Westside to nowy, nowoczesny symbol Berna, miasta wpisanego na listę dziedzictwa światowego Unesco. Zaprojektowane jako „Urban Entertainment Center“ dla 10.000 odwiedzających dziennie centrum oferuje obok 55 sklepów aquapark, multikino, dom spokojnej starości, hotel oraz liczne restauracje. Pomieszczenia o różnej wysokości, uliczki i place Westside tworzą razem coś na kształt naturalnie rozwijającej się dzielnicy miasta - przestrzeń publiczną na miarę XXI wieku, która gromadzi w jednym miejscu handel, kulturę i rozrywkę, podobnie jak rynek miejski. Architektonicznie budynek Libeskinda stanowi kontrapunkt dla średniowiecznej starówki Berna: Ten kompleks z połączonych z sobą brył budynków kształtują krystaliczne formy o przeróżnych kątach. Jego główną arterię stanowi centralny pasaż handlowy, który otwiera w pionie pięć tak zwanych kryształów. Przebijają one układ brył budynków jak olbrzymie szklane odłamki skał od dachu aż po kondygnacje piwniczne, wprowadzając efektownie światło dzienne do wszystkich poziomów.

 Image

W laboratorium pożarowym FIRESWISS w Buochs przetestowano zachowanie różnych elementów budowlanych w czasie pożaru. Pochyłe powierzchnie są przy tym w większym stopniu wystawione na działanie wysokich temperatur.
(Copyright: Glas Trösch AG FIRESWISS)
 

Techniczne wyzwanie przez skomplikowany geometryczny język architektury
Złożone geometrie kryształów sprawiają, że jako odwiedzający możemy domyślać się trudności, z jakimi wiązała się techniczna realizacja architektury zaprojektowanej przez Libeskinda: Obliczenie i uzgodnienie setek elementów o nieregularnych kształtach i nachylenie ścian stanowiły duże wyzwania. Szczególnie wysokie wymagania stawiano przy tym ochronie przeciwpożarowej: Pełne rozmachu pomieszczenia, przechodzące jedno w drugie mają dostarczać odwiedzającym przeżyć, ale muszą przy tym zachować podział na niezależne od siebie strefy pożarowe i dymowe.

Było to możliwe dzięki wyjątkowo odpornemu szkłu przeciwpożarowemu FIRESWISS FOAM firmy Glas Trösch AG FIRESWISS: Wszędzie tam, gdzie kryształ przenika przez poziom parkowania pojazdów, specjalistyczne szkło o klasie ochrony przeciwpożarowej EI pozwala na efektywne wykorzystanie światła dziennego i pewną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu i promieniowania termicznego.

Zastosowane tutaj szkło w wersji 30- wzgl. 60-minutowej odporności na ogień posiada po stronie zwróconej do wnętrza kryształów warstwę chroniącą przed promieniowaniem UV i oferuje podwyższoną ochronę pasywną dzięki szkłu nakrywkowemu z bezpiecznego szkła zespolonego. Jednocześnie zostaje wytworzona bariera termiczna pomiędzy ogrzewanym w zimie strefami, w których przebywają ludzie, a nieogrzewanymi powierzchniami parkingowymi.

Ten dwojaki sposób działania stanowi mocną stronę FIRESWISS FOAM: Szkło to jest używane tam, gdzie nie tylko wymagana jest skuteczna ochrona przeciwpożarowa połączona z odcięciem pomieszczenia, ale również - wydajna izolacja termiczna. Dzięki temu FIRESWISS FOAM przyczynia się również do znakomitego bilansu energetycznego centrum Westside, które jako pierwsze centrum handlowe porównywalnych rozmiarów zostało zrealizowane zgodnie ze standardem „minergie“.

Image
Image

Różnobarwne pasma na frontach szyb kryształów otwierających służą jako system kierujący i orientacyjny dla odwiedzających.
(Copyright: Glas Trösch AG)
 


Produkt specjalny: Oszklenie z pionowym układem spoin o klasie ochrony przeciwpożarowej do EI 60
Nachylenie szklanych ścian i ukośne styki murów, które były konsekwencją geometrii kryształów, sprawiły, że realizacja odcięć przeciwpożarowych była wyjątkowo wymagająca. Dostępne na rynku elementy konstrukcyjne nie pozwalały na osiągnięcie pożądanej przed architekta przejrzystości przy jednocześnie maksymalnej odporności na ogień. Rozwiązanie uzyskano dzięki współpracy firm Glas Trösch AG FIRESWISS i SWM Metallbautechnik AG: Oszklenie z pionowym układem spoin o klasie ochrony równej EI 60 do szkleń ciągłych o maksymalnej wysokości 2,85 metra.

Dzięki temu możliwa była realizacja pionowych powierzchni bez zastosowania ram ze zintegrowanymi, specjalnie w tym celu opracowanymi dwuskrzydłowymi drzwiami przesuwnymi. Na pochyłych płaszczyznach zastosowano ze względu na większy wpływ wysokich temperatur w przypadku pożaru filigranową konstrukcję słupowo-ryglową.

Dużą zaletę współpracy z Glas Trösch AG FIRESWISS stanowiła możliwość wstępnego przetestowania elementów w laboratorium pożarowym FIRESWISS w  Buochs (BLB)“, jak podsumował Christoph Wyler, dyrektor SWM Metallbautechnik AG.

Dzięki symulacjom w tamtejszych instalacjach testowych możliwe były przetestowanie i optymalizacja elementów, zanim wykonano test ostateczny zgodnie z europejskimi normami testowymi i klasyfikacyjnymi EN w Centrum Ochrony Przeciwpożarowej ift Rosenheim w Norymberdze.

 Image

Pięć tak zwanych kryształów otwiera centralny pasaż handlowy. Wprowadzają one światło dzienne nawet do najniższych poziomów kompleksu.
(Copyright: Neue Brünnen AG / Architekturfotografie A. Gempeler)
 


Przejrzystość, bezpieczeństwo i estetyka: FIRESWISS FOAM
FIRESWISS FOAM oferuje w ramach swojej klasyfikacji EI dodatkowo obok ochrony przed ogniem i dymem również pewną ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem termicznym. Izolacja termiczna tworzy tarczę ochronną, która zapewnia możliwość bezpiecznego skorzystania z dróg ewakuacyjnych i ratunkowych: Ta strona tafli szklanej, która jest zwrócona od ogniska pożaru nagrzewa się przy temperaturach w pomieszczeniach ogarniętych pożarem równych niemalże 1000 oCelsjusza tylko o ok. 100 kelwinów.

Osiągnięcie to jest możliwe dzięki opracowanej przez Glas Trösch strukturze wielowarstwowej z tak zwanymi warstwami termo-transformacyjnymi (TTS), która wykazuje w stosunku do tradycyjnych systemów wielowarstwowych znacznie większą zdolność do pochłaniania energii cieplnej.

W przypadku pożaru warstwy TTS niejako absorbują promieniowane ciepło. Rozszerzają się przy tym, tworząc zwartą, ciągliwą płytę z piany, do której przylegają odłamki szczotkowanej szyby znajdującej się po stronie ognia. Powstająca w ten sposób struktura dwuwarstwowa działa jak wysoce efektywna tarcza przeciwtermiczna i izolacja pomieszczenia chroniąca przed dymem i płomieniami.

FIRESWISS FOAM jest produkowane pod ciągłą zewnętrzną kontrolą jakości z gwarancją jakości w dużych wymiarach magazynowych - dzięki czemu mogło zostać przycięte bez problemów do różnych formatów zgodnie z projektem Libeskinda. Również w tym zakresie projekt Westside uwidacznia w sposób wyraźny mnogość mocnych stron szkła przeciwpożarowego firmy Glas Trösch i jego zalety przy zastosowaniu w ramach specjalnych, ognioodpornych oszkleń w wymagających i skomplikowanych przestrzennie budowlach.

 Image

Przejrzystość i bezpieczeństwo dzięki FIRESWISS FOAM: Także w multikinie Westside zastosowano wysoce wytrzymałe szkło przeciwpożarowe Glas Trösch.
(Copyright: Glas Trösch AG)
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.