„Przemysł Szklarski 2007”

     Konferencja naukowo-techniczna pod tym tytułem organizują: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych O/Katowice i Związek Pracodawców POLSKIE SZKŁO. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 października 2007 roku, w Ustroniu. Przewodniczącym Komitetu Programowego jest prof. dr hab. inż. Jan Wasylak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Cele konferencji
     Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie społeczno-ekonomicznych aspektów zarządzania i rozwoju przemysłu szklarskiego oraz aktualnych trendów w technologii i technice produkcji szkła oraz prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem szklarskim. W konferencji przemysłu szklarskiego wezmą udział specjaliści polscy, a także zaproszeni specjaliści firmy GLASS SERVICE Inc. z Republiki Czech, zajmujący się m.in. matematycznym modelowaniem procesu topienia szkła. Wspieranie nowoczesnego rozwoju polskiego szklarstwa o wielowiekowej tradycji przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, sprzyja integracji środowiska specjalistów branży szklarskiej.
     Sesje problemowe poświęcone będą zagadnieniom szczegółowym, związanym z technologią i techniką w przemyśle szklarskim, m.in.:
● przedstawienie aktualnych trendów w technologii i technice produkcji szkła,
● badania i modelowanie przepływów masy szklanej w piecach szklarskich,
● model matematyczny procesu topienia szkła,
● monitoring procesu topienia szkła,
● rodzaje wad masy szklanej i metody ich identyfikacji,
● nowoczesne technologie w budowie i eksploatacji pieców szklarskich,
● kryteria doboru i zastosowanie materiałów ogniotrwałych w piecach szklarskich,
● rozwój technologii szkła w aspekcie stosowania tlenu do opalania pieców,
● wysokowydajne piece do topienia szkła opakowaniowego,
● recykling stłuczki szklanej,
● automatyka i opomiarowanie procesów technologicznych,
● zastosowania termowizji w przemyśle szklarskim.

     Referaty opracowane i prezentowane będą przez znanych specjalistów i technologów zajmujących się zagadnieniami techniki i technologii w przemyśle szklarskim, surowców i materiałów, urządzeń i automatyki, projektantów – konstruktorów i wykonawców pieców szklarskich.

Program konferencji naukowo-technicznej
„PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2007”, Ustroń 23-25.10.2007 r.

1. Aktualne trendy w technologii i technice produkcji szkła – prof. dr hab. inż. Jan Wasylak, AGH-WIMiC Katedra Szkła
2. Research and modeling of glass flow in the melting furnaces – Petr Vojtech, Glass Service
3. Mathematical simulation of glass melting – Petr Vojtech, Glass Service
4. The sorts of glass and their identification – Petr Vojtech, Glass Service
5. Rodzaje wad masy szklanej i metody ich identyfikacji – prof. dr hab. inż. Jan Wasylak, AGH-WIMiC Katedra Szkła
6. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju przemysłu szklarskiego – mgr inż. Tomasz Chruszczow, Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
7. Zarządzanie środowiskiem w przemyśle szklarskim jako element najlepszych dostępnych technik – mgr inż. Tomasz Chruszczow, Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
8. Ochrona środowiska w przemyśle szklarskim w aspekcie dyrektyw Unii Europejskiej – mgr inż. Tomasz Chrusczow, Związek Pracodawcow „Polskie Szkło”
9. Kryteria doboru i zastosowanie materiałów ogniotrwałych w piecach szklarskich – mgr inż. Jerzy Ostrouch
10. Rozwój technologii szkła w aspekcie stosowania tlenu do opalania pieców – mgr inż. Marek Galewicz
11. Wysokowydajne piece do topienia szkła opakowaniowego – dr inż. Augustyn Michałowski
12. Recykling stłuczki szklanej w przemyśle szklarskim – dr inż. Manuela Raben, AGH-WIMiC Katedra Szkła
13. Automatyka i pomiary parametrów procesów technologicznych w piecach szklarskich – inż. Kazimierz Jancewicz
14. Zastosowanie termowizji w przemyśle szklarskim – mgr inż. Józef Osiadły, ITB „DIAGNOTERM”
15. Materiały ogniotrwałe SEPR SGG dla hutnictwa szkła – mgr inż. Andrzej Szopa
16. Radioznacznikowe badania wanien szklarskich poprzeczno płomiennych oraz pieców U-płomiennych w warunkach przemysłowych – dr Jacek Palige, dr Marian Harasimowicz, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
17. Technologiczne aspekty projektowania i budowy pieców szklarskich – dr inż. Zbigniew Bulga, PBPAiOŚ „Szkło-Piec”
18. Finansowanie przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego i zabezpieczanie transakcji handlowych wekslami– mgr inż. Jan Bednarczyk, Doradca Finansowy
19. Identyfikacja wad w szkle – mgr inż. Wiesława Lachman, ISiC Kraków
20. Badania chromatograficzne gazów w szkle – mgr inż. Anna Kuśnierz, ISiC Kraków
21. Badania termowizyjne wyrobów szklanych – mgr inż. Tomasz Zdunowicz, ISiC Kraków
22. Otrzymywanie szkieł specjalnych metodą zol-żel – dr inż. Rafał Sindut, ISiC Kraków
23. Metody badań stanu redox szkieł przemysłowych – mgr inż. Józef Zawiła, ISiC Kraków
24. Pierwotne metody ograniczania emisji tlenków azotu w hutnictwie szkła – prof. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska

Sesja panelowa
Organizatorzy przewidują sesję panelową „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania i rozwoju przemysłu szklarskiego” z udziałem przedstawicieli największych przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego w Polsce, Związku Pracodawców „Polskie Szkło” i środowisk naukowych.

Więcej informacji: www.not.katowice.pl/aktualnosci.php
Informacji udziela też Kazimierz Maciejczyk
tel. (032) 256 48 29 lub 256 22 45 w.124
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Następne spotkanie "Przemysł Szklarski 2008"

więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.