20150404spiugWzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła jest istotny z punktu widzenia całej gospodarki. Obowiązujące w Polsce regulacje niestety nie wspierają produkcji ciepła z OZE ze źródeł rozproszonych. Sytuacja ta już wkrótce może się zmienić, za sprawą oddolnej inicjatywy stworzenia „Krajowego Planu Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030r.”.

 

Konsorcjum obejmujące 14 firm i organizacji zleciło wykonanie analizy za którą odpowiedzialny jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Konsorcjum współpracuje z wieloma instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami z obszaru efektywności energetycznej, np. z Instytutem Ekonomiki Środowiska i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Prace nad dokumentem trwają już od czerwca, prezentacja wyników i rekomendacji odbędzie się w listopadzie br. 

 

Obszar opracowania obejmie technologie i urządzenia takie jak: kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, geotermia płytka, systemy kogeneracyjne na biopłyny, magazyny ciepła oraz technologie hybrydowe OZE (w obszarze nowych budynków fotowoltaika i pompy ciepła, w obszarze starszych budynków, hybrydowe pompy ciepła, kolektory słoneczne i automatyczne kotły na biomasę oraz magazyny ciepła itp.).

 

Opracowanie ma dotyczyć budynków mieszkalnych i zabudowy poza obszarem działania sieci ciepłowniczych, ale też współpracujących z siecią ciepłowniczą, jak np. kolektory słoneczne. W ramach opracowania w szczególności zostaną uwzględnione obszary aplikacji źródeł ciepła z OZE służące ograniczaniu niskiej emisji.


Zgodnie z zapowiedziami Konsorcjum projektu, raport zostanie skonsultowany z całym sektorem OZE i przedstawicielami rządu i administracji. Ponadto do procesu konsultacji przygotowywanego dokumentu zostały zaproszone m.in. Urzędy Marszałkowskie. Pomysł stworzenia „Krajowego Planu Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030r” spotkał się z pozytywnym przyjęciem i sporym zainteresowaniem.

 

Kilka Urzędów Marszałkowskich wyraziło już chęć współpracy w zakresie konsultacji opracowania, podkreślając jego rolę i konieczność wdrożenia efektywnych i wydajnych instrumentów wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej. Po konsultacjach „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030r” zostanie przekazany do wykorzystania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ministerstw i urzędów odpowiedzianych za kształtowanie przepisów i systemów wsparcia OZE oraz do zarządów województw, które dysponują instrumentami prawnymi i ekonomcznymi na rzecz upowszechnienia szerokiego wykorzystania ciepła z OZE.


---
Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” powstało 25 czerwca 2015r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o., Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

źródło: SPIUG

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.