Systemy ochrony przeciwpożarowej służą do ochrony życia ludzkiego i minimalizacji szkód materialnych. Schüco International przekonuje architektów, inwestorów, a także nadzory budowlane, że można osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa, stosując rozwiązania systemowe, bez wprowadzania ograniczeń aranżacyjnych.

  

Lekka ściana osłonowa FW 50+ BF/FW 60+ BF

Estetyczne połączenie konstrukcyjne fasady standardowej i ognioodpornej

„Bezpiecznie - ale niewidocznie"

To motto programu Schuco, dającego architektom i projektantom możliwość wyboru szeregu kompatybilnych rozwiązań przeszklonych ścian, przekryć dachowych i drzwi. Duże możliwości aranżacyjne są ważne również dla firm budowlanych i montażowych, a dodatkowo w przypadku systemów Schuco istotny jest czynnik ekonomiczny - mniejsza powierzchnia magazynowa oraz wysoka racjonalizacja produkcji i montażu.

Ściana działowa FW 50+ BF

Systemy fasadowe FW50+BF i FW60+BF
 
Systemy ochrony przeciwpożarowej służą do ochrony życia ludzkiego i minimalizacji szkód materialnych. Schuco International przekonuje architektów, inwestorów, a także nadzory budowlane, że można osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa, stosując rozwiązania systemowe, bez wprowadzania ograniczeń aranżacyjnych.

Nowa konstrukcja ognioodpornej fasady słupowo-ryglowej Schuco FW 50+ BF i FW 60+ BF ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Może być wykorzystana do budowania fasad (lekkich ścian osłonowych) o odporności ogniowej E 30, 45 i 60 lub EI 30, 45 i 60, z przeziernym lub nieprzeziernym pasem międzykondy- gnacyjnym. W jednej fasadzie konstrukcja pasa może być mieszana: przezierna i nieprzezierna, co umożliwia realizację wielu koncepcji architektonicznych.

Systemy Schuco FW 50+ BF i FW 60+ BF są wykorzystywane również do budowy ścian działowych, pochyłych ścian osłonowych oraz - co szczególnie wyróżnia tę konstrukcję - do budowy aluminiowych świetlików i przeszklonych przekryć dachowych w klasach E 30 i EI 30 (jest to jedyny w Polsce system aluminiowy zapewniający podwyższoną ognioodporność przeszklonych przekryć dachowych).

 

 

Połączenie FW 50+ BF z drzwiami Firestop II

Kompatybilność systemów gwarantuje estetyczne, wymiarowe i funkcjonalne dopasowanie systemów ognioodpornych FW 50+ BF i FW 60+ BF z ognioodpornymi drzwiami systemu Schuco Firestop II oraz zgodność systemów ognioodpornych z klasycznymi systemami fasadowymi Schuco FW 50+ i FW 60+.

Seria profili FW 50+ BF/FW 60+ BF umożliwia formalnie i estetycznie eleganckie połączenie przeszkleń dachowych z fasadą pionową lub „niewidoczne" połączenie klasycznej fasady FW 50+ i FW 60+ z fasadą ognioodporną. Serie FW 50+ BF i FW 60+ BF umożliwiają budowę nie tylko płaskich fasad i ścian, ale także fasad i ścian segmentowanych. Atrakcyjność serii podkreślają wąskie lica profili (50 lub 60 mm) oraz możliwość stosowania bardzo dużych przeszkleń.

Połączenie świetlika ognioodpornego z fasadą

Segmentowana ściana osłonowa FW50+ BF/ FW60+ BF

Przeszklone przekrycia dachowe FW50+ BF/ FW60+ BF

Ognioodporne systemy FW 50+ BF i FW 60+ BF cechuje bardzo wysoka szczelność i odporność na przenikanie wody opadowej oraz bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej, co - wziąwszy pod uwagę rozmaitość zastosowań oraz estetykę wykonania - czyni je systemami unikalnymi na rynku.

System Firestop II

Aluminiowa konstrukcja Schuco Firestop II stanowi system, w którym wykonuje się elementy drzwi i przeszklonych ścian działowych, o odporności ogniowej E30 i EI30, a od niedawna także w klasach E60 i EI60. Są to konstrukcje wykonane wyłącznie z profili aluminiowych, co w znakomity sposób ułatwia obróbkę oraz pozwala uzyskać elegancką estetykę. Jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe drzwi Firestop II są wyposażane w systemowe okucia, zamknięcia przeciwpaniczne i ewakuacyjne, samozamykacze oraz np. efektowne wąskie zawiasy rolkowe.

Zawias rolkowy do drzwi Firestop II

Połączenie przeszklenia zwykłego lub ognioodpornego z panelami nieprzeziernymi

Pas podokienny o zwiększonej odporności ogniowej

Drzwi Firestop II EI30

Drzwi Firestop II EI60

Drzwi i fasady o różnym stopniu ognioodporności różnią się rodzajem szkła i wkładkami ognioochronnymi w profilach - ich walory estetyczne pozostają niezmienione

System Firestop II PG

System Schuco Firestop II PG (Partition Glazing) daje możliwość wykonywania całoszklanych ścianek wewnętrznych o podwyższonej ognioodporności w klasie EI30. Zapewnia doskonały kontakt optyczny między pomieszczeniami dzięki dużym powierzchniom szkła bez profili wzmacniających, zakłócających widoczność. Tafle szkła o maksymalnych wymiarach 1400x2900 mm są łączone delikatnymi profilami lub uszczelnieniami silikonowymi.

Firestop II PG

                            Klej silikonowy                     Silikonowy profil H

                                             Silikon PG        Taśma pęczniejąca 2x8 mm

Firestop II PG - szczegół połączenia elementów szklanych z profilem silikonowym lub uszczelką silikonową


System Royal S 50N RS

System Schuco Royal S 50N RS wykorzystywany jest do realizacji lekkich, aluminiowych drzwi dymoszczelnych do zastosowań wewnętrznych. W systemie tym możliwe jest wykonywanie drzwi jedno- i dwuskrzydłowych oraz zespołów drzwi w ściankach działowych, z doświetlami bocznymi i naświetlem górnym. Drzwi Royal S 50N RS są wyposażane w wargowe lub automatyczne uszczelnienia progu. Zapewniają one dymoszczelność w klasie S60 wg klasyfikacji opartej na Ustaleniach Aprobacyjnych GW VII.01/2004. jak również w klasie Sm i Sa wg klasyfikacji opartej na normie PN EN 135012:2004.

Drzwi dymoszczelne Royal S 50N RS

 

Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności według kryteriów normy PN EN 13501-2: 2004

Sm - klasa ta oznacza, że przepływ gazów przez drzwi nie jest większy niż i 20 m3/h dla drzwi jednoskrzydło-wych, i 30 m3/h dla drzwi dwuskrzydłowych, w temperaturze 20oC, przy ciśnieniu <50 Pa.

Sa - klasa ta oznacza, że przepływ gazów przez drzwi nie jest większy niż 3 m3/h na 1 mb szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą z wyłączeniem progu, w temperaturze 20oC i przy ciśnieniu <25 Pa.

Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności według Ustaleń Aprobacyjnych GW VII.01/2004 (analogiczna jak w normie PN-B-02851-1:1997).

S 60 - klasa ta oznacza, że przepływ gazów przez drzwi nie jest większy niż 13 m3/h, przy ciśnieniu <50 Pa.
więcej informacji: Świat Szkla 9/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.