Zaostrzające się wymagania prawne w zakresie konsumpcji energii przez budynki wskazują ten aspekt jako jeden z ważniejszych podczas projektowania i procesu budowy. Efektywna izolacja, brak mostków termicznych i odpowiednia szczelność budynku to najistotniejsze kwestie. Jak możemy je kontrolować?

 

Termowizja – sprawdź stan izolacji cieplnej
Niekontrolowana i nadmierna ucieczka ciepła z budynku niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, jak zbyt niskie temperatury w pomieszczeniach, konieczność dogrzewania, a tym samym wyższe rachunki. – Aby sprawdzić, którędy ucieka ciepło, warto przeprowadzić ocenę jakościową izolacji termicznej za pomocą badań termowizyjnych.

 

 

20161166Jak sprawdzic poprawnosc izolacji Termowizja i Blower Door Test fot 123rf

 

 

 

Jest to nieinwazyjna technika pomiarowa, polegająca na dokładnym i szybkim pomiarze temperatury badanej powierzchni, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Badanie pozwala m.in.: wykryć brak, nieciągłość lub pocienienia izolacji termicznej, określić rzeczywisty rozkład temperatur na badanej powierzchni przegrody i ustalić, czy jest on prawidłowy, zlokalizować niepożądaną infiltrację powietrza przez nieszczelności, jak również zidentyfikować zawilgocenia przegród budowlanych i materiałów, mogących przyczynić się do rozwoju grzybów oraz pleśni.

 

Wyniki badań termowizyjnych, wskazujące wady izolacji termicznej budynku, stanowią potwierdzenie prawidłowości rekomendowanych przez ISOVER sposobów montażu izolacji cieplnej w przegrodach budowlanych. Warto zatem pamiętać o zastosowaniu dwuwarstwowego układu izolacji termicznej w dachu skośnym z wykorzystaniem mat z wełny mineralnej szklanej ISOVER, która szczelnie wypełni izolowaną przestrzeń, w tym np. Super-Mata Plus (lambda = 0,032 [W/mK]) – mówi Ewa Bryś z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.

 

Pomiary należy przeprowadzić zarówno od strony zewnętrznej (termiczna ocena fragmentów elewacji i ocena budynku jako całości), jak i w pomieszczeniach, co pozwala na dokładniejszą analizę i ocenę cieplną poszczególnych pomieszczeń oraz przegród. Pomiar można wykonać w odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów od badanego budynku. Najlepszym okresem jest jesień, zima i wczesna wiosna, kiedy różnica temperatur wewnątrz domu i na zewnątrz jest kilkunastostopniowa. Termowizja przydaje się np. przed planowaną termomodernizacją budynku, aby wskazać newralgiczne miejsca, jak i po jej zakończeniu, aby ocenić efekt prac. To także dobry sposób na sprawdzenie poprawności izolacji w domu, który zamierzamy kupić.

 

Blower Door Test dla kontroli szczelności
Efektywny energetycznie budynek musi mieć jak najlepszą izolację i zredukowane mostki termiczne, ale to nie wszystko – musi być także szczelny. Szczelna konstrukcja oznacza mniejsze straty ciepła przez przenikanie, mniejszą energochłonność budynku i mniejsze zapotrzebowanie na energię, a tym samym mniejsze koszty ogrzewania.

 

Nieszczelności w obudowie budynku, ze względu na miejsce powstawania, możemy podzielić na strukturalne i instalacyjne. Nieszczelności strukturalne mogą powstać w strukturze powłok budynku, dlatego trzeba przewidzieć dobre osadzenie wszelkich otworów okiennych i drzwiowych, ale także zapewnić właściwe połączenia przegród pomiędzy sobą. Warto pamiętać o minimalizacji nieszczelności instalacyjnych, powstających na przejściach instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

 

– Aby uzyskać dobrą szczelność budynku, należy stosować wysokiej jakości, trwałe materiały. Osiągnięcie wysokiej szczelności budynku wymagana odpowiednich rozwiązań na etapie projektowym i ich starannego wykonania podczas budowy. Stosujmy kompletne rozwiązania służące poprawie szczelności budynku, w tym system ISOVER VARIO® Xtra Safe, składający się z folii, uszczelniaczy, taśm, umożlwiający uszczelnienie złączy, zabezpieczenie przebić instalacyjnych. Szczelność budynku możemy zweryfikować już w trakcie budowy, przeprowadzając test szczelności.

 

Najpopularniejszym jest test „Blower Door” Jest to bezinwazyjne badanie szczelności obudowy budynku metodą ciśnieniową z użyciem wentylatora. Pozwala ono na dokładny pomiar nieszczelności, lokalizację miejsc przecieków powietrza, przy wykorzystaniu dodatkowej aparatury. Chcąc sprawdzić drogę przepływu powietrza, używa się kamery termowizyjnej lub wytwornicy dymu. Wyniki testu pozwalają wskazać nieszczelne miejsca, które następnie należy wyeliminować – wyjaśnia Ewa Bryś z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.


Energooszczędność, szczelność i prawidłowe zarządzanie wilgocią w przegrodach to jedne z zagadnień poruszanych podczas szkoleń dla wykonawców organizowanych przez Centrum Szkoleniowe ISOVER w Gliwicach. Uczestnicy przeprowadzają także próbę szczelności Blower Door Test na wykonywanej wcześnie szczelnej kopercie obiektu treningowego. Najbliższe szkolenia otwarte odbędą się 18 listopada i 9 grudnia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach otwartych zapraszamy do rejestracji na www.isover.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.