Bierna ochrona przeciwpożarowa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w budynku i minimalizowanie strat na wypadek powstania pożaru. W tym celu stosuje się odpowiednie, wyspecjalizowane materiały budowlane. Jednym z nich jest szkło ogniochronne.

 

2021 11 20 1

 

Jak powstaje pożar
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku podjęto 153,5 tysiąca akcji gaszenia pożarów1. Jako najczęstsze przyczyny ich powstania wymienia się nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem lub substancjami łatwopalnymi, a także niewłaściwą eksploatację środków transportu, urządzeń grzewczych oraz instalacji elektrycznych.

 

Żeby powstał pożar, muszą zaistnieć trzy czynniki: ciepło, tlen i paliwo (tzw. trójkąt spalania). Jego wielkość zależy od ilości i dostępności dwóch ostatnich, ale również od kwestii takich jak szczelność przegród.

 

1 GUS, Działalność służb ratowniczych w 2019 roku.

 

2021 11 20 2


Zasada jest prosta – w szczelnym pomieszczeniu ogień wypali się szybciej niż w tym, do którego cały czas dopływać będzie tlen. Istotne są również nośność elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjność ogniowa – pierwsza determinuje stabilność, druga wpływa na przenoszenie ciepła i płomieni z jednej strony przegrody na drugą.

 

Szczelność, nośność i izolacyjność grają ogromną rolę w biernej ochronie przeciwpożarowej, gdyż wpływają na ogólną wytrzymałość budowli. Nie można wykluczyć sytuacji, w której jakaś część w wyniku działania płomieni traci swoją nośność, przez co ugina się bądź łamie, co wpływa na pozostałe elementy konstrukcji.

 

Zanim strażacy ugaszą pożar, zdąży on strawić przynajmniej część budynku. Dlatego jego elementy muszą wytrzymać przez określony czas, w którym przeprowadzona zostanie ewakuacja, a straż pożarna zdąży przyjechać na miejsce.

 

2021 11 20 3

 


Nowe elementy ochrony przeciwpożarowej
– Konieczność zachowania swoich właściwości pod wpływem działania płomieni przez określony czas – co szczegółowo określają normy takie jak PN-EN 13501-2 – jest jednym z czynników wpływających na rozwój materiałów budowlanych.

 

Dla przykładu, w XX wieku upowszechniło się użycie szkła w architekturze, a niejednokrotnie, jak np. w wypadku wielu biurowców, stanowiło ono jeden z głównych używanych materiałów, zajmując coraz większą powierzchnię budynków – mówi Piotr Mazurkiewicz, Fire Protection Glass Sales Manager, Pilkington IGP.

 

Szkło jest materiałem niepalnym, co zwiększa jego przydatność w kontekście biernej ochrony przeciwpożarowej, ale w wersji niehartowanej jest wrażliwe na temperatury, co może doprowadzić do pęknięć, wygięć czy pofalowania. Zwykłe szkło w wysokich temperaturach pęka, dlatego opracowano szyby ogniochronne. Jednym z dostępnych na rynku produktów jest Pilkington Pyrostop®. Szkło to tworzy izolacyjną barierę przed ogniem, zapewniając ochronę przed gorącem, dymem, płomieniami, gorącymi gazami i oparami.

 

2021 11 20 4

 


Jak działają przeszklenia ogniochronne
Pilkington Pyrostop® składa się z kilku warstw szkła float, pomiędzy którymi znajduje się przezroczysty żywicopodobny żel ogniochronny na bazie wodnego roztworu soli mineralnych. W wyniku działania płomieni i wysokiej temperatury szyba po pewnym czasie pęknie, ale jest chroniona przez żel. Pęcznieje on w wyniku pożaru i staje się nieprzejrzysty, co jednocześnie blokuje ogień oraz absorbuje energię cieplną.

 

Szkło ogniochronne Pilkington Pyrostop® dostępne jest w wielu wariantach, posiadających klasy odporności ogniowej EI od 30 do 180. Nawet grubsze rodzaje tego szkła są tak zaprojektowane, aby dawać wysoką jakość wizualną bez efektu matowienia przez cały okres użytkowania, wysoki stopień transmisji światła oraz niezafałszowane właściwości oddawania barw.

 

Efekt ten osiągany jest dzięki zastosowaniu superbezbarwnego szkła Pilkington Optiwhite™. Szkło ogniochronne można łączyć z szybami innego typu, co pozwala rozbudować funkcje przeszkleń w szybie zespolonej np. o właściwości przeciwsłoneczne czy akustyczne.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl 

 

2022 01 07 1a

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  
Świat Szkła 11/2021  

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.