Huta Szkła w Jarosławiu powstała w roku 1974 i od początku swego istnienia była największym i najnowocześniejszym w Polsce producentem opakowań ze szkła białego, oranżowego i zielonego. Produkuje się w niej ponad 300 asortymentów różnych opakowań.

Klientami huty szkła były i są największe firmy produkujące żywność, w tym liderzy w produkcji odżywek dla dzieci, soków, napojów, alkoholi, piwa, przetworów owocowo-warzywnych, kawy. Średnio do 20 % produkcji jest eksportowane przede wszystkim na rynki wschodnie.

Odbiorcami opakowań  szklanych z Jarosławia są również przedsiębiorcy z Unii Europejskiej.

 

Inwestycje, rozwój i klienci

Po podpisaniu umowy prywatyzacyjnej w 1993 roku, huta szkła Jarosław stała się częścią koncernu Owens-Illinois Inc. z USA, czego efektem był dużo większy dostęp do kapitału oraz nowoczesnych technologii, centrów projektowo – badawczych koncernu w USA, a także sieci sprzedaży i partnerów handlowych firmy.

 

Łącznie koncern zainwestował w hutę dwukrotnie więcej niż deklarowano w umowie prywatyzacyjnej. Była to praktycznie budowa huty na nowo. Ze starego zakładu zostały właściwie tylko budynki. Wewnątrz wymieniono najważniejsze ciągi technologiczne. Huta szkła Jarosław jest obecnie największym zakładem produkcyjnym O-I na świecie.

 

Obecnie huta to 4 nowoczesne wanny szklarskie, o wydajności topienia ponad 1200 ton szkła na dobę, 14  linii produkcyjnych z  wysoko wydajnymi automatami formującymi – zaprojektowanymi i wyprodukowanymi głównie przez O-I. Bardzo wysoki poziom prezentują także cały ciąg urządzeń kontrolnych na „zimnym końcu”, systemy sterowania i transportu wewnętrznego, linie do foliowania i magazyny. Z myślą o zadowoleniu klienta wprowadzono supernowoczesne metody projektowania opakowań.

 

Dział Projektowania Form i Opakowań stał się jednym z dwu europejskich centrów projektowych i został wyposażony w nowoczesne programy komputerowe, umożliwiające szybkie przetwarzanie projektu od formy graficznej opakowania w projekt techniczno-technologiczny. Projekty nowych wyrobów są tworzone w ścisłej współpracy z klientem.

 

Za pomocą symulacji komputerowej projektant może, jeszcze w fazie projektowania, pokazać klientowi, jak wyglądać będzie zamawiane przez niego opakowanie. Jako pierwsza w Polsce, huta szkła w Jarosławiu wdrożyła unikatową technologię formowania wyrobów cienkościennych.  Huta jest niezwykle dumna z listy swoich klientów, dzięki którym i dla których może się ciągle rozwijać.

 

Od momentu prywatyzacji huta blisko trzykrotnie zwiększyła produkcję, a efektem poniesionych inwestycji jest także największy udział w polskim rynku opakowań szklanych - przekraczający 40%, jak również rosnący poziom lokowania produktów na rynkach zewnętrznych. Technologie i wyposażenie, którymi huta dysponuje w chwili obecnej są tym, co O-I posiada najlepszego na świecie.

 

Wysoką jakość produkowanych przez hutę opakowań potwierdza otrzymany przez zakład w lipcu 1996 roku Certyfikat Zapewnienia Jakości ISO 9001 za jakość produktów i wprowadzenie wielopoziomowego systemu kontroli produkcji. Huta może także pochwalić się efektywnym, wdrożonym w 2004 roku systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001,  systemem zapewnienia jakości i standardów dla opakowań do żywności HACCP, a także nowoczesnym systemem bezpieczeństwa i oceny ryzyka.

 


Huta szkła Jarosław, ekologia i wsparcie dla innych.

Huta ma również duże osiągnięcia w dziedzinie ekologii. Była jedną z pierwszych firm które podjęły wyzwanie i zaangażowała się we wdrożenie w Polsce nowoczesnych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania opakowań poużytkowych, a także we wdrożenie w skali kraju systemów zbiórki selektywnej i recyklingu opakowań szklanych. W 1995 roku, z inicjatywy huty, która także jest jej udziałowcem, powstała firma Recykling Centrum Sp. z o.o. 

 

Zadaniem  tej firmy jest pozyskiwanie stłuczki szkła opakowaniowego w oparciu o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz z organizacjami odzysku. Proekologiczne działania huty to także wymierny udział w wieloletnim partnerstwie z fundacją Nasza Ziemia, co przekładało się na sponsorowanie akcji „Sprzątanie Świata” oraz na aktywnym rozwijaniu i wspieraniu branżowych organizacji działających dla środowiska, takich jak Forum Opakowań Szklanych, Stowarzyszenie Ekopak, Organizacja Odzysku Rekopol i Związek Pracodawców Polskie Szkło. 

 

Huta wspomagała także wielokrotnie mniejsze i większe (Jarosław, Kraków, Wrocław) samorządy lokalne w zakresie rozbudowy infrastruktury do zbiórki selektywnej szkła, poprzez fundowanie gniazd i pojemników do zbiórki, oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych. W 2001 roku huta otrzymała laur Dobroczyńcy Roku w kategorii - ekologia .

 

Ostatnio, firma zaangażowała się w europejską kampanię pod hasłem ‘Friends of Glass‘, której celem jest propagowanie unikalnych cech opakowań szklanych, takich jak: pełne zachowanie walorów zdrowotnych i smakowych pakowanych produktów, możliwość 100-procentowego odzysku i recyklingu tych opakowań, długa tradycja ich  produkcji, elegancja i klasa na półkach sklepowych oraz wykorzystywanie opakowań szklanych do pakowania produktów Premium.

 

Huta szkła Jarosław zawsze starała się i dalej to czyni, być dobrym sąsiadem  dla miasta i regionu. Od wielu lat huta wspiera Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz inne instytucje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji. Lokalne szpitale mogą także liczyć na wsparcie w realizacji swoich zadań. Huta była także głównym sponsorem pierwszoligowego zespołu kobiecej piłki  ręcznej Jarosławskiego Klubu Sportowego, ciesząc się razem z zespołem i miastem brązowym medalem Mistrzostw Polski.

 

Huta wspiera także ekstraligowy zespół koszykówki mężczyzn Znicz Jarosław oraz różne kluby sportowe działające w sferze sportu młodzieżowego. Nie sposób wymienić wszystkie społeczne inicjatywy i dokonania huty, ale warto wymienić na przykład konkretne wsparcie lokalnych szkół w formie nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz pomoc w organizacji różnych ciekawych i potrzebnych konkursów zawodowych przez nie organizowanych.

 

Rozwój pracowników

Silną stroną huty jest jej załoga. Pomysłowość, profesjonalizm i determinacja pracowników w osiąganiu sukcesów są głównym składnikiem sukcesu firmy. Huta stara się zatrudniać ludzi, którzy poszukują wyzwań i osobistego rozwoju.  Pracownicy wiedzą, że aby osiągnąć sukces każdy musi czuć się odpowiedzialnym za swój wkład w sukces firmy i swoją indywidualną karierę zawodową. Poprzez specjalne  programy  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, każdy pracownik może skoncentrować się na swoich osiągnięciach i rozwoju zawodowym.Firma bardzo dba o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, organizując wiele różnych ciekawych przedsięwzięć dla promocji bezpiecznych zachowań. Przykładem mogą być organizowane cyklicznie dni otwarte huty – pod  hasłem ‘bezpieczeństwo przede wszystkim’. Wydarzenia te cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców miasta.

 

Ważniejsze daty z historii huty to:

12.08.1971 - Prezydium Rządu podjęło decyzję o lokalizacji huty opakowań szklanych w Jarosławiu;
30.09.1974 - Oddanie huty do eksploatacji;
Rok 1991  - przekształcenie huty w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa;
20.12.1993 - podpisanie umowy o prywatyzacji huty szkła Jarosław z udziałem inwestora branżowego Owens Illinois Inc. Z USA  - największego koncernu w branży opakowań szklanych na świecie.
30.04.2002 -  Przekształcenie huty w firmę Owens – Illinois Polska S.A., w Jarosławiu, obejmującym swoim działaniem hutę szkła w Jarosławiu oraz przyłączoną w wyniku fuzji hutę szkła w Antoninku – Poznaniu.
01.07.2006 – W wyniku wprowadzenia w życie nowego modelu biznesu, po przekształceniach organizacyjnych, powstaje firma O-I Produkcja Polska S.A. , która prowadzi produkcję opakowań szklanych w hutach szkła w Jarosławiu i w Antoninku - Poznaniu, z centralą w Jarosławiu oraz firma O-I Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o. , także z siedzibą w Jarosławiu, która zajmuję się sprzedażą opakowań szklanych.

 

Można powiedzieć, że obecnie, w roku 2009, dawna huta szkła Jarosław, to teraz dwie huty – w Jarosławiu i w Antoninku – Poznaniu, oraz firma dystrybucyjna. Razem jednostki te zatrudniają blisko 700 pracowników oraz ściśle kooperują z ponad 20 innymi zewnętrznymi firmami usługowymi, w których zatrudnienie znajduje ponad 400 osób.

Ponadto na terenie huty w Jarosławiu, już nie w ścisłych strukturach O-I Produkcja Polska S.A., ale też w strukturach koncernu O-I, ulokowane są firmy O-I Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o., oraz Recykling Centrum Sp. z. o.o., zatrudniające razem ponad 80 pracowników.

 

------------- 
O firmie O-I

Wielokrotnie w ciągu każdego dnia opakowania szklane firmy O-I pozwalają dostarczyć nabywcom najbardziej znane produkty na całym świecie. Firma jest liderem na rynkach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku i oferuje preferowane przez konsumentów, szklane opakowania podlegające w całości recyklingowi, umożliwiające zachowanie doskonałego smaku, czystości, atrakcyjności wizualnej i korzyści związanych z wartością produktów klientów firmy. Firma powstała w 1903 r. i zatrudnia obecnie ponad 23 000 osób w 79 zakładach produkcyjnych w 21 krajach. W 2008 r. sprzedaż netto wyniosła 7,9 mld USD. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.o-i.com

 

patrz też:

- Cykl życia opakowań szklanych , Świat Szkła - portal    

- Huta Szkła Jarosław - rozwój, ekologia, wsparcie regionu, historia , Świat Szkła - portal

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań do win, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza nowy asortyment standardowych opakowań dla napojów wysokoprocentowych, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań szklanych do produktów żywnościowych, Świat Szkła - portal   

- O-I Produkcja Polska S.A. uhonorowana prestiżową nagrodą "JAROSŁAW 2009" , Świat Szkła - portal 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.