Połączenie spółek GLASPOL i AURYS LUSTRA

     Dnia 31 maja 2007 roku nastąpiło połączenie spółki AURYS LUSTRA Sp. z o.o. ze spółką GLASPOL Sp. z o.o.
     Strategicznym celem połączenia jest integracja należących do grupy SAINT-GOBAIN podmiotów zajmujących się przetwórstwem szkła dla branży budowlanej oraz meblowej. AURYS LUSTRA jest przedsiębiorstwem grupy SAINT-GOBAIN specjalizującym się w uszlachetnianiu szkieł i luster dla przemysłu meblarskiego. Spółka GLASPOL zajmuje się natomiast przetwórstwem szkła dla potrzeb sektora budowlanego.

     Połączone spółki będą działały pod firmą GLASPOL Sp. z o.o. Siedzibą połączonych spółek będzie dotychczasowa siedziba spółki GLASPOL, tj. Jaroszowiec (32-312), ul. Kolejowa 1; NIP 752-13-18-228, REGON 531592140 KRS 102117. Kapitał zakładowy połączonych spółek wynosił będzie 140 578 000,00 zł. Sądem rejestrowym połączonych spółek będzie Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

     Połączony GLASPOL poważnie wzmacnia swoją pozycję na rynku przetwórstwa szkła. Dla dotychczasowych klientów obu firm oznacza to dostęp do nowych produktów i lepszą reakcję na ich potrzeby. Doświadczony zespół specjalistów i rozwinięta, nowoczesna technologia obu firm po połączeniu dają nową jakość. O zaawansowaniu technologicznym świadczą najnowocześniejsze linie produkcyjne do hartowania ciągłego i oscylacyjnego, laminowania szkła, sitodruku, obróbki szkła płaskiego i produkcji szyb zespolonych. Połączenie daje szansę na zintensyfikowanie działań w kierunku oferowania innowacyjnych rozwiązań.

więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.