Półautomatyczny magazyn przesuwny do składowania tafli szkła i szkła w skrzyniach z napędem hydraulicznym
      System magazynowy stanowi urządzenie do magazynowania i wybierania zestawów szyb, gwarantujące maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i wyrobom. System działa również przy innym ciśnieniu niż nominalne, więc magazyn może mieć w późniejszym czasie zamontowane dodatkowe elementy dzięki możliwości wydłużenia szyn, bez zmiany systemu napędowego. Ważnym udogodnieniem jest brak jakiegokolwiek łącza elektrycznego wzdłuż szuflady z powodu zastosowania urządzenia zdalnego sterowania.)

RG-24C – Magazyn przesuwny do składowania tafli szkła w skrzyniach (wym. 3210x2400x400 mm)
     Półautomatyczny system do magazynowania tafli szkła 3210x2400 z 1 regałem stałym o szerokości podstawy 400 mm, 23 regałami przesuwnymi o szerokości podstawy 400 mm

Żuraw słupowy stacjonarny o napędzie elektryczno-ręcznym
     Żuraw przeznaczony jest do wykonywania prac montażowo-transportowych. Jest przystosowany do pracy w pomieszczeniu zamkniętym lub na wolnym powietrzu, w temperaturze -10°C do +30°C, przy względnej wilgotności powietrza maks. 80%. Konstrukcja żurawia jest obliczona tylko dla danej grupy natężenia pracy w okresie żywotności, pod warunkiem prawidłowego i terminowego wykonywania wszystkich czynności i przeglądów. Maksymalna grupa natężenia pracy dla żurawia jest określana wg PN-ISO 4301-1:1998. Zmiana grupy natężenia pracy wymaga bezwzględnej zgody wytwórcy. Żuraw nie może pracować w atmosferze żrących związków chemicznych oraz w atmosferze wybuchowej pyłów i gazów. Żuraw nie jest przystosowany do transportu płynnych metali. Średni poziom dźwięku w miejscu sterowania Lm(A) ≤ 70dB(A).

Chwytak do rozładunku skrzyń ze szkłem z kontenera
     Chwytak do rozładunku skrzyń ze szkłem z kontenera przeznaczony jest do bezpiecznego transportu pakietu szkła, umieszczonego w skrzyniach drewnianych o wymiarach 3620x2230x210 mm. Chwytak współpracuje z suwnicą o udźwigu minimalnym 5 ton.

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne


 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.