Kierunek: giełda!

     Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny MERCOR SA, największego w Polsce i jednego z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka zamierza pozyskać z oferty 73 mln zł. Całkowita wartość oferty (wraz z akcjami sprzedawanymi) może natomiast przekroczyć 200 mln zł. Środki z emisji publicznej spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na kolejne akwizycje.

     Grupa MERCOR jest największym dostawcą kompleksowych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z rozwiniętą na przestrzeni ostatnich lat siecią sprzedaży w krajach tego regionu. To czyni ją liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania. Ponadto MERCOR poprzez podmioty zależne obecny jest także m.in. na Ukrainie i w Rumunii, oraz ma własne biuro handlowe w Rosji. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Polsce (Dobrzeń Wielki k/Opola, Cieplewo k/Gdańska, Gdańsk) oraz w Czechach (Mariańskie Hory i Nemetice k/Ostrawy).

     Strategicznym celem Grupy MERCOR jest zdobycie pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła.
     Cel ten Grupa zamierza realizować poprzez:
● Umocnienie dominującej pozycji na rynkach polskim, czeskim i słowackim
● Wykorzystanie efektów synergii po przejęciu kontroli nad Hasil a.s.
● Rozszerzenie kanałów dystrybucji poprzez możliwe akwizycje, przede wszystkim na Zachodzie, ale również selektywnie w Polsce
● Dynamiczny wzrost eksportu, z wykorzystaniem spółek zależnych na Ukrainie i w Rumunii oraz biura handlowego w Rosji.
     Produkty grupy MERCOR wyodrębniono w czterech działach:
1. Oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi i bramy)
2. Systemy oddymiania, odprowadzenia ciepła i doświetleń dachowych
3. Systemy wentylacji pożarowej
4. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

Struktura oferty
     W ofercie publicznej zaoferowane zostaną Akcji Serii BB (akcje nowej emisji) oraz Akcje Sprzedawane (łącznie zwane Akcjami Oferowanymi). Spółka i Sprzedający podejmą decyzje o liczbie Akcji Oferowanych wraz z decyzją o cenie emisyjnej/cenie sprzedaży przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, tj. najpóźniej 12 lipca. Dotychczasowi akcjonariusze mogą w ramach Oferty maksymalnie sprzedać taką liczbę akcji, aby po zakończeniu oferty posiadać: Marian Popinigis nie mniej niż 16% akcji, Krzysztof Krempeć nie mniej niż 25%, a European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P., którego doradcą inwestycyjnym jest Innova Capital) nie mniej niż 10%. Ostateczna liczba sprzedawanych akcji uzależniona jest od ustalonej ceny sprzedaży i zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją o cenie emisyjnej/cenie sprzedaży.
      „Jestem przekonany, że wejście na giełdę dodatkowo przyspieszy dynamiczny wzrost naszej firmy. Perspektywy rynku zabezpieczeń w całej Środkowej Europie zachęcają do dalszej ekspansji. Uważam, że MERCOR jest do tego gotowy, a wejście na giełdę pomoże nam cel ten zrealizować” – powiedział Marian Popinigis, Prezes Zarządu MERCOR SA.
      „Sprzyjają nam trendy rynkowe: dynamika inwestycji budowlanych jest coraz wyższa nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w których jesteśmy obecni. Usystematyzowanie wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także coraz wyższa świadomość i wymagania inwestorów w tym zakresie dodatkowo wpływają na to, że rynek biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ma znakomite perspektywy wzrostu.” – dodał Krzysztof Krempeć, Wiceprezes Zarządu MERCOR SA.

 

 

więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.