Dla polskiej branży profili aluminiowych oraz partnerów biznesowych REYNAERS Polska to alternatywne miejsce, w którym możliwe jest w pełni profesjonalne sprawdzenie koncepcyjnego rozwiązania już na wczesnym etapie projektu. Oferowanie inwestorom możliwości przetestowania parametrów rzeczywistych elementów budynku wpłynie na podniesienie jakości wykonywania konstrukcji.

    Centrum Szkoleniowo-Badawcze REYNAERS służy testowaniu konstrukcji aluminiowych. Elementy są badane pod kątem poprawności ich działania, np. doboru i działania okuć. Rozbudowa Centrum daje możliwość sprawdzania konstrukcji także pod kątem właściwości szczelnościowo-wytrzymałościowych. Wykonanie testów na reprezentatywnym elemencie – o wymiarach i podziałach identycznych jak konstrukcji budynku – pozwala na sprawdzenie istotnych parametrów ich pracy i wprowadzenie odpowiednich zmian w danym rozwiązaniu.

    Nowa komora Centrum Szkoleniowo-Badawczego, której producentem jest firma K.Schulten, ma 5,9 m szerokości, 7,1 m wysokości oraz 2 m głębokości, w tym głębokość przestrzeni testowej wynosi 0,65 m Szerokość badanego elementu może mieć maksymalnie 5 m, a wysokość 6 m. W komorze zainstalowano dmuchawę, która została przystosowana do uzyskania ciśnienia parcia i ssania o wartości 5000 Pa (w standardzie 3500 Pa). Wymagało to dodatkowego wzmocnienia tylnej ściany komory tak, aby przenieść generowane przez dmuchawę obciążenia. W komorze zastosowano także system z zamkniętym obiegiem wody. Wyposażono ją w 9 czujników pomiarowych oraz urządzenie do generowania dymu.

     Sterowanie komorą odbywa się za pomocą pulpitu sterowniczego i/lub komputera. Oprogramowanie KS Software pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika – w sposób zgodny z europejskimi normami dla konstrukcji okienno-drzwiowych i fasadowych – programu oraz sekwencji poszczególnych cyklów badań. Pozwala również automatycznie tworzyć tabele, wykresy, dokonując jednocześnie klasyfikacji badanej konstrukcji na podstawie uzyskanych wyników.
    Typy badań możliwe do wykonania w komorze dotyczą: przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz odporności na obciążenie wiatrem.
    Proces znakowania wyrobów budowlanych staje się nieodzowny. Centrum Szkoleniowo-Badawcze REYNAERS daje klientom firmy alternatywę przeprowadzenia w krótkim czasie wymaganych badań potrzebnych dla oznaczenia wyrobu znakiem CE (już wkrótce obowiązkowym dla sprzedaży w krajach Unii Europejskiej). REYNAERS Polska przyczynia się w swoich działaniach do podnoszenia standardów jakościowych i certyfikacyjnych konstrukcji budowlanych w Polsce.

K.Z.

Badanie przepuszczalności powietrza (zgodne z europejskimi normami EN12207/1026 i EN12153) – polega na przyłożeniu ciśnienia do elementu w przedziale od 50 Pa do 300 Pa, a następnie co 150 Pa, do maksymalnego ciśnienia próbnego. Przy każdym z ciśnień dokonywany jest pomiar przepływu powietrza (m3/h) przez badaną konstrukcję Na podstawie uzyskanych wyników przepuszczalności powietrza dokonuje się klasyfikacji badanego elementu. W przypadku stanowiska Reynaers Polska, możliwy jest pomiar przepuszczalności powietrza w zakresie od 0,5 do 300 m3/h pod ciśnieniem do 1000 Pa. 

* * *

Wodoszczelność (według norm EN12208/1027 oraz EN12155) – badanie wykonuje się przy rożnych ciśnieniach próbnych (ciśnienie/czas: 0/15; 50/5-300/5; 450/5; 600/5; powyżej 600 Pa co 150Pa/5min.) na elemencie poddanym natryskowi wody, w ilości 2 l/m2 na minutę. Wzrokowo sprawdza się czy na wewnętrznej powierzchni konstrukcji nie pojawiły się przecieki wody. W zależności od ciśnienia, przy którym nastąpił przeciek wody, dokonuje się klasyfikacji badanej konstrukcji.

 * * *

W badaniu odporności na obciążenia wiatrem (normy EN12210/12211 oraz EN12179) testuje się konstrukcję pod kątem ugięć czołowych i odkształceń szczątkowych pod działaniem obliczeniowego obciążenia wiatrem. Mierzy się przemieszczenia czołowe profili nośnych przy ciśnieniu próbnym w 4 etapach (25%, 50%, 75% oraz 100% obliczeniowego obciążenia wiatrem). Wyniki porównuje się z maksymalnymi dopuszczalnymi ugięciami 1/200 długości profilu nośnego lub 15 mm (przyjmuje się mniejszą wartość) dla ścian osłonowych albo 1/300 długości profilu nośnego dla okien. Nie później niż po godzinie sprawdza się również odkształcenia trwałe. Odkształcenia chwilowe powinny ustąpić w co najmniej 95% po około godzinie od chwili badania.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.