Ponad 40 proc. energii wykorzystywanej w Polsce jest zużywana przez budynki, z czego aż 34 proc. przez budynki mieszkalne. W obliczu drożejących cen energii oraz rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej osób korzysta z rozwiązań energooszczędnych. Ich zastosowanie może być współfinansowane przez Unię Europejską, Wojewódzki lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub też Ekofundusz.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe należy przedstawić pełną dokumentację modernizowanego budynku jak również obliczenia pokazujące wielkość efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego stworzyliśmy BuildDesk Eko Efekt, program komputerowy, który obrazuje efekty modernizacji systemów grzewczych oraz systemów produkcji ciepłej wody użytkowej lub całkowitej modernizacji budynku – tłumaczy Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający Firmy BuildDesk Polska.   
Bezpośredni efekt ekologiczny jest wyrażony za pomocą obliczeniowej emisji rocznej [Mg/rok] dla stanu istniejącego i projektowanego, obliczoną w bilansie energetycznym według aktualnie obowiązujących norm w oparciu o średniomiesięczne temperatury obliczeniowe. Stopień redukcji zanieczyszczeń obliczony jest w oparciu o wielkości emisji rocznej.

Drugim rodzajem efektu ekologicznego generowanym przez program jest tzw. emisja równoważna. Określa ona wielkość ogólną emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń, która wynika z łącznej wielkości rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności.

Program został stworzony na podstawie danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dozwolonego poziomu substancji szkodliwych w powietrzu oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Informacje dotyczące emisji kotłów i systemów grzewczych zawarte w programie opierają się również na specyfikacji podawanej przez producentów.

Program aktualizuje się po każdym uruchomieniu – wyjaśnia Pawlak.
BuildDesk Eko Efekt działa zarówno w wersji online jak i offline. W trakcie pracy nie jest potrzebne podłączenie do Internetu. Jednak, aby wygenerować wydruk dokumentu pokazujący efekty ekologiczne, należy być podłączonym do sieci.

BuildDesk Eko Efekt pozwala ponadto importować dane z innych programów m.in. BuildDesk Energy Audit. Dzięki czemu przygotowując audyt energetyczny modernizacji budynku możemy również przygotować opracowanie przedstawiające efekt ekologiczny przeprowadzonej modernizacji. - By pomóc klientom, w sprawnej obsłudze programu stworzyliśmy Portal BuildDesk, gdzie każdy użytkownik korzystając ze swego konta może generować zarówno wydruki efektów ekologicznych za pomocą BuildDesk Eko Efekt, a także dodatkowo wydruki audytów energetycznych za pomocą BuildDesk Energy Audit – mówi Pawlak.

Dzięki BuildDesk Eko Efekt możemy monitorować nasze działania modernizacyjne pod względem ich wpływu na środowisko naturalne. Informacja na temat emisji CO2 pozwoli na podjęcie kroków zmierzających do jej ograniczenia, a co za tym idzie ograniczenie zużycia energii i oszczędność pieniędzy.

 Więcej informacji www.builddesk.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.