Firma GUARDIAN produkująca w Polsce szkło float i szkło powlekane, zorganizowała 13 czerwca br seminarium na temat ''Oznakowanie CE dla szkła hartowanego''. Szkolenie odbyło się w Warszawie, a słuchaczami byli przedstawiciele firm zajmujących się hartowaniem szkła.

Seminarium składało się z części merytorycznej i warsztatowej.

Część merytoryczna obejmowała dwa referaty:

. Wprowadzenie do oznakowania CE - wygłosił go Olivier Beier Costa zajmujący się marketingiem technicznym w Guardian Industries Poland. W swoim referacie wyjaśnił on zasady Dyrektywy 89/106/EED dotyczącej wyrobów budowlanych, które zostały przełożone do Prawa Budowlanego obowiązującego w Polsce. Wynika z nich że wyroby na które opracowano zharmonizowane normy europejskie (hEN) podlegają oznakowaniu CE. W przypadku szkła hartowanego od dnia 01.09.2005 oznakowanie CE funkcjonuje równolegle z systemem krajowym, a od 01.09.2006 oznakowanie CE będzie wymagane.

. Oznakowanie CE - Wstępne Badanie Typu Wyrobu i Zakładowa Kontrola Produkcji - wygłosił go Jos Linden kierownik linii do hartowania w Guardian Dudelange w Luxemburgu oraz koordynator oznakowania CE. Przedstawił on doświadczenia zakładu w Dudelange w zakresie przygotowań do wprowadzenia oznakowania CE dla produkowanego szkła hartowanego.

Część warsztatowa miała formę dyskusji i w trakcie niej przedstawiciele Guardiana odpowiadali na szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez uczestników seminarium.

Szczegółowe informacje na temat produktów Guardiana i oznakowania CE dostępne na stronie www.guardian-europe.com.

Zdjęcia: Dariusz Gocłowski
STARGLASS

więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2006

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.