Flotacyjne podczyszczanie ścieków przemysłowych w przemyśle szklarskim
Część 2

Firma KROFTA WATERS INTERNATIONAL (KWI CORP. AG) produkuje flotacyjne urządzenia (okrągłe i prostopadłościenne) SUPERCELL, MINICELL, MEGACELL, flotacyjno-filtracyjne SANDFLOAT-DAFFI, flotacyjno-sedymentacyjne SEDIFLOAT, filtry piaskowe KSFILTER i realizuje kompleksowe projekty „pod klucz” dotyczące zamykania obiegów wodnych, podczyszczania ścieków przemysłowych i kompletne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOFLOAT.Urządzenia okrągłe – SUPERCELL SPC 6-70 (Ø 1,8-21,3 m, Q 10-2500 m3/h)
     Charakterystyka: flotatory, mechaniczne podczyszczanie ścieków przemysłowych, redukcja 95% zawiesiny z poziomu 6000 mg/l i ekstraktu eterowego 99%.

 


     Urządzenie SPC działa w oparciu o wykorzystanie zjawiska flotacji rozprężnej. Część (10-25%) sklarowanej wody jest zawracana pod ciśnieniem 6 bar do komory ciśnieniowej ADT i przesycana powietrzem pod ciśnieniem 6,5 bar.

 

Następnie woda napowietrzona i ściek surowy mieszają się i wpływają razem do okrągłego zbiornika flotacyjnego o wysokości wody 0,4 m. Podczas gwałtownego procesu rozprężania powietrza, uwalniają się miliony mikroskopijnych pęcherzyków powietrza o optymalnej średnicy 30-50 µm.Do pęcherzyków powietrza przyklejają się kłaczki zawiesin mineralnych lub organicznych ścieku i dyfundując bezturbulencyjnie unoszone są na powierzchnię flotatora.Sklarowana woda odpływa grawitacyjnie z dna zbiornika, pływające zanieczyszczenia (flotat) są w sposób ciągły usuwane zbieraczem z powierzchni wody, a sedyment odprowadzany jest okresowo z dna zbiornika. Czas retencji (proces oczyszczania) trwa ok. 3 minut.Urządzenia okrągłe charakteryzują się uspokojeniem systemu tzw. „zerowa prędkość układu”.

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia okrągłe – MINICELL MNC 6-24 (Ø 1,8-7,2 m, Q 10-300 m3/h)
     Urządzenia flotacyjne o uproszczonej budowie, przeznaczone do mniejszych natężeń przepływów, mechaniczne podczyszczanie ścieków przemysłowych, redukcja 95% zawiesiny z poziomu 3000 mg/l i ekstraktu eterowego 99%.

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia prostopadłościenne MEGACELL MCH 2-60 (Q 25-750 m3/h)
     Nowej generacji kompaktowe, prostopadłościenne urządzenia flotacyjne o budowie „U” lamelowej, łączące flotację współprądową z przeciwprądową, stosowane przy dużej ilości zawiesiny.

 

Mają dużą wydajność i konsystencją szlamu, małą ilość wody w obiegu zamkniętym, małą powierzchnią zabudowy oraz są proste w montażu.

 

 

 

 

 

Urządzenia okrągłe SEDIFLOAT SDF 8-68 (Ø 2,4-21,4m, Q 22-2.200 m3/h)

     Urządzenia flotacyjne łączące technologie flotacji i sedymentacji. Poziom wody wynosi ok. 4 m, flotat i sedyment oddzielają się osobno od wody sklarowanej. Redukcja 95% zawiesiny z poziomu do 20 000 mg/l. Zastosowanie jako osadniki wtórne po biologii oraz zagęszczanie osadu 6-9%.Technologia BIOFLOAT
     Firma KROFTA opracowała i wdrożyła innowacyjną technologię BIOFLOAT BOF biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. Linia technologiczna składa się z tradycyjnego reaktora biologicznego (zbiornik napowietrzający z osadem biologicznym czynnym) i urządzenia SEDIFLOAT do oddzielania osadu od wody sklarowanej.Oddzielony osad biologiczny czynny zostaje skierowany z powrotem do zbiornika biologii lub jako osad nadmiarowy do odwodnienia. Technologia BIOFLOAT została zastosowana do oddzielania osadu biologicznie czynnego od sklarowanej wody i do zagęszczania szlamu.

 

Polega na zastosowaniu urządzeń flotacyjnych zamiast osadników wtórnych i zwiększeniu stężenia osadu czynnego w reaktorze biologicznym do 10 g/l.

 

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przeciążonych mechanicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków, gdyż technologia flotacji ciśnieniowej daje bardzo dobre efekty przy zwiększonym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń.

 

Ta efektywna metoda pozwala na uzyskanie wysokich parametrów oczyszczania ścieków przy prostocie obsługi.

 

     Zalety technologii BIOFLOAT:
● zajmuje 10% powierzchni wg. tradycyjnych sedymentacyjnych osadników wtórnych


● co najmniej dwukrotne zmniejszenie wymaganej objętości czynnej reaktorów

biologicznych przez zwiększenie stężenia osadu czynnego do 10 mg/l


● małe obciążenie hydrauliczne, przez co niewrażliwość na nierównomierność dopływu ścieków i wzrost obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń


● brak wpływu ilości osadu na prowadzony proces umożliwia ciągłą eksploatację oczyszczalni nawet przy dużych wahaniach w dopływie ładunku zanieczyszczeń


● bardzo duża redukcja koloidalnej frakcji zawiesiny, ekstraktu eterowego

 

● zagęszczenie osadu biologicznego 6-9%


● napowietrzanie osadu nadmiernego podczas flotacji zapobiega uwalnianiu fosforu do wody sklarowanej i 

sprzyja procesom nitryfikacyjnym

 

● wyeliminowanie bakterii nitkowatych

 

 

 

 

 

 

Urządzenia KSFILTER KSF 1,5-7 o wydajności 2-60 m3/h
     Nowej generacji stożkowy mechaniczny filtr z powiet rznym przepłukiwaniem złoża piasku kwarcowego, zawiesina w sklarowanej wodzie ma kilka mg/l.

 

Urządzenia okrągłe SANDFLOAT-DAFFI 6-70 (Ø 1,8-21,3m, Q 6-1.800 m3/h)
     Flotacyjne urządzenia z dwuwarstwowym filtrem piaskowo-antracytowym o wysokości złoża 3,0 m.

 

Łączy technologie flotacji i filtracji osiągając najwyższą jakość podczyszczonej wody (zawiesina kilka mg/l) – uzdatnianie wody.

 

Woda po oczyszczeniu flotacyjnym przepływa grawitacyjnie przez złoże filtracyjne. Urządzenie pracuje ciągle (część segmentów filtruje wodę, pozostałe są oczyszczane automatycznie przeciwprądem wody). Proces oczyszczania trwa ok. 10 min.

 

Andrzej Stryjecki
KROFTA Polska Biuro Branżowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Patrz również:

 

 

patrz też:

- Flotacyjne podczyszczanie ścieków przemysłowych w przemyśle szklarskim. Część 2, Andrzej Stryjecki, Świat Szkła 12/2007

Flotacyjne podczyszczanie ścieków przemysłowych w przemyśle szklarskim. Część 1, Andrzej Stryjecki, Świat Szkła 9/2007

- Gospodarka wodno-ściekowa w hutach szkła, Marcin Mrozicki, Świat Szkła 12/2007

- Obiegi zamknięte chłodziwa w instalacjach szlifierskich, Stanisław Witek, Świat Szkla 5/2005

- Specjalista od separatorów odśrodkowych, Świat Szkla - portal

- Specjalistyczne separatory odśrodkowe, Świat Szkla - portal  

 

inne artykuły autora

- Wycinarki wodne w branży szklarskiej , Andrzej Stryjecki, Świat Szkła 12/2007

- Technologia i urządzenia WATERJET dla branży szklarskiej, Andrzej Stryjecki, Świat Szkła 12/2006 Świat Szkła 

- Cięcie szkła strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem , Andrzej Stryjecki,  Świat Szkła 1/2006,  

 

więcej informacji: Świat Szkła 12/2007

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.