We współczesnym budownictwie, przed przegrodami budowlanymi takimi, jak okna, stawianych jest szereg zadań. Podstawowym elementem okien z PVC, oprócz profili i okuć, są różnego rodzaju pakiety szybowe bądź elementy nieprzezierne np. w postaci paneli wypełniających. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom szyba zespolona w oknie może chronić przed utratą ciepła, zabezpieczać przed nadmiernym nagrzewaniem, chronić przed hałasem i stanowić czasową ochronę przed włamaniem, pod warunkiem, że zastosowano materiały o odpowiednich właściwościach i w prawidłowy sposób.

 

2021 09 08 1a

 

To właśnie właściwości zastosowanych szyb zespolonych w dużej mierze decydują o ostatecznych parametrach okna lub drzwi jeśli chodzi o przenikalność cieplną, izolacyjność akustyczną czy też komfort użytkowania. Czym więc jest szyba zespolona i dlaczego w połączeniu z profilami Elegant możliwe jest stworzenie wyjątkowych konstrukcji o ponadprzeciętnych parametrach użytkowych?

 

Szyba zespolona składa się z co najmniej dwóch tafli szkła, tworzących hermetyczną komorę międzyszybową zawierającą powietrze lub gaz szlachetny.

 

Tafle szkła są od siebie oddzielone i uszczelnione na całym obwodzie podczas kilkustopniowego procesu zespalania przy użyciu ramki dystansowej, mas uszczelniających i sita molekularnego – substancji adsorbującej parę wodną.

 

Obecnie, z uwagi na wymagania związane z minimalnymi wartościami przenikalności cieplnej konstrukcji okiennych, coraz większą popularnością cieszą się dwukomorowe pakiety szyb zespolonych (tzw. pakiety 3-szybowe), których zastosowanie na wielu rynkach europejskich stało się już standardem.

 

2021 09 08 2

 


Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że szyby zespolone mają różne parametry w zależności od swojej budowy oraz rodzaju gazu, którym wypełnione są przestrzenie międzyszybowe, a to w efekcie ma przełożenie na końcową cenę wyrobu.

 

Na przykład tzw. szyba potrójna (z dwiema komorami międzyszybowymi) o grubości 36 mm zbudowana z 3 tafli szkła o standardowej grubości 4 mm, z których zewnętrzne tafle wyposażone są w powłoki niskoemisyjne, a między szybami znajdują się ramki dystansowe o grubości 12 mm każda, przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowych gazem szlachetnym argonem, charakteryzuje się zazwyczaj współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie Ug = 0,7 W/m2K.

 

2021 09 08 3

 Profil Elegant Abstract 76X

 

W przypadku, gdy grubość ramek dystansowych zwiększymy do 14 mm, czy całą grubość zespolenia do 40 mm, uzyskamy współczynnik przenikania ciepła na poziomie Ug = 0,6 W/m2K. Natomiast jeśli grubość ramek dystansowych zwiększymy do 18 mm, czyli grubość całego pakietu do 48 mm, uzyskamy współczynnik Ug = 0,5 W/m2K.

 

W systemach okiennych, w których nie ma możliwości włożenia pakietów szybowych o grubości min. 48 mm, w celu poprawy parametrów termicznych zespolenia trzeba stosować albo inne powłoki ciepłochronne, albo wypełnienie innym rodzajem gazu szlachetnego. Obydwa zabiegi wiążą się zazwyczaj z wzrostem kosztów zespolenia, często pogrążając ekonomiczną zasadność takiej inwestycji.

 

W przypadku systemu Elegant 76, 84 czy też 115, w połączeniu ze skrzydłami Infinity, Abstract, Infitnity Thermofibra czy Grando, jak również w systemach przesuwnych HST i LegendSlide, mamy możliwość szklenia pakietami 48 mm, a jeśli zajdzie taka konieczność, nawet do 70 mm, co w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami termicznymi profili Elegant pozwala uzyskać doskonałe parametry termiczne całej konstrukcji okiennej.

 

Możliwość stosowania szerokich pakietów szybowych pozwala również, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów termicznych, uzyskać wysokie parametry akustyczne konstrukcji, dla osiągnięcia których budowa szyby ma znaczenie kluczowe.

 

W tym zakresie, Deceuninck jako lider branży kładący nacisk na badania i rozwój, dysponuje szerokim wachlarzem badań różnych typów okien. Pokazują one, że osiągnięcie wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw na poziomie 47-48 dB jest możliwe przy zastosowaniu akustycznych pakietów szybowych o Rw = 51 dB dostępnych w standardowej ofercie dostawców szyb zespolonej.

 

Ponadto skrzydła okienne serii Elegant są konstrukcyjnie przystosowane do wklejania pakietów szybowych na krawędzi szyby, co w połączeniu z przeznaczonymi do tego celu podkładkami systemowymi pozwala na zachowanie ciągłości spoiny kleju na całym obwodzie zespolenia. Dzięki temu, poprzez związanie szyby z profilem skrzydła, możliwe jest m.in. uzyskanie większych wymiarów konstrukcji przy zachowaniu właściwej jej stabilności.

 

Podsumowując, dobór właściwego rodzaju szyb zespolonych jako jednego z głównych komponentów składowych okna obok profili, w połączeniu z profilami Deceuninck Elegant pozwala na uzyskanie produktu spełniającego najwyższe parametry użytkowe w zakresie bezpieczeństwa, parametrów termicznych i estetyki, a przez to będącego w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

 

Dawid Nijak
Product Manager
Deceuninck Poland Sp. z o.o.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  
Świat Szkła 9/2021  

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.