Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najbardziej restrykcyjnie potraktowanych obszarów budownictwa.

Powstają stale nowe przepisy i uregulowania dotyczące tej dziedziny.

Do katalogu polskich norm wchodzą nowe, zharmonizowane normy europejskie lub wytyczne dotyczące udzielania europejskich aprobat technicznych.

Niedawna nowelizacja „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” również zawierała zmiany dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

     Dlatego właśnie wybrano taką problematykę seminarium.

     Patronat merytoryczny nad spotkaniem sprawował Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

     W seminarium wzięli głównie udział przedstawiciele pracowni projektowych, pracownicy firm zajmujących się montażem konstrukcji przeszklonych, jak też zakładów szklarskich parających się obróbką szkła i przygotowujących tafle szklane, w tym szyby zespolone z udziałem szkieł ognioochronnych, do montażu na konstrukcji.

     Zaproszeni prelegenci przygotowali następujące referaty:
1. Ognioochronne przegrody wewnętrzne wymagania, badania i klasyfikacja, Andrzej Borowy, ITB
2. Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych - wymagania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej oraz klasy reakcji na ogień, Zofia Laskowska, ITB
3. Zastosowanie świetlików dachowych i okien fasadowych jako urządzeń oddymiających, Grzegorz Sztarbała, ITB
4. Szkło w ochronie przeciwpożarowej budynków, Mariusz Pecio, SGSP
5. Drzwi automatyczne a wymagania ochrony przeciwpożarowej, Mariusz Pecio, SGSP
6. Wyjścia ewakuacyjne z budynku, a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia, Stanisław Baraniak, ITB

     Z racji „gorącego” tematu prelegenci, którymi byli pracownicy czołowych instytutów naukowo-badawczych i uczelni technicznych byli zasypywani mnóstwem pytań.

Szczególnie dużo wyjaśnień wymagały problemy spełniania wymagań zawartych w normach i przepisach budowlanych w codziennej praktyce inżynierskiej.

Zadawane pytania po wygłoszonych referatach świadczą o żywym zainteresowaniu gości dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, przepisami jej dotyczącymi oraz wymaganiami i badaniami dotyczącymi przegród przeciwpożarowych.

     Duże zainteresowanie budziło również stoisko firmy ESPES, które prezentowało systemy przeszklonych ścianek działowych, dostępnych w również w wersji ognioodpornej.

Przedstawiciele na bieżąco udzielali informacji o swoich produktach, jak również zapraszali na bardziej szczegółowe rozmowy do siedziby swojej firmy w Opaczy k. Warszawy.

Swoje referaty wygłosili tez przedstawiciele firm:
1. Nowoczesne, wielofunkcyjne szyby z odpornością ogniową, Jacek Czyżewicz, GLASPOL
2. Szkło ognioochronne Pilkington Pyrostop™ i Pilkington Pyrodur™, Piotr Mazurkiewicz, Marcin Olczak, PILKINGTON POLSKA
3. Szkło do przezroczystych przegród przeciwpożarowych FIRESWISS FOAM i FIRESWISS COOL, GLASTRÖSH i Grupa SANCO

     Goście mogli zapoznać się również z prospektami technicznymi załączonymi do materiałów seminaryjnych przez firmy: UNIMA-TECH, D+H Polska, DORMA Polska.

Wszyscy słuchacze oprócz ciekawych i potrzebnych informacji, otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.

Zapraszamy na kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję miesięcznika Świat Szkła, które odbędzie się w Warszawie w grudniu 2009 roku.

Informacje o dokładnym terminie i tematyce zamieścimy na naszej stronie internetowej www.swiat-szkla.pl

K.Z.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.