Niezależne procedury testowe gwarantują obiektywne dane

O ile jeszcze 10 lat temu mało kto słyszał o „ciepłej ramce dystansowej”, to wymogi prawne i rosnąca świadomość ekologiczna sprawiły, że obecnie coraz rzadziej stosuje się ramki z aluminium lub ze stali.

 

W związku z tym wzrosła również liczba dostawców ciepłych ramek dystansowych – tym bardziej warto więc znać różnice między wyrobami różnych producentów.

 

2022 03 10 1

 

Obiektywne i porównywalne dane są niezbędne szczególnie w zakresie parametrów cieplnych ramek. Wartości te stanowią bowiem jeden z istotnych argumentów sprzedażowych dla produktu końcowego, jakim jest okno.

 

Ogólnie rzecz biorąc, w interesie dostawców leży zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do właściwości produktu, a tym samym budowanie wśród klientów zaufania co do jego jakości. Jak ważne jest to zagadnienie, pokazuje choćby dylemat związany z emisją spalin z silników diesla w przemyśle motoryzacyjnym.

 

W odniesieniu do szyb zespolonych od dawna obowiązują rygorystyczne testy określone przez Stowarzyszenie ds. Jakości RAL.

 

Naszym priorytetem jest udostępnianie klientom pełnych i miarodajnych danych oraz przestrzeganie jednolitych wytycznych dotyczących ramek dystansowych. Inne podejście kładłoby się cieniem na naszej wiarygodności – wyjaśnia Victoria Renz-Kiefel, Dyrektor Zarządzająca SWISSPACER.

 

W ramach zespołu roboczego „Ciepła ramka” Federalnego Związku Producentów Szkła Płaskiego (Bundesverband Flachglas) firma opowiada się za regularnym badaniem przewodności cieplnej ramek dystansowych przez Instytut Techniki Okiennej ift Rosenheim.

 

W tym kontekście opracowano ponadto nową wytyczną ift VE-17/1 „Charakterystyka wyrobu i metody badań służących weryfikacji przydatności systemów ramek dystansowych do uszczelnienia krawędzi szyby zespolonej”. Celem tej wytycznej jest opisanie jednolitych procedur testowych, które pozwalają na ustalenie użyteczności badanych produktów.

 

 2022 03 10 2

Przykład: Okno aluminiowe dwuskrzydłowe (1,23 x 1,48 m) o szerokości ramy 0,11 m, obliczone przy pomocy programu CALUWIN (wersja: 0.134.59.) © SWISSPACER

 

2022 03 10 3

Przykład: Okno PCV dwuskrzydłowe (1,23 x 1,48 m) o szerokości ramy 0,11 m, obliczone przy pomocy programu CALUWIN (wersja: 0.134.59.) © SWISSPACER

 


Niezależna procedura oceny różnych ramek dystansowych
Przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla okna (Uw) pod uwagę brana jest efektywność uszczelnienia krawędzi w powiązaniu z jej długością poprzez wartość Psi. Wartość Psi dla okna lub fasady opisuje straty ciepła wzdłuż krawędzi szyby.

 

Wartość ta uwzględnia wzajemne oddziaływanie profilu ramy, szkła, ramki dystansowej oraz uszczelnienia i w dużej mierze zależy od przewodności cieplnej ramki dystansowej. Dlatego można ją określić tylko na podstawie konkretnych informacji o ramie okiennej i szybie.

 

Ale w jaki sposób wyznaczana jest wartość Psi? I jak konkretnie wygląda niezależna certyfikacja ważnego komponentu, jakim jest ramka dystansowa? Punktem wyjścia jest określenie przewodności cieplnej ramki, tzw. wartości lambda (λ), przez niezależną instytucję (ift Rosenheim).

 

Odbywa się to na podstawie znormalizowanej metody pomiarowej zdefiniowanej przez zespół roboczy „Ciepła ramka” (wytyczna ift WA-17/1 „Ramki dystansowe o podwyższonej efektywności energetycznej – pomiarowe wyznaczenie ekwiwalentnego współczynnika przewodności cieplnej”).

 

Wartość lambda (W/mK) informuje o przewodności cieplnej materiału i jest jedną z podstawowych wartości służących do oceny jego parametrów i przydatności podczas budowy czy remontu.

 

 2022 03 10 4

Wpływ udziału poszczególnych elementów konstrukcyjnych w całkowitej powierzchni okna na wartość współczynnika Uw. © SWISSPACER

 

 2022 03 10 5

Przykładowa „Karta wartości Psi dla okna” opracowana przez zespół roboczy „Ciepła ramka” dla SWISSPACER ULTIMATE. © Federalny Związek Producentów Szkła Płaskiego / Zespół Roboczy „Ciepła ramka”

 

 

Dla każdej ramki dystansowej parametr ten przyjmuje inną wartość. Dzieje się tak dlatego, że zarówno dokładny skład materiału, jak i struktura ramek są różne w zależności od dostawcy i wpływają na przewodność cieplną – na przykład w wyniku zastosowania dodatkowych folii pokrytych metalem, które zapobiegają ucieczce gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową i wnikaniu do niej pary wodnej.

 


Dokładne wartości mogą zostać określone drogą pomiarową przez niezależne instytucje, takie jak ift Rosenheim. Wówczas mówimy o wartości lambda wyznaczonej metodą pomiarową. Niektórzy dostawcy przekazują dane lub certyfikaty z obliczonymi wartościami Psi zgodnie z normą EN ISO 10077-2.

 

W przypadku takich certyfikatów można założyć, że dostawca ciepłych ramek dystansowych nie należy do grupy roboczej „Ciepła ramka” i nie ma danych, które można byłoby porównać z wartościami zmierzonymi. Zamiast tego dostarcza wartości obliczone.

 

W celu zapewnienia porównywalności informacji na temat właściwości termicznych różnych systemów ramek dystansowych, pomimo całej ich złożoności, Federalny Związek Producentów Szkła Płaskiego przeprowadził projekt badawczy, którego wyniki pozwoliły na opracowanie wytycznej ift WA-08/3 „Ramki dystansowe o podwyższonej efektywności energetycznej – Część 1: Wyznaczenie reprezentatywnej wartości Psi dla różnych profili ram okiennych”.

 

Dzięki niej tzw. reprezentatywne wartości Psi mogą być teraz określane w dokładnie tych samych warunkach brzegowych, a uzyskiwane wyniki przedstawiane w jednolity sposób. Reprezentatywne wartości Psi oparte są na czterech powszechnie stosowanych materiałach, z jakich wykonywane są ramy okienne, i dwóch powszechnie stosowanych typach oszklenia. W związku z tym stanowią obiektywną podstawę do porównań.

 

2022 03 10 6

 


Wartość Uw – miara strat energii traconej przez okno
Współczynnik Uw określa straty ciepła, jakie ucieka przez elementy konstrukcyjne budynku. Opisuje on przepływ ciepła, które jest przewodzone przez element o powierzchni 1 m² przy różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem wynoszącej 1 Kelwin (K). Współczynnik Uw jest wyrażony w W/m²K. Im niższa wartość, tym skuteczniejsza ochrona danego elementu przed utratą ciepła, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczne oszczędności.

 

Dlatego ważne jest, aby znać zarówno dokładną wartość współczynnika Ug podwójnej lub potrójnej szyby zespolonej, jak również wartość współczynnika Uf ramy okiennej z aluminium, drewna, PVC lub drewna i aluminium. Tylko w ten sposób można określić dokładną wartość współczynnika Uw okna, na który składają się ważone powierzchniowo wartości przypadające na ramę i oszklenie oraz zależny od długości udział liniowego współczynnika przenikania ciepła Psi.

 

2022 03 10 7

 

Przykład obliczeniowy dla dwuskrzydłowego okna aluminiowego o wymiarach 1,23 x 1,48 m pokazuje zmianę wartości Psi w funkcji Uf i Ug – w pierwszym przypadku przy zastosowaniu aluminiowych ramek dystansowych, a w drugim – ramki SWISSPACER Ultimate:

 

Ważne dokumenty
Na podstawie wartości określonych przez ift Rosenheim, Federalny Związek Producentów Szkła Płaskiego „BF” opracowuje obiektywne karty danych dla ośmiu reprezentatywnych wartości Psi dla każdego systemu ciepłej ramki dystansowej.

 

Można je znaleźć na stronie https://www.bundesverband-flachglas.de/en/downloads/bf-datenblaetter-fenster.

 

Objaśnienia podane w kartach informują na jakiej podstawie uzyskano prezentowane wartości. Ekwiwalentne współczynniki przewodności cieplnej określono w oparciu o wytyczną WA-17/1 Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim „Ramki dystansowe o podwyższonej efektywności energetycznej – pomiarowe wyznaczenie ekwiwalentnego współczynnika przewodności cieplnej”.

 

Powołanie się na ten dokument potwierdza, że podane wartości – w przeciwieństwie do wartości „deklarowanych” – są poparte pomiarami i obliczeniami, na podstawie wytycznej ift WA-08/3 „Ramki dystansowe o podwyższonej efektywności energetycznej – Część 1: Wyznaczenie reprezentatywnej wartości Psi dla różnych profili ram okiennych”.

 

Z tego względu zaleca się stosowanie ramek dystansowych tylko tych producentów, którzy poddali się niezależnej procedurze badawczej i mogą przedstawić kartę danych sygnowaną przez Federalny Związek Producentów Szkła Płaskiego „BF”.

 

Dalsze informacje dostępne na stronie www.swisspacer.com

 

2021 06 02 6

 

 2022 03 10 8

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.