Ten raport branzowy przygotowała Agencja Dziennikarska RAPORT.

 

Jego celem jest przedstawienie aktualnego stanu rynku stolarki budowlanej w Polsce.

 

Rynek ten zaczął rozwijać sie na początku lat 90. i wkrótce osiągnął wysoki stopień rozwoju tak ilościowy, jak jakościowy.

 

Pozostaje jednak daleki od ostatecznego ukształtowania, a bardzo duża liczba działających na tym rynku podmiotów sugeruje zbliżający sie okres jego konsolidacji.

 

Przedmiotem zainteresowania autorów jest przy tym sytuacja producentów stolarki, wielkość ich produkcji, asortyment proponowanych wyrobów i zmiany zachodzące w branży w ostatnich latach, w powiązaniu z ogólna sytuacja budownictwa i gospodarcza kraju, a także możliwości i perspektywy branży w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

W opracowaniu możemy m.in. przeczytać, ze:
Ważnym zjawiskiem dla rynku stolarki budowlanej jest obserwowany w ostatnich dwóch latach, generalny spadek cen wyrobów.

 

Ceny okien z PCV zmniejszyły sie we wspomnianym okresie o ponad 5 proc. (przy czym, spadek cen największych producentów sięgnął więcej niż 7 proc.), a ceny okien drewnianych o ponad 3 proc.

 

W roku 2002 nadal malała produkcja okien drewnianych (1920 tys. m2 wobec 2130 tys. m2 w roku 2001), a nieznacznie wzrosła powierzchnia wyprodukowanych drzwi drewnianych (6 200 tys. m2 wobec 6 137 tys. m2) oraz plastikowych (411 tys. m2 wobec 374 tys. m2).

 

Wyraźnie wyższa była natomiast, produkcja okien plastikowych (w 2002 r. – 2 880 tys. m2; podczas gdy w roku 2001 – 2 618 tys. m2).

 

W rezultacie, produkcja wyrażona w m2 dla drzwi i okien łącznie, osiągnęła w roku 2002 wielkoss – 11 823 tys. m2 wobec 1 259 tys. m2 w roku 2001 i 12 507 tys. m2 w najlepszym pod tym względem dla branży, roku 2000.

 


2003 12 5 1

 


Poniżej szczegółowy spis treści raportu.

 

1. Wstep


2. Ogólna charakterystyka polskiego rynku stolarki budowlanej (otworowej)
2.1. Historia rozwoju rynku stolarki budowlanej
2.2. Podmiotowa i przedmiotowa struktura rynku stolarki


3. Uwarunkowania rozwoju rynku w ostatnich latach


4. Struktura krajowego rynku stolarki budowlanej
4.1. Podział rynku stolarki budowlanej
4.2. Kwestia jakosci wyrobów
4.3. Dylemat użytkowania – okna drewniane czy plastikowe?
4.4. Nisze rynkowe
4.5. Struktura cenowa rynku stolarki budowlanej
4.6. Segmenty cenowe rynku okiennego


5. Wielkość produkcji stolarki otworowej, a sytuacja w budownictwie
5.1. Budownictwo indywidualne oraz działalnosc remontowa


6. Aktualny stan rynku i działania producentów
6.1. Organizacja dystrybucji i główne kanały sprzedaży stolarki
6.2. Zjawisko sezonowości sprzedaży stolarki budowlanej
6.3. Nowe kanały dystrybucji wyrobów i komunikacji z rynkiem

6.4. Dostawcy podzespołów do produkcji stolarki otworowej


7. Liderzy rynku stolarki budowlanej
7.1. Krótki przeglad branzowych liderów
7.2. Ewolucja sytuacji rynkowej producentów stolarki
7.3. Kwestia marketingu i reklamy w branży stolarki budowlanej


8. Stolarka budowlana w obrotach handlu zagranicznego


9. Kondycja ekonomiczno-finansowa producentów stolarki budowlanej
9.1. Charakterystyka przychodów
9.2. Rentowność aktywów ogółem oraz kapitału własnego
9.3. Rentownosc sprzedazy
9.4. Płynnosc finansowa
9.5. Poziom ogólnego zadłuzenia
9.6. Struktura kosztów rodzajowych
9.7. Ocena sprawnosci działania


10. Główne problemy branzy stolarki budowlanej
Perspektywy rozwoju polskiego rynku stolarki budowlanej

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2003
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.