Poniżej podajemy przykładowe zmiany dotyczące współczynników przenikania ciepła dla stolarki budowlanej:

1.2. Wartosci współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie moga byc wieksze niż wartosci U(max) okreslone w tabelach:

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne  Współczynnik przenikania
ciepła U(max) [W/(m2 · K)]
 1Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w
pomieszczeniach o ti 16°C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
 

             1,8
             1,7
 2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną)
w pomieszczeniach o ti > 16°C
             1,8
 3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych
             2,6
 4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy
nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi
nieogrzewanymi
      bez wymagań
 5 Drzwi zewnetrzne wejsciowe             2,6
 ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 
Budynek użyteczności publicznej

Lp. Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnetrzne  Współczynnik przenikania
ciepła U(max) [W/(m2 · K)]
 1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) :
a) przy ti > 16°C
b) przy 8°C < ti 16°C
c) przy ti 8°C
 

             1,8
             2,6
       bez wymagań
 2 Okna połaciowe i świetliki             1,7
 3 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o
szczególnych wymaganiach higienicznych
(pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w
szpitalach, żłobkach i przedszkolach)
             1,8
 4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy
nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi
nieogrzewanymi
      bez wymagań
 5 Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków             2,6
 ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp. Okna, świetliki, drzwi i wrota  Współczynnik przenikania
ciepła U(max) [W/(m2 · K)]
 1Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w
pomieszczeniach o ti 16°C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
 

             1,9
             1,7
 2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną)
w pomieszczeniach o ti > 16°C
             1,8
 3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych
             2,6
 4 Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych             2,6
 ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

 

Pełny tekst rozporządzenia dzięki uprzejmości Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.