sześciokomorowych wraz z kształtownikiem stalowym o gr. 3-4 mm, umieszczonym w największej komorze.

 

Okna kolorowe (dekoracyjne) stają się coraz bardziej popularne na polskim rynku. Jest to spowodowane ich atrakcyjnym wyglądem, uzyskiwanym przez zastosowanie różnorodnych technik wykańczania, jak np. okleinowanie, lakierowanie, fornirowanie.

 

Okleinowanie może odbywać u producenta profili lub bezpośrednio u wytwórcy stolarki. Wykorzystuje się do tego folie jednobarwne, kolorowe, metaliczne, a także wytłaczane z imitacją drewna, produkowane na bazie PVC. Okna oklejane do złudzenia  mogą przypominać okna drewniane, aluminiowe albo stalowe. Okleinowanie oprócz walorów estetycznych poprawia także odporność okien na działanie substancji chemicznych, ułatwia utrzymanie okien w czystości i ich pielęgnację.

 

Lakierowanie odbywa się przez nakładanie farby termoutwardzalnej, która, suszona w temperaturze 50°C, uzyskuje wysoką twardość oraz odporność na zarysowania. Lakierowanie odbywa się u producenta profili.

 

Przez nałożenie naturalnego forniru drewnianego na profil uzyskuje się bardzo szlachetny wygląd okien. Fornirem oklejana jest tylko jedna część okna (od strony wewnętrznej). Dzięki temu okna mogą współgrać np. z drewnianym wykończeniem wnętrza, parkietem bądź meblami. Od strony zewnętrznej (niefornirowanej) znajduje się profil z PVC, który jest łatwy w pielęgnacji i odporny na działanie warunków atmosferycznych.

 

Takie okna dzięki zastosowanej wewnętrznej nakładce z drewna naturalnego, posiadają lepsze parametry izolacyjności termicznej od okien standardowych, ale także okleinowanych i lakierowanych. Okna drewniane są najdroższe ze wszystkich rodzajów okien. Ich udział w produkcji krajowej to około 15% i dlatego postrzega się je jako wyrób luksusowy. Do produkcji stosuje się drewno z drzew iglastych, głównie sosnowe, rzadziej modrzew i świerk, a z drzew liściastych mahoń. Coraz częściej wykorzystuje się także drewno sosnowe klejone warstwowo.

 

Przez zastosowanie klejonej konstrukcji profili (trzy warstwy drewna) połączonych mikrowczepami, okna drewniane są sztywne, odporne na wypaczenia. Z powodzeniem mogą być stosowane do dużych przeszkleń i mogą mieć także dowolny kształt. Zależnie od wymagań klienta okna mogą mieć naturalną barwę drewna, albo być zabarwione na dowolny kolor  z zachowaniem rysunku słojów. Do tego celu wykorzystuje się bejce, farby wodnorozcieńczalne, akryl lub lakiery barwne i bezbarwne. Wyroby drewniane posiadają także bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną, wysoką odporność na różnicę temperatur i są przy tym produktem ekologicznym.

 

Rys. 2. Okno energooszczędne — pasywne z tworzywa sztucznego – przekrój

 

  

Rys. 3. Rygiel okienny hakowy

 

Rys. 4. Rolka grzybkowa, zaczep antywyważeniowy i przeciwbieżne zamknięcie środkowe

 

Rys. 5. Klamka okienna zamykana na klucz

 

Okna zespolone (tradycyjne) produkuje się jako jedno-, dwu- i trójdzielne zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ich konstrukcja składa się z dwóch skrzydeł, wewnętrznego i zewnętrznego. Skrzydło zewnętrzne posiada jedną szybę pojedynczą, a wewnętrzne szybę zespoloną jednokomorową (rys 6).

 

Ten typ okien wykorzystywany jest w budownictwie mieszkaniowym. Dla budynków użyteczności publicznej zwykle wytwarza się okna typowe czyli o współczynniku przenikania ciepła U=1,7-1,8 W/(m²K).

 

Zarówno skrzydło zewnętrzne jak i wewnętrzne szklone jest pojedynczymi szybami o grubości od 3 do 5  mm. Okna zespolone są obecnie rzadko stosowane w budownictwie i są zastępowane przez nowsze rozwiązania konstrukcyjne.

 

Podstawowym produktem oferowanym przez producentów stolarki drewnianej są okna jednoramowe (rys. 7) jedno–, dwu– lub trójdzielne. Stosowane są w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Skrzydła w zależności od zastosowanego rodzaju okucia mogą być uchylne, rozwierane, uchylno–rozwierane. Grubość ram to najczęściej 68 mm.

 

Jako szklenie stosuje się zestawy dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby to U=1,0 W/(m²K), a dla całego okna U=1,35-1,45 W/(m²K). Ponadto okna drewniane wyposaża się w okapniki z tworzyw sztucznych bądź aluminiowe, które chronią najbardziej wrażliwe części ramy przed działaniem wody.

 

Okna drewniane o podwyższonych parametrach termicznych mają taką samą budowę jak jednoramowe. Różnica jest tylko w grubości ramy. Energooszczędne posiadają grubość od 80 do 92 mm (rys. 8). Pozwalają na zastosowanie zestawów szybowych trójwarstwowych o współczynniku przenikania ciepła mniejszym od zestawów dwuszybowych. Dzięki temu okno jako całość posiada bardzo dobrą izolacyjność cieplną.

 

1 - zaprawa
2 - parapet wewnętrzny
3 - uszczelka
4 - kit
5 - blacha okapowa
6 - próg
7 – uszczelnienie

Rys. 6. Okno zespolone potrójnie szklone. Schemat budowy

 

1. Drewno klejone warstwowo
2. Szyba niskoemisyjna U - 1,0 W/m2K
3. Uszczelka
4. Listwa aluminiowa osłaniająca skrzydło
5. Rowek parapetowy wewnętrzny
6. Drewno klejone warstwowo
7. Rowek parapetowy zewnętrzny
8. Wkładka termiczna okapnika
9. Okapnik aluminiowy lub tworzywowy

Rys. 7. Okno drewniane jednoramowe – przekrój

 

 

 

Rys. 8. Przekrój poprzeczny okien 

a) - jednoramowych; b) - energooszczędnych – podstawowe wymiary. 

 


Wraz z rosnącym w Polsce zainteresowaniem budownictwem ekologicznym, czyli pozwalającym oszczędzać ciepło i energię przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń, producenci stolarki rozpoczęli produkcję okien spełniających restrykcyjne wymagania norm dla produktów stosowanych w budownictwie pasywnym.

 

Okna drewniane pasywne wytwarzane są głównie z drewna sosnowego i mahoniowego. Rama skrzydła i ościeżnicy stanowi konstrukcję zespoloną. Okna pasywne charakteryzują się zwiększoną grubością  ramy skrzydła i ościeżnicy. Wewnątrz profilu drewnianego umieszcza się wkładkę izolacyjną z pianki poliuretanowej w celu zoptymalizowania właściwości termoizolacyjnych (rys. 9). Gruba rama pozwala zastosować do szklenia energooszczędne pakiety trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzeniami międzyszybowymi wypełnionymi argonem.

 

Ramy wyposaża się także w okapniki energooszczędne, które posiadają podwyższone właściwości dźwiękochłonne. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie przekracza 0,8 W/(m²K). Okna pasywne, tak samo jak pozostałe rodzaje okien drewnianych, mogą być wyposażone w elementy ozdobne, tj. listwy zewnętrzne czy szprosy pozwalające dostosować je do stylu architektonicznego budynku.

 

Okna drewniano-aluminiowe (rys. 10) są nowatorską konstrukcją na polskim rynku budowlanym. Stają się coraz bardziej konkurencyjne dla typowych okien drewnianych. Spowodowane jest to ich walorami estetycznymi oraz podwyższoną trwałością i funkcjonalnością.

 

Na ich konstrukcję składają się dwie niezależne, połączone ze sobą ramy, drewniana i aluminiowa. Rama drewniana jest wewnętrzną częścią okna. Wykonywana jest ze szlachetnych gatunków drewna klejonych warstwowo jak orzech, kasztan, dąb, czereśnia a także i sosna. Zewnętrzną część okna stanowi rama wykonana z profili aluminiowych o rozbudowanej, komorowej konstrukcji z przekładką termiczną. Przestrzeń powietrzna pomiędzy ramami stanowi dodatkowy izolator poprawiający współczynnik izolacyjności akustycznej oraz cieplnej.

 

Rama aluminiowa jest elementem konstrukcyjnym o dużej sztywności i wytrzymałości. Posiada estetyczny wygląd i jednocześnie bardzo dużą odporność na zmiany warunków atmosferycznych. Zewnętrzna część okna (aluminiowa) może być oklejana lub barwiona na dowolny kolor. Pozwala to na dostosowanie okien do każdego rodzaju budynku. Do szklenia wyrobów drewniano-aluminiowych wykorzystuje się zestawy dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, a także zestawy trzyszybowe.

 

Okna drewniano-aluminiowe mogą mieć dowolny kształt (koła, skosy łuki). Współczynnik przenikania ciepła dla okien drewniano-aluminiowych wynosi od 1,4 do 1,5 W/(m² K). Idealnie nadają się do domów zlokalizowanych w pasie nadmorskim i hoteli.

 

Okna ze stopu aluminium są bardzo rzadko stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Wykorzystuje się je najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, jako okna wystawowe lub wewnętrzne przegrody przeszklone. Wyroby aluminiowe charakteryzują się bardzo estetycznym wyglądem i dużą dokładnością wykonania. Okna aluminiowe, które mają być stosowane jako przegrody zewnętrzne (rys 11) wykonywane są z profili trzykomorowych, z przekładką termiczną (tzw. profile „ciepłe”). Do wytwarzania przegród zabudowy wewnętrznej (rys. 12) stosuje się profile jednokomorowe, tzw. „zimne”.

 

Duża wytrzymałość ram aluminiowych pozwala na montowanie wszelkiego rodzaju przeszkleń o grubości od 3 do 60 mm i masie 50-60 kg/m², a także wytwarzanie stolarki o różnych kształtach i znacznych wymiarach; szerokości od 30 do 500 cm, wysokości od 40 do 600 cm. Jest ona także odporna na korozję, łatwa w utrzymaniu. Okna aluminiowe są dość drogie i większość producentów wytwarza ją tylko na indywidualne zamówienie [1][37][39].

 

Rys. 9. Okno drewniane pasywne z widoczną wewnętrzna wkładką termiczną – przekrój

 

 

 

 

  

Rys. 10. Przykładowe okna drewniano-aluminiowe – przekroje  

 

Okna połaciowe powszechnie zwane dachowymi,  są nieodłącznym elementem nowo wznoszonych budynków. Można je stosować w każdym dachu, którego nachylenie wynosi minimum 15%. Pełnią one szereg ważnych funkcji obiektów nowo wybudowanych, a także modernizowanych. Dają możliwość wietrzenia i doświetlenia poddasza, wizualnie powiększają jego przestrzeń użytkową.

 

Okna połaciowe (rys. 13) wytwarzane są z najlepszej jakości drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo oraz profili PVC, które w przypadku stosowania do produkcji wyrobów o podwyższonej izolacyjności termicznej wypełnia się pianką poliuretanową.

 

Część okna, która będzie po zewnętrznej stronie, osłonięta jest profilem aluminiowym powleczonym poliestrem, odpornym na działanie szkodliwych promieni UV, oraz czynniki atmosferyczne. Do szklenia stosuje się szyby zespolone termoizolacyjne, hartowane o podwyższonej wytrzymałości, z naniesioną powłoką z tlenków srebra, ograniczającą nagrzewanie pomieszczeń poddasza. Ponieważ okna dachowe są bardzo szczelne w pozycji zamkniętej, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej a także zapewnienia właściwego przepływu powietrza wyposaża się je w automatyczne nawiewniki (rys. 14).

 

Rys. 11. Okno aluminiowe z profilem trzy komorowym i przekładka termiczną – przekrój

 

Rys. 12. Okno aluminiowe z profilem jedno komorowym – przekrój

 

 

Rys. 13. Okna połaciowe: a) okno drewniane, b) okno z PVC – przekroje

 

Rys. 14. Nawiewnik automatyczny wewnętrzny w oknie połaciowym – przekrój.

 

Rys. 15. Okno połaciowe obrotowe

 

Rys. 16. Okno połaciowe uchylno – obrotowe

 

Rys. 17. Okno połaciowe panoramiczne

 

Rys. 18. Okno połaciowe wyłazowe

 

Rys. 19. Świetliki połaciowe nie otwierane i otwierane uchylnie 

 

Rodzaje okien połaciowych oferowanych przez producentów to:
- obrotowe,
- uchylno-obrotowe,
- panoramiczne,
- wyłazowe i świetliki.

 

Okna obrotowe (rys. 15) są najbardziej popularnym typem okien dachowych. Przeznaczone są do połaci o kącie nachylenia od 15° do 90°. Zapewniają odpowiednie doświetlenie i wietrzenie pomieszczeń.

 

Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, daje możliwość obrotu skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można obracać wokół osi o maksymalny kąt 180°. Obsługa okien obrotowych możliwa jest dzięki klamce z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła. Posiadają IV, najwyższą klasę szczelności. Współczynnik przenikania dla całego zestawu wynosi  U=1,4 W/(m²K). Zastosowany standardowo nawiewnik umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu na poziomie 10 m3/h.

 

Okna uchylno-obrotowe (rys. 16) mogą otwierać się na dwa sposoby: uchylny do 35°, dający możliwość swobodnego podejścia do okna, a także obrotowy z możliwością obrotu o 180° ułatwiający jego mycie. Obsługa odbywa się za pomocą klamki w dolnej części skrzydła. Zmiana sposobu otwierania możliwa jest przez przełącznik umieszczony w połowie wysokości ościeżnicy, dostępny po otwarciu okna. Wysoko wydajny nawiewnik, z regulacją nawiewu w zależności od potrzeb, umożliwia wymianę powietrza w granicach od 23-52 m3/h. Przeznaczone są do dachów o nachyleniu od 15° do 55°.

 

Okna panoramiczne (rys. 17) są rodzajem okien uchylno-obrotowych. Przez swoje duże wymiary zapewniają bardzo dobre doświetlenie i wietrzenie pomieszczeń na poddaszu. Duży kąt uchylenia skrzydła (do 68°), dostępny po zwolnieniu blokady, umożliwia wyjście na dach, a w razie pożaru może służyć jako wyjście ewakuacyjne. Klamka montowana w dolnej części służy do uchylania okna, a górny uhwyt do obrotu i zmiany sposobu otwierania. Możliwe jest ich stosowanie w dachach o nachyleniu od 15° do 55°.

 

Okna wyłazowe (rys. 18) są konstrukcją klapową. Otwierane są uchylnie na bok, na lewą lub prawą stronę o kąt 90°. Klamka umieszczona jest w połowie wysokości skrzydła, umożliwiając otwarcie bądź mikrouchylenie okna. W celu ustabilizowania otwartego skrzydła i uniknięcia przypadkowego jego zatrzaśnięcia, okna wyłazowe posiadają w wyposażeniu standardowym siłowniki gazowe. Duży wymiar okien wyłazowych daje możliwość łatwego wyjścia na dach, a przy tym dobrze doświetlają pomieszczenia poddasza. Możliwe jest ich montowanie na dachach o nachyleniu od 15° do 55°.

 

Świetliki (rys. 19) są bardzo specyficznym rodzajem okien dachowych. Ich zadaniem jest doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym i ich optymalne wietrzenie. Świetliki mogą występować jako nieotwieralne i otwieralne uchylnie o kąt 30°.

 

Przeznaczone są głównie do obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych o niewielkim kącie nachylenia połaci dachowych i dużej wysokości. Świetliki otwieralne mogą być wyposażone w system elektrycznego otwierania, sterowanego z pilota lub system otwierania ręcznego.

 

Bartłomiej Zygma

 

 

Literatura
[1] Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym . Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2003.
[2] Michałowski T., Kolorowe okna wzbudzają emocje, Część 1. „Świat Szkła” 6/2008.
[3] Materiały informacyjne firmy STOLPLAST Sp.z o.o.
[4] Materiały informacyjne firmy GLASS- BUD.
[5] Materiały informacyjne firmy OKNOTEST.
[6] Materiały informacyjne firmy WOJTKOWIAK.
[7] Materiały informacyjne firmy BUDEXPOL
[8] Materiały informacyjne, katalog produktów firmy SOKÓŁKA S.A.
[9] Materiały informacyjne firmy OKNOTEX.
[10] Materiały informacyjne firmy OKNA i DRZWI S.C - SOKOŁOWSKI.
[11] Materiały informacyjne – katalog produktów firmy FAKRO.
[12] Materiały informacyjne – katalog produktów firmy VELUX.
[13] Materiały informacyjne firmy TWOJE OKNA.
[14] Materiały informacyjne firmy Key-Lock Polska 2000 Sp. z o.o.
[15] Materiały informacyjne firmy GERDA
[16] Materiały informacyjne firmy 4LOOK
[17] Materiały informacyjne firmy DAKO Sp. z o.o.
[18] Materiały informacyjne firmy PORTA DRZWI.
[19] Materiały informacyjne firmy F.P.H.U. STOLSA
[20] Materiały informacyjne firmy PROSBUD
[21] Materiały informacyjne firmy GIPSY KINGS
[22] Materiały informacyjne firmy ALPHA GLAS
[23] Materiały informacyjne firmy POL-SKONE.
[24] Materiały informacyjne firmy BIMAK
[25] Materiały informacyjne firmy BOTIR BUD
[26] Materiały informacyjne firmy ELBUD PLAST
[27] Materiały informacyjne firmy MORAD
[28] Drzwi zewnętrzne z „klasą”, publikacja elektroniczna miesięcznika „Budujemy Dom”.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 11/2011

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.