Mobilne Laboratorium rozszerzyło zakres swoich specjalistycznych usług. Dzięki przenośnemu urządzeniu UGlass może przeprowadzać jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych. Urządzenie to do pomiaru współczynnika Ug szyb zespolonych wykorzystuje metodę badawczą stosowaną w laboratoriach. Pomiar wykonywany jest przy wykorzystaniu zasad określonych w normie PN-EN 674 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda osłoniętej płyty grzejnej. Wynik końcowy pomiaru skorygowany jest do wartości zgodnej z normą PN-EN 673 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U). Metoda obliczeniowa, czyli do wartości, którą powinien zadeklarować producent szyby zespolonej.

 

 

2017 1 42 1

 

 

Pomiar współczynnika Ug za pomocą mobilnego urządzenia UGlass wykonywany jest metodą bezinwazyjną i można go wykonać niemal w każdych warunkach i miejscu. Urządzenie pomiarowe łatwo montuje się do szyby za pomocą elektrossawek. Współczynnik Ug ustalany jest podstawie różnicy temperatur wytwarzanych prze płytę grzewczą w urządzeniu pomiarowym. Samo wykonanie badania trwa od do 10 do 20 minut. Dane z pomiarów nie wymagają dodatkowej analizy, a sam wynik dostępny jest po zakończeniu procesu badawczego.

 

 

 

Zastosowanie urządzenia pomiarowego UGlass:

 • bezinwazyjny pomiar współczynnika Ug bez demontowania szyby zespolonej,
 • bezinwazyjny pomiar budowy i grubości pakietu szybowego (włącznie z powłokami lub foliami),
 • brak możliwości ustalenia współczynnika Ug szyby zespolonej,
 • kontrola wyrywkowa szyb zespolonych montowanych w trakcie budowy obiektów budowalnych,
 • kontrola wyrywkowa szyb zespolonych dostarczonych na zmówienie przez producenta stolarki otworowej,
 • pomiary kontrolne w czasie eksploatacji – zmiana współczynnika Ug na przestrzeni lat,
 • kontrola współczynnika Ug w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji producenta szyb zespolonych,
 • ekspertyzy techniczne.

 

 

(...)

 

2017 1 43 1

2017 1 43 2

 

 

Zakres pomiarowy:

 • czas pomiaru: od 10 do 20 minut,
 • zakres mierzonego współczynnika Ug: od 0.5 do 4.0 W/m2K,
 • dokładność pomiaru: +/- 10% poniżej Ug, 1,0 i 0,1 dla wartości powyżej Ug 1.0,
 • zakres pracy urządzenia pomiarowego: temperatura otoczenia od -10 do +60oC,
 • szyby jednokomorowe, dwukomorowe.

 

 

 

Największe zainteresowanie wykonaniem pomiaru współczynnika Ug wykazują – jak do tej pory – inwestorzy, zwłaszcza przy inwestycjach charakteryzujących się dużą ilością powierzchni przeszklonych na budynku. Są również zapytania od klientów indywidualnych oraz producentów okien i dealerów zajmujących się sprzedażą okien i drzwi.

 

 

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

 

 

Źródła:

PN-EN 674 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda osłoniętej płyty grzejnej.

PN-EN 673 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U). Metoda obliczeniowa. 

WINDOOR TESTER MOBILE UGlass

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 01/2017  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.