Obróbka mechaniczna i termiczna oraz zdobienie szkła

   Pod powyższym tytułem, w dniu 29 marca br. odbyło się kolejne Seminarium Techniczne zorganizowane przez redakcję „Świata Szkła”.

   Redakcja zaprosiła do współpracy pracowników Instytutu Szkła i Ceramiki – wiodącej jednostki w zakresie badań i certyfikacji wyrobów szklanych – oraz niezależnych ekspertów z zakresu Prawa Budowlanego i finansowania

   Problematyką techniczną i praktyczną zajęli się w swych wystąpieniach przedstawiciele uznanych firm z branży. Były one poświęcone kształtowaniu własności technicznych i dekoracyjnych szkła w wyniku obróbki termicznej (hartowanie), obróbki mechanicznej krawędzi (szlifowanie, fazowanie itp.), cięcia szkła (stoły do rozkroju, CNC, waterjet) oraz ozdabiania powierzchni (farby do sitodruku, druku rastrowego, fusingu, itp.).

   Zaproszeni prelegenci wygłosili następujące referaty:
• Certyfikacja wyrobów szklanych stosowanych w budownictwie, Irena Witosławska, Zakład Certyfikacji, Instytut Szkła i Ceramiki,
•  Najnowsza generacja stołów do rozkroju firmy BAVELLONI: nowe możliwości i korzyści dla użytkowników, Zbigniew Burda, MAK,
•  Zintegrowana linia obróbcza firmy BAVELLONI, Zbigniew Burda, MAK,
• Wstępne badania typu szkła budowlanego, Teresa Siekierska, Laboratorium Badawcze, Instytut Szkła i Ceramiki;
•  UGCPlus, piec wysoko konwekcyjny z technologią turbo firmy UNIGLASS, Zbigniew Burda, MAK,
•  Umowy o jakość i badania komponentów używanych do produkcji szyb zespolonych izolacyjnych, Wojciech Korzynow, Szklarexpert
• Technologia waterjet – wycinarki wodne w branży szklarskiej, Andrzej Stryjecki, Biuro Branżowe WATERJET
• Ceramiczne środki do dekorowania szkła – zastosowanie w różnych technikach zdobienia, Małgorzata Marecka, Zakład Środków Zdobniczych, Instytut Szkła i Ceramiki
• Zdobienie szkła płaskiego, Andrzej Ziółkowski, ETC
• Wdrożenie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji – metoda integracyjna w kontekście znakowania CE, Marek Banowski, INSOGLAS
• Fundusze Unii Europejskiej szansą wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach, Maciej Bagiński, EUROLIDER

   W seminarium uczestniczyło prawie 100 osób – przedstawicieli firm zajmujących się obróbką szkła, produkcją szyb zespolonych, projektowaniem, produkcją i montażem elementów konstrukcji przeszklonych.

Zgromadzeni goście z uwagą słuchali wykładów praktycznych o maszynach i technologiach, które mogą poprawić jakość wykonywanych przez nich wyrobów i bardziej zautomatyzować produkcję, co ma szczególne znaczenie w obecnym czasie, gdy większość firm chwali się dużym pełnym portfelem zamówień i pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych, a narzeka na trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.

   Duże zainteresowanie wzbudziły również wystąpienia na temat badań i certyfikacji wyrobów szklanych w związku ze zmieniającymi się przepisami i wchodzeniem w życie nowych norm dotyczących wyrobów szklanych (na większość wyrobów szklanych obowiązują już zharmonizowane normy europejskie). Nowe przepisy i normy nakładają na producentów nowe obowiązki, zwiększa się rola Zakładowej Kontroli Produkcji i odpowiedzialność producenta za produkowane wyroby. Do nowych zadań producenci starają się przygotować – czego dowodem jest też tak liczny udział w naszym seminarium.

   Do wprowadzania nowych technologii produkcji i zakupu nowych maszyn szklarskich potrzebne są pieniądze, i to duże. Dlatego wykład o możliwości zdobywania funduszy Unii Europejskiej do częściowego finansowania inwestycji w firmach cieszył się ogromną uwagą.

   Seminarium jest też okazją do spotkania się ludzi z branży. W trakcie przerw przy kawie lub na obiedzie goście mogli w swobodniejszej atmosferze dyskutować tematy nurtujące branżę, dzielić się swoimi doświadczeniami i poznawać się osobiście, co wpływa pozytywnie na późniejszą współpracę na rynku budowlanym.

   Uczestnicy seminarium mogli również przedyskutować, w nieoficjalnej rozmowie, swoje problemy z pracownikami Instytutu Szkła i Ceramiki, dowiedzieć się, jak interpretować poszczególne zapisy norm i wypytać o takie szczegóły, jak sposób przygotowania próbek do badań szyb zespolonych.

   Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.
   Organizowane przez redakcję „Świata Szkła” seminaria są także okazją do wzbogacenia wiedzy redakcji o tym jak jej miesięcznik odbierany jest przez branżę Na tej podstawie treść miesięcznika może być jak najbardziej zbliżona do oczekiwań Czytelników. Dlatego uczestnicy seminarium zostali poproszeni o wypełnienie ankiet dotyczących pisma, a wśród ich autorów rozlosowano kilka upominków.

   Zapraszamy Państwa na kolejne Seminarium Techniczne, które odbędzie się 6 grudnia 2007 r.

K.Z.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.