Tegoroczne Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej organizowane jest w ramach Europejskich Słonecznych Dni (European Solar Days) www.solardays.eu

Głowne zagadnienia prezentowane podczas Forum:

 • Rynek kolektorów słonecznych w Polsce – analiza badań statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2009r.
 • Wymagania i potencjalne skutki dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii dla  przemysłu energetyki słonecznej oraz analiza porównawcza  roli energetyki słonecznej w krajowych planach na rzecz OZE (tzw. Action Plan)
 • Wizja rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce wraz z planem działań do 2020r.
 • Niezbędne działania na rzecz wdrożenia Action Plan – dyskusja moderowana.
 • Szkolenie i certyfikacja instalatorów w świetle dyrektywy 2009/28/WE – wymogi i przegląd aktualnych inicjatyw
 • Nowy program dotacji dla beneficjentów indywidualnych  - NFOŚiGW

Po Forum odbędzie się spotkanie założycielskie stowarzyszenia dla przemysłu termicznej energetyki słonecznej.

Główne tematy, jakie będą poruszane podczas tego spotkania:

- European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) – możliwości wspólpracy  stowarzyszenia krajowego przemysłu energetyki słonecznej z ESTIF – Olivier Drucke, Prezydent ESTIF,
- Prezentacja statutu stowarzyszenia oraz dyskusja w gronie inicjatorów: Panel Słoneczny 20x2020, Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej oraz osób zainteresowanych.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.