Rozwój technologii daje projektantom nowe możliwości. Pomysły architektoniczne, których wdrożenie jeszcze kilka lat temu byłoby niemożliwe, dzisiaj stają się rzeczywistością. W dobie coraz większej konkurencji na rynku nieruchomości ma to szczególne znaczenie. Wygrywają projekty nowoczesne i niebanalne, jednocześnie pozwalające na zachowanie rozsądnego poziomu wydatków inwestycyjnych. To właśnie takich – atrakcyjnych, ale przystępnych cenowo obiektów, oczekują klienci.

 

Firma Glass-Team, specjalizująca się w produkcji szkła ogniochronnego Polflam, sukcesywnie wprowadza na rynek kolejne rozwiązania, dające architektom szansę swobodnego projektowania, przy jednoczesnej dbałości o budżet inwestycji. Szkło Polflam z powodzeniem może być stosowane jako przegroda wydzielająca strefy pożarowe w budynku, dając równolegle bardzo dobry efekt wizualny i zwiększając funkcjonalność obiektu (lepsze doświetlenie, swobodniejsza aranżacja wnętrz).

 

 

 20141114polflam

Innowacyjne świetliki dachowe ze szkłem ogniochronnym Polflam doskonale nadają się do doświetlania wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Są estetyczne, trwałe i spełniają wszelkie wymagania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. fot. Polflam

 

Kolejnym krokiem producenta szkła Polflam było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie produkcji szkła do świetlików dachowych. Produkt ten w istotny sposób uzupełnia ofertę ogniochronnych przeszkleń dla budynków. Co ważne – szkło do świetlików bazuje na technologii szkła ogniochronnego sprawdzonej przez odbiorców Glass-Team w praktyce, obecnej od lat w setkach obiektów w kraju i za granicą.

 

Świetlik ze szkła ogniochronnego? Po co? Takie pytania mógłby zadać laik, dla którego stawianie przegrody dla ognia między wnętrzem budynku a światem zewnętrznym może wydawać się bezsensowne. Doświadczeni projektanci i specjaliści ochrony przeciwpożarowej nie mają jednak wątpliwości: po pierwsze istnieją uregulowania prawne, których brzmienie nie daje pola do interpretacji, po drugie – zdaniem części fachowców, przepisy nie uwzględniają wszystkich zagrożeń, przed którymi powinni być chronieni użytkownicy obiektów. Omówmy oba argumenty – formalny i „zdroworozsądkowy”.

 

Kiedy nasz świetlik powinien spełniać wymagania ogniochronności w myśl obowiązujących przepisów? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa co najmniej dwa takie przypadki. Przede wszystkim chodzi o budynki klasy A i B, gdzie dla przykrycia dachowego wymagana jest klasa odporności ogniowej nie mniejsza niż RE 30.


Tym wymaganiom muszą sprostać również fragmenty przeszklone, jeżeli ich powierzchnia przekracza 20% powierzchni dachu, co jednoznacznie wynika z tabeli zawartej w Rozporządzeniu.

  

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

 

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop 1)

ściana zewnętrzna 1), 2)

ściana wewnętrzna 1)

przekrycie dachu 3)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

„A”

R 240

R 30

R E I 120

E I 120

EI 60

E 30

 

„B”

R 120

R 30

R E I 60

E I 60

EI 30

E 30

 

„C”

R 60

R 15

R E I 60

E I 30

EI 15 4)

E 15

 

„D”

R 30

(-)

R E I 30

E I 30

(-)

(-)

 

„E”

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

 

Oznaczenia w tabeli:

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) — nie stawia się wymagań.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagaś zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu — E I 30.

(tabela wg: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., par. 216)

 

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne obiekty bez częściowo albo całkowicie przeszklonych dachów. A to oznacza, że ogniochronność takiego przeszklenia jest po prostu konieczna w myśl przepisów.

 

Innym istotnym przypadkiem opisanym w rozporządzeniu, jest wznoszenie budynku niższego od istniejących już wcześniej przylegających obiektów. Zgodnie z przepisami, projektant musi uwzględnić w projekcie ogniochronność pokrycia dachowego (oraz ogniochronność znajdujących się tam okien dachowych) w 8-metrowej strefie bezpieczeństwa. Ma to zapobiegać ewentualnemu przedostaniu się pożaru z budynku niższego do wyższego.

 

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej zwracają uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, nieuwzględniony w rozporządzeniu określającym warunki techniczne. Chodzi o podatność przeszkleń w dachu na zawalenie w razie pożaru. W przypadku szkła zwykłego do zniszczenia przeszkleń dochodzi bardzo szybko, a spadające elementy świetlików mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników obiektu oraz osób uczestniczących w akcji ratowniczej.

 

Świetliki ze szkłem ogniochronnym Polflam pozwalają na zminimalizowanie albo całkowite uniknięcie tego ryzyka. Dzięki zastosowanej technologii podczas pożaru tafla zespolonego szkła zmienia się w sztywną, nieprzezroczystą przegrodę, utrzymującą się na miejscu i niespadającą pod własnym ciężarem.

 

Taki scenariusz był badany przez specjalistów w Instytucie Techniki Budowlanej. Analizie poddano rozwiązanie łączące szkło Polflam z profilem Aluprof. Oficjalne wyniki i certyfikaty potwierdzają spełnienie wymagań odporności ogniowej EI 30 dla szkła oraz REI 30 dla całej konstrukcji świetlika. Warto dodać, że tafla szkła Polflam przy takim zastosowaniu może mieć maksymalny wymiar 1200 x 2200 mm.

 

Co istotne – producent dysponuje technologią umożliwiającą dalsze podwyższenie parametrów świetlików przez dospolenia funkcyjne (szkło selektywne), zwłaszcza w zakresie ciepłochronności, izolacji przeciwsłonecznej czy klasy bezpieczeństwa. Oznacza to, że ogniochronny świetlik zyskuje dodatkowe funkcje, istotne w specyficznych obiektach.

 

W przypadku przeszkleń dachowych szczególnego znaczenia nabiera kwestia wagi szkła. Znalezienie kompromisu między ogniochronnością, odpornością i trwałością a ciężarem całej konstrukcji wraz z taflami szkła, jest bardzo trudne. Również w tym momencie technologia opracowana, przebadana i przetestowana przez Glass-Team w setkach realizacji, sprawdza się na medal. Ciężar szkła Polflam jest zdecydowanie niższy od ciężaru szkła ogniochronnego wytwarzanego w innych technologiach, przy zachowaniu tych samych albo lepszych parametrów.

 

Wisienką na torcie jest cena tego produktu. Przedstawiciele fabryki Glass-Team, zdobywającej coraz większy udział w rynku szkła ogniochronnego, podkreślają, że jedną z głównych zalet autorskiej technologii była możliwość obniżenia kosztów produkcji szkła ogniochronnego przy zachowaniu wszelkich wymaganych parametrów i wszelkich cech funkcjonalnych i estetycznych.

 

Dzięki temu rozwiązania wykorzystujące szkło Polflam, wśród nich świetliki dachowe, mogą być oferowane w bardzo atrakcyjnych cenach. Znajduje to niekwestionowane uznanie inwestorów, skrupulatnie liczących budżety projektów budowlanych.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.