Zamknięcia otworów rewizyjnych to rozwiązania, które zamykają otwory w ognioodpornych szachtach instalacyjnych lub sufitach podwieszanych z instalacjami za nimi (takimi jak rurociągi lub skrzynki rozdzielcze) lub udostępniają je do prac konserwacyjnych.

 

Mają zapobiegać przedostawaniu się dymu i ognia w przypadku pożaru w szachtach instalacyjnych od wewnątrz na zewnątrz lub od góry i od dołu w sufitach podwieszanych.

 

Wymagania prawa budowlanego dotyczące szybów/szachtów instalacyjnych i zamknięć umieszczonych w nich otworów rewizyjnych – określone są w MLAR (Model Guideline on Fire Protection Requirements for Piping Systems, czyli w Wzorcowe wytyczne w sprawie wymagań przeciwpożarowych dla systemów rur, wersja 02.10.2015, ostatnio zmieniona uchwałą Komisji Technicznej Nadzoru Budowlanego z dnia 03.09.2020.

 

Szachty i kanały instalacyjne wraz z ich zamknięciami muszą być wykonane z niepalnych materiałów budowlanych, być ognioodporne oraz szczelnie zamknięte dookoła otworów i mocowane za pomocą niepalnych elementów złącznych.

 

W Niemczech zamknięcia rewizyjne (zamknięcia otworów rewizyjnych) są nieuregulowanymi przez pawo budowlane wyrobami lub typami konstrukcji, dla których Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie (Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin DIBt) wydaje ogólne dopuszczenia budowlane (allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen abZ)/ogólne dopuszczenia typu (allgemeine Bauartgenehmigungen aBG).

 


Budowa zamknięć otworów rewizyjnych/inspekcyjnych
Zamknięcia otworów rewizyjnych (klapy/ drzwiczki rewizyjne) składają się z ramy i jednego lub więcej skrzydeł. Ich elementy są zasadniczo niepalne. Mają 4-stronne uszczelnienie obwodowe (dookoła otworu rewizyjego), ponieważ muszą być ściśle dopasowane i szczelnie zamknięte, zgodnie z MLAR. Nie ma wymagań dotyczących dymoszczelności, na przykład według DIN 18095-1 Drzwi dymoszczelne; warunki i wymagania lub EN 1634-3 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji.

 

Zamknięcia przeznaczone wyłącznie do inspekcji mogą być otwierane tylko z zewnątrz za pomocą specjalnego narzędzia lub klucza. Zamknięcia, przez które można wchodzić, muszą być łatwe do otwarcia też od wewnątrz, na przykład nie mogą być wyposażone w automatyczny zatrzask otwierany od zewnątrz.

 

Wymóg ten wynika z normy DIN 4102-11 Odporność ogniowa materiałów i elementów budowlanych; obudowy rur, uszczelnienia przejść/przepustów rurowych, szachty i kanały serwisowe/instalacyjne oraz zamknięcia otworów rewizyjnych w nich; warunki, wymagania i badania. Zamknięcia rewizyjne nie mają funkcji samozamykającej, dlatego samozamykacze nie są wskazane.

 

Mogą one być instalowane wyłącznie w ścianach szachtów/szybów i kanałów instalacyjnych, a także w sufitach podwieszanych. Montaż zamknięć otworów rewizyjnych w ścianach działowych nie jest przewidziany przez przepisy budowlane i dlatego jest zabroniony.

 

Rozmiar nie jest zatem cechą odróżniającą zamknięć przeciwpożarowych od „normalnych” zamknięć, ale miejsce montażu lub zamierzone zastosowanie. Zamknięcia otworów kontrolnych mogą być dopasowane i montowane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel producenta. Podlegają zewnętrznemu monitoringowi przez uznaną jednostkę badawczą, nadzorującą i certyfikującą (PÜZ).

 

Procedury weryfikacji w Niemczech
Podstawą ogólnych aprobat nadzoru budowlanego/ogólnych aprobat typu jest program badań, który jest sprawdza-

 

CDN.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.