PAM to zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, który z powodzeniem można zaliczyć do programów klasy ERP przeznaczonych dla średnich i dużych firm branży otworowej.

 

2023 10 22 1

 

System obsługuje producentów związanych z szeroko pojętym sektorem branży otworowej, takich jak produkcja okien PCV, okien drewnianych, bram garażowych, rolet zewnętrznych, roletek materiałowych, markiz, żaluzji itp. Dzięki możliwościom integracji z programami zewnętrznymi, takimi jak LiczOkno (i jego różne odmiany, np. MB-CAD i ALI-CAD ) oraz LOGICAL firmy ORGADATA możemy importować z tych programów dane technologiczne, magazynowe (zużycie surowców) i handlowe konstrukcji aluminiowych, a nawet wysterować niektóre maszyny za pomocą protokołów numerycznych CNC.

 

System PAM prowadzi użytkownika przez wszystkie kluczowe obszary działalności firmy, rozpoczynając od przygotowania oferty, która zawiera szczegółowe dane techniczne i handlowe dotyczące produktów. Na tym etapie następuje również weryfikacja technologiczna.

 

Następnie przeprowadzana jest ocena finansowa, która obejmuje sprawdzenie zadłużenia klienta, informacji na temat przyznanego kredytu kupieckiego, dostępnych rabatów, promocji sezonowych itp. Po zmianie statusu staje się zleceniem produkcyjnym. To skutkuje wygenerowaniem kartoteki materiałowej niezbędnej do rozpoczęcia procesu produkcji.

 

2023 10 22 1

 

W dalszych etapach program ocenia zdolności produkcyjne i logistyczne, wykorzystując szczegółowy harmonogram planowania produkcji i transportu. Pozwala to na dokonanie rezerwacji materiałów oraz składanie odpowiednich zamówień do dostawców surowców i półproduktów w oparciu o bieżące i planowane stany magazynowe. Dodatkowo, generowane są elektroniczne pliki zamówień EDI, które obsługiwane są przez praktycznie wszystkich wiodących dostawców profili, producentów okuć oraz pakietów szybowych na europejskim rynku.

 

W kolejnych fazach system PAM nadzoruje procesy produkcyjne, śledzi postęp prac oraz generuje odpowiednie dokumenty magazynowe (RW, PW, WZ). Cały proces kończy się wykonaniem faktury końcowej i przesłaniem jej, w formie elektronicznej, do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz do wewnętrznego systemu FK działającego w danym przedsiębiorstwie.

 


Wersje Systemu
W zależności od poziomu zaawansowania użytkowników, System PAM umożliwia tworzenie ofert w 3 różnych wersjach:
- Podstawowy moduł PAM – pozwala na bardzo precyzyjną specyfikację produktu, na różnych poziomach: pracownika działu handlowego, technologa, kierownika produkcji. Dostępne są wszystkie funkcjonalności Systemu i raporty, w zależności od przyznanych uprawnień,

 

- Moduł dealerski czyli PAMLite – przypominający podstawowy moduł PAM (identyczny interfejs użytkownika) z dostępem ograniczonym tylko do niezbędnych informacji, ale z możliwością obsługi końcowych klientów detalicznych. Dealer ma dostęp do wszystkich funkcjonalności podczas rysowania konstrukcji (podobnie jak w module podstawowym),

 

- Moduł ePAM to webowa wersja PAM -u, najbardziej przyjazna dla użytkownika o mniejszych wymaganiach i umiejętnościach konfigurowania konstrukcji. Preferowana dla osób, którym zależy na prostym i stosunkowo szybkim wprowadzaniu zleceń, z możliwością podglądu przygotowanych grafik pokazujących poszczególne elementy czy złożenia profili. W tym module możliwe jest również umieszczenie dodatkowych materiałów słowno-graficznych, wyjaśniających na przykład różnice pomiędzy systemami profili lub w przypadku osłon okiennych, pokazujących sposoby wymiarowania produktów, kolory i strukturę oklein lub, w przypadku roletek materiałowych, tkanin.

 

Zarządzanie dostępem dla dealerów odbywa się z poziomu podstawowego modułu. Dzięki temu w dowolnym momencie, jeśli będzie taka konieczność, producent może czasowo ograniczyć dostęp dealerowi bez konieczności odbierania na przykład klucza licencyjnego. W obu wersjach dealerskich nie ma konieczności instalacji żadnego modułu na komputerze dealera. Wystarczy przekazać dane do logowania.

 

2023 10 22 1

 


Ofertowanie i sprzedaż
W Systemie PAM można bardzo precyzyjnie określić strukturę i poziom cen dla klientów, z podziałem na dowolne grupy czy rynki. Ceny budowane są w oparciu o specjalnie przygotowane formuły, których tworzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej a tworzone przez nas nowe funkcje pozwalają zaspokoić prawie nieograniczone możliwości konfiguracji.

 

Kartoteka kontrahentów, poza podstawowymi informacjami, zawiera także dane o walucie, w której ma być sporządzona oferta i faktura sprzedaży oraz trasy i kierunki wywozu wg których układany jest harmonogram transportowy.

 

PAM jest systemem wielojęzycznym i wielowalutowym. Obecnie dostępne są tłumaczenia w 14 językach, jednak istnieje możliwość dodania tłumaczeń w dowolnym innym języku, co umożliwia generowanie wybranych dokumentów (np. etykiet CE, deklaracji DWU, specyfikacji transportowych itp.). System ma również możliwość wyceny produktów w innych walutach niż PLN i EUR. Specjalnie dla klientów pracujących na rynku amerykańskim czy kanadyjskim przygotowany został moduł wymiarowania w calach, łącznie z możliwością prezentacji w wartościach ułamkowych.

 


Narzędzia wspierające PAM
W prawidłowym działaniu całego cyklu produkcyjnego wspierają pracowników dodatkowe moduły, do których należą między innymi:

- moduł ProdCellWeb, który jest odpowiedzialny za „bezpapierową” produkcje oraz ewidencję wykonanych działań na gniazdach produkcyjnych. Skanowanie poszczególnych elementów umożliwia pracownikowi przeglądanie, na ekranie monitora lub kolektorze danych, informacji mających wpływ na przebieg procesów produkcyjnych. Ponadto, skanowanie może skutkować drukowaniem (np. etykiet CE lub specyfikacji stojakowej),

 

- moduł do pakowania: akcesoriów i dodatków do kartonów, dodatkowych elementów dłużycowych pakowanych w wiązki (poszerzenia, łączniki) oraz produktów głównych (okien, rolet, bram) na stojaki,

- moduł do lokalizacji odpadów oraz surowców. Odpad wygenerowany przez centra tnące zostaje oznaczony etykietą i po zeskanowaniu i odłożeniu na półkę przez pracownika uzyskuje identyfikator lokalizacyjny, który ułatwia późniejsze jego odnalezienie,

 

- moduł do ewidencji stojaków pozwalający śledzić położenie stojaka oraz generować raporty o ‘zalegających’ u klientów stojakach,

 

- moduł do inwentaryzacji odpadów – poprzez skanowanie oznakowanych odpadów czas ich inwentaryzacji znacznie się skraca i w dużych firmach nie zajmuje więcej niż kilka godzin.

 

- moduł dla kierowców. Kierowcy wyposażeni w kolektory z modułem GPS i GSM, mogą na bieżąco przekazywać informacje o wydawanych produktach.

 

Na indywidualne życzenie wykonujemy również inne moduły wspomagające procesy produkcyjne oraz operacje magazynowe tak, by odpowiadały one procedurom działającym w danej firmie.

 

Jeśli producent ma własną komórkę informatyczną, wówczas udzielamy jej szczegółowych porad odnośnie danych mieszczących się w bazie danych oraz interfejsach API, pozwalających na samodzielną rozbudowę systemu przy wykorzystaniu pracy lokalnych działów IT producenta.

 

Całość, w połączeniu z efektywnie funkcjonującym systemem Helpdesk, umacnia pozycję Systemu PAM jako lidera wśród programów wspierających producentów osłon zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

2023 10 22 1

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.