Szyby wielowarstwowe CONTRAFLAM EI 15 do EI 120
     Są zbudowane z co najmniej dwóch hartowanych tafli szkła, przedzielonych odpowiednią warstwą specjalnego żelu. Dzięki temu, że szyba typu CONTRAFLAM zbudowana jest ze szkieł hartowanych, czyli szkieł o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej, transport, montaż i eksploatacja są obarczone mniejszym ryzykiem. Wzrasta również liczba dostępnych rozwiązań i ich wielofunkcyjność - jako elementy składowe tafli CONTRAFLAM stosowane są niemal wszystkie typy szkła poddające się hartowaniu. W związku z tym gotowe tafle szyb ogniochronnych tego typu, obok swoich parametrów ochrony przeciwpożarowej, mogą jednocześnie chronić przed utratą ciepła, promieniowaniem słonecznym, hałasem, a także spełniać funkcje o charakterze estetycznym, np. dzięki zastosowaniu sitodruku na jednym ze szkieł składowych.
     Wielofunkcyjne formatki CONTRAFLAM mogą być zespalane w pakiety z innymi szkłami GLASPOL Saint-Gobain. W ten sposób tworzone są kolejne produkty, które obok swojej ogniochronności spełnią wiele innych wymagań stawianych szkłu w nowoczesnym budownictwie. Biblioteka obejmuje już dziś 16 500 różnych produktów. W miarę potrzeb projektantów biblioteka ta będzie poszerzana o kolejne produkty o unikalnych cechach.
      Podstawowe zalety CONTRAFLAM:
● Szyby są produkowane w oparciu o szkło hartowane – zapewniają zwiększony zakres stosowania (wymiary, mocowanie, bezpieczeństwo), znacząco obniżają ryzyko zniszczenia takiej szyby w trakcie transportu, montażu czy też eksploatacji.
● Żel w szybach wielowarstwowych jest odporny na promienie UV, przez co nadają się zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
● Szkło w pojedynczych taflach spełnia standardy szkła bezpiecznego (standardowy Contraflam spełnia wymogi normy na szkło laminowane EN 14449)
● Szkła wielowarstwowe z wkładką żelową mogą spełniać dodatkowe funkcje ze względu na możliwość zastosowania jako elementu składowego pojedynczej szyby szkła z sitodrukiem, foliami kolorowymi czy szkłem ornamentowym
 ● Produkcja odbywa się w Polsce w zakładzie GLASPOL, co wpływa korzystnie na dostępność szkła, terminy realizacji i dostawy w przypadku sytuacji awaryjnych.

Szyby monolityczne PYROSWISS E15 do E 60
     Są to szyby hartowane w specjalny, ściśle kontrolowany sposób. Hartowaniu poddawane są różne gatunki szkła. Zahartowane, poddane testowi HST formatki stanowią gotowy produkt, ale także mogą być wykorzystane do dalszego przetwarzania, np. laminowania czy zespalania. To z kolei ponownie prowadzi do szerokiej gamy możliwych, wielofunkcyjnych, ściśle dopasowanych do potrzeb produktów.

Rozwiązania świetlikowe GLASPOL
     GLASPOL wprowadził do swojej oferty bardzo korzystne ze względu na właściwości solarne szyby na świetliki o standardowej budowie SGG PYROSWISS COOL-LITE (klasa E30)/16 mm/STADIP 44.2.
     Taka budowa zapewnia z jednej strony zabezpieczenie przed ogniem klasy E30 z drugiej strony uzyskujemy parametry spektrofotometryczne właściwe dla nowoczesnych fasad przeciwsłonecznych. Po dodaniu do zestawu szyby laminowanej STADIP SILENCE uzyskujemy jednocześnie efekt tłumienia odgłosu spadających kropel deszczu czy gradu.
     Dla tego rodzaju kombinacji można dokonać wyboru szkła COOL-LITE spośród 3 szkieł z rodziny SKN
● COOL-LITE SKN 174 II – Lt=67, g=41;
U=1,1 [W/m2K] wg EN 673;
● COOL-LITE SKN 165 II – Lt=59, g=34
U=1,1 [W/m2K] wg EN 673;
● COOL-LITE SKN 154 II – Lt=49, g=27
U=1,0 [W/m2K] wg EN 673.

     Dzięki inwestycji GLASPOL i know-how koncernu SAINT-GOBAIN, Polska dołącza do grupy krajów, w których będą mogły być powszechnie stosowane wielofunkcyjne szyby z odpornością ogniową. Jest to bardzo dobra wiadomość dla architektów, inwestorów i wykonawców. Nowe możliwości są szczególnie cenne w obliczu rozwoju przepisów dotyczących rozwiązań przeciwpożarowych w budynkach.
     Do tej pory oferta producentów szkła ogniochronnego obejmowała głównie szyby docinane w formatki o określonych wymiarach, z gotowych tafli znajdujących się w magazynie. W związku z tym paleta rozwiązań była ograniczona, szyby na bazie szkła nie hartowanego były mniej odporne mechanicznie.
     Ogniochronne szyby GLASPOLu pozwolą budować ładne, nowoczesne, energooszczędne, ciche i dobrze zabezpieczone na wypadek pożaru domy. Typowe, standardowe szyby mogą być dostarczone już po 10 dniach od zamówienia, natomiast ich przetworzenie może wydłużyć czas oczekiwania o tydzień.

GLASPOL Saint-Gobain

więcj informacji: Przeciwpożarowe przegrody przeszklone12/2008
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.