Wiele się dzieje w dziedzinie przepisów i norm budowlanych. Do katalogu polskich norm wchodzą nowe, zharmonizowane normy europejskie lub wytyczne dotyczące udzielania europejskich aprobat technicznych.

Jednak problematyka certyfikacji łączników do konstruowania przegród przeszklonych, jak i oceny całych gotowych konstrukcji budzi wiele wątpliwości. Stąd bardzo duża liczba słuchaczy, którzy chcieli rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, jak również zweryfikować swoje poglądy w dyskusji z uznanymi specjalistami.

    Toteż prelegenci, którymi byli pracownicy czołowych instytutów naukowo-badawczych i uczelni technicznych, zajmujących się branżą szklarskookienną, byli zasypywani mnóstwem pytań. Szczególnie dużo wyjaśnień wymagały problemy „przenoszenia” wymagań zawartych w normach i aprobatach do codziennej praktyki inżynierskiej.

    W seminarium wzięli głównie udział przedstawiciele pracowni projektowych, firm zajmujących się montażem konstrukcji przeszklonych, jak też zakładów szklarskich, parających się obróbką szkła i przygotowujących tafle szklane do ich montażu na konstrukcji.

    Zaproszeni prelegenci przygotowali następujące referaty:

    1) Przepisy dotyczące mocowania punktowego elementów szklanych na fasadach, Krzysztof Mateja, ITB Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń

    2) Konstrukcje wsporcze fasad z powłoką szklaną mocowaną punktowo, Jan Gierczak, Politechnika Wrocławska

    3) Połączenia klejone w konstrukcjach szklanych mocowanych punktowo, Maciej Cwyl, Politechnika Warszawska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych

    4) Łączniki do mocowania punktowego elewacji i konstrukcji szklanych we wnętrzach, Zbigniew Czajka, ITB Zakład Aprobat Technicznych

    5) Przygotowanie szkła do mocowania punktowego elementów szklanych, Tomasz Zduniewicz, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych

    Swoje referaty wygłosili też przedstawiciele firm:

● Markowe szyby zespolone GlasMax, Marek Banowski, GUARDIAN INDUSTRIES Poland (jeden z czołowych producentów szkła float i szkła powlekanego)

● Zastosowanie szczeliw silikonowych w systemie mocowań punktowych, Szymon Nadzieja, PROVENTUSS (przedstawiciel firmy DOW CORNING w Polsce)

    Duża ilość pytań które wystąpiły też po tych referatach dowodzi, że goście byli żywo zainteresowani dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi.

    Oblegane było również stoisko firmy DORMA, na którym prezentowano własne łączniki do mocowania szkła. Przedstawiciele firmy na bieżąco udzielali informacji, rozdawali prospekty produktowe, jak również zapraszali na bardziej szczegółowe rozmowy do siedziby firmy w Warszawie.

    Seminarium było też doskonałą okazją do spotkania ludzi „z branży”. W swobodnej rozmowie, przy kawie, mogli porozmawiać z przedstawicielami instytutów oraz z dawno nie widzianymi kolegami, z którymi czasem współpracują, a częściej konkurują o względy klientów. Tu mogli się również podzielić doświadczeniami i poznać osobiście, co korzystnie wpływa na ich dalsze kontakty biznesowe.

 
  

    Wszyscy słuchacze, oprócz – jak sami twierdzili – ciekawych i potrzebnych informacji, otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.

    Zapraszamy Państwa na kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję „Świata Szkła” w marcu 2009 roku. Informacje o dokładnym terminie i tematyce zamieścimy na naszej stronie internetowej www.swiat-szkla.pl

K.Z.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.