2014-03-27-1Im większa powierzchnia ścianki, jaką chcemy zbudować ze szkła, z tym większej ilości pojedynczych tafli musi się składać. Tafle te jakoś trzeba ze sobą połączyć i to tak, żeby połączenie było trwałe i pewne. Jeśli połączenia będą zbyt widoczne, możemy zaprzepaścić efekt przezierności ściany. W takim zastosowaniu sprawdzają się minimalistyczne profile oferowane przez GM Plast.

Ponieważ omawiane profile przeznaczone są do łączenia szyb i wypełniania przestrzeni między nimi, pełnią rolę przede wszystkim estetyczną: podnoszą standard wykonania, tworzą dodatkową barierę akustyczną niezmiernie przydatna w pomieszczeniach biurowych. Przeznaczone są do zastosowania wewnętrznego. Stosowanie na zewnątrz wymagałoby przeprowadzenia dodatkowych testów. Profile te nie są profilami konstrukcyjnymi!

 

Montaż ściany odbywa się na miejscu, gdzie poszczególne tafle szkła są ze sobą sklejane za pośrednictwem profili z taśmą klejącą, dostarczonych przez producenta. Do chwili montażu profile powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności powietrza, w opakowaniu dostarczonym przez producenta, bezwzględnie w pozycji poziomej (zabrania się składowania profili w postaci „zwiniętej” z uwagi na możliwość uszkodzenia samoprzylepnej taśmy montażowej).

 

2014-03-26-1

 

Powierzchnie sklejanych elementów szklanych muszą być suche i czyste. Należy unikać zawilgocenia powierzchni klejonego materiału, jak to się zdarza w przypadku przeniesienia materiałów o niskiej temperaturze do ciepłych pomieszczeń. Łączone powierzchnie szklane muszą być pozbawione kurzu, oleju, tłuszczu i środków antyadhezyjnych. Do oczyszczania podłoża należy używać tylko czystych ściereczek bezpyłowych i zwykłego płynu do mycia szyb. Można też użyć rozpuszczalników, takich jak: benzyna ekstrakcyjna, heksan, alkohole, estry, ketony, trójchloroetylen lub inne specjalistyczne mieszaniny przeznaczone do oczyszczania i/lub odtłuszczania powierzchni.

 

2014-03-26-2

Sposób montażu szyb przy użyciu profili P w wariancie 180°

 

Najbardziej odpowiednie do aplikowania profili międzyszybowych z taśmą klejącą warunki temperaturowe zawierają się w zakresie od +18°C do +35°C. Podczas klejenia w niższej temperaturze zmniejsza się początkowa siła klejenia. Dotyczy to również materiałów składowanych (zarówno profili jak i podłoża) w warunkach innych niż normalne (temp. pokojowa, wilgotność 50-70%). Należy zatem przenieść materiał składowany do pomieszczenia spełniającego powyższe warunki przynajmniej na 5 godzin przed aplikacją.

 

2014-03-26-3

Sposób montażu szyb przy użyciu profili P/3 w wariancie 90°

 

Jak odbywa się aplikacja profili międzyszybowych, Czytelnicy mogli zobaczyć w poprzednim wydaniu „Świata Szkła”, w fotorelacji Profile poliwęglanowe łączą całoszklane ścianki działowe. Poniżej zamieszczamy kilka uwag praktycznych.

Profil posiada dwie taśmy klejące (montażowe) jednorazowego użytku! Dlatego zalecana jest ostrożność i precyzja montażu. Podczas aplikacji profilu, należy zwrócić uwagę na to, by cały profil przylegał do obu powierzchni szklanych i był dociśnięty z wystarczającą siłą. Należy pamiętać, że pełną siłę klejenia uzyskujemy dopiero po min. 24 godzinach od momentu aplikacji. Połączenia należy konstruować tak, aby nie wystąpiły obciążenia punktowe. Obciążenie na ścinanie i na rozciąganie musi równomiernie rozkładać się na całej klejonej powierzchni. Stałe występowanie naprężeń, obciążenie na ścinanie i na rozciąganie szczególnie na brzegach sklejanych elementów, ujemnie wpływa na trwałość połączenia.

 

Na podstawie materiałów firmy GM-Plast z Białegostoku
Zdjęcia: ESPES

 

 patrz też

 

- Profil H w montażu szklanych ścianek działowych , Świat Szkła 04/2016

Innowacyjny montaż szklanych ścianek działowych taśmami tesa® ACXplus , Świat Szkła 01/2016

Taśmy tesa®ACXplus , portal Świat Szkła

Profil H i taśmy TESA w montażu szklanych ścianek działowych , Świat Szkła 3/2015

Innowacyjny montaż szklanych ścianek działowych taśmami tesa® ACXplus , Świat Szkła 2/2015

Ściany bezramowe w systemie Pejzaż , Świat Szkła 10/2014

Ścianki bezramowe H9 Transparence , Świat Szkła 07-08/2014

Przegrody całoszklane z profilami międzyszybowymi , Świat Szkła 03/2014


Profile poliwęglanowe łączą całoszklane ścianki działowe , Świat Szkła 02/2014

Profile międzyszybowe z poliwęglanu , Świat Szkła 01/2014

Profile – uszczelki międzyszybowe , Świat Szkła 12/2013,

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i >elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 03/2014

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.