Image

Infrastruktura firmy DRUTEX - obecnie; źródło: DRUTEX

W ramach inwestycji powstanie obiekt, w którym  rozwinięta zostanie dotychczasowa produkcja stolarki otworowej oraz własnych profili GL System i szyb zespolonych. W związku z tym Spółka planuje zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki oraz dalszy rozwój własnego laboratorium badawczego stolarki PCW umożliwiającego jeszcze większy nadzór i kontrolę procesów wytwarzania. Tylko w tym roku, w ramach rozbudowy działu badań i rozwoju, firma zakupiła maszynę KS Schulten, na której bazują również znane instytucje certyfikujące, jak np. IFT Rosenheim.

Image

Infrastruktura firmy DRUTEX po realizacji Europejskiego Centrum Stolarki; źródło: DRUTEX

Dzięki nowym halom produkcyjnym obejmującym powierzchnię ok. 10ha (obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni ok. 10 ha) znacząco mają wzrosnąć możliwości produkcyjne Drutex-u. Plany przewidują wzrost potencjału produkcyjnego o minimum 100%. Obecnie firma produkuje już ok.5.000 okien na dobę, co czyni ją największym producentem w Europie. Tylko w roku 2010 przychody ze sprzedaży firmy wyniosły 326 mln, z czego ponad 50% stanowił eksport. Drutex dostarcza swoje produkty niemalże do całej Europy, jak również USA, Kanady, Australii i na Bliski Wschód. Jednocześnie Drutex planuje umocnienie pozycji na obecnych rynkach eksportowych, w szczególności niemieckim, włoskim oraz węgierskim.

Budowa Europejskiego Centrum Stolarki będzie oznaczała również wzrost zatrudnienia o co najmniej  1000 osób ( na koniec roku 2011 zatrudnienie wyniosło 1560 osób), dzięki czemu firma przyczyni się do obniżenia bezrobocia w regionie.

 Europejskie Centrum Stolarki - planowany rozwój
  Teraz ECS
 Produkcja profili 70 ton/dobę 200 ton/dobę
 Produkcja szyb zespolonych 4 linie automatyczne 8 linii automatycznych
 Produkcja stolarki PVC 5000 okien/dobę 10 000 okien/dobę
 Okleiniarnia 4 linie 8 linii
 Flota transportowa 145 pojazdów 200 pojazdów
 Zatrudnienie 1560 osób 2600 osób
 Zwiększenie produkcji rolet 3300 szt./m-sc 10 000 szt./m-sc
 Laboratorium  Rozbudowa
 Produkcja okien dachowych Patent Start
 Hartownia szkła  Uruchomienie

źródło: DRUTEX

„Inwestycja związana z budową Europejskiego Centrum Stolarki, którą planujemy rozpocząć w roku 2012, jest wynikiem rosnącego popytu na naszego produkty. Co ważne, nie jest sztuką wybudować nową fabrykę, ale zapewnić rynki zbytu dla rosnących mocy produkcyjnych. Analiza rynku wyraźnie wskazuje, że zapotrzebowanie na nasze produkty stwarza nam ogromne szanse rozwoju. Decyzja o zwiększeniu możliwości produkcyjnych stanowi więc naturalny rezultat naszej ekspansji. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie zwiększyć swoją rentowność, ale przede wszystkim zapewnić klientowi jeszcze lepszy produkt odpowiadający jego rosnącym wymaganiom”  - powiedział Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A.

Informacje finansowe Europejskiego Centrum Stolarki

•Prognozowana wartość inwestycji szacowana jest na ok. 200.mln złotych (środki własne oraz kredyty bankowe)
•Wzrost potencjału produkcyjnego o min. 100%.
•Wzrost zatrudnienia o co najmniej 1000 osób – centrum edukacyjne
•Wykształcenie klasy zawodowej
•Wykształcenie zawodu montażysty
•Wzrost przychodów ze sprzedaży – 700 mln zł
•Wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem – 80%

źródło: DRUTEX

więcej informacji: www.drutex.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.