Możliwość dostępu polskich firm do najnowocześniejszych technologii oraz ogromny potencjał intelektualny naszej kadry inżynierskiej sprawiają, że coraz częściej projektuje się oraz produkuje w Polsce wyroby bardzo wysokiej jakości.

Przykładem takiego wyrobu jest ramka dystansowa ze stali ocynkowanej produkowana przez – mającą dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji precyzyjnych profili stalowych – firmę Metal Union.

Do produkcji ramki wykorzystuje się najnowszej generacji urządzenie do spawania laserem firmy Trumpf. Pozwala to otrzymywać spoinę o wytrzymałości większej od rodzimego materiału, co ma ogromne znaczenie dla firm produkujących szyby zespolone, które dotychczas borykały się z problemem „rozchodzenia” się spoin podczas gięcia ramki dystansowej.

Parametry cieplne prezentowanej ramki stalowej kilkakrotnie przewyższają parametry tradycyjnie stosowanych ramek aluminiowych. Na tę różnicę ma wpływ ponad 3‑krotnie mniejsza od aluminium przewodność cieplna stali oraz to, że opisywany profil stalowy produkowany jest z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 0,24 mm, podczas gdy grubość ścianki powszechnie stosowanej ramki aluminiowej wynosi 0,38 mm.

Ramka dystansowa ze stali ocynkowanej produkowana przez Metal Union ma ponad 5-krotnie mniejszą przewodność cieplną od tradycyjnej ramki aluminiowej.

Może to mieć duże znaczenie przy zagrożeniu zjawiskiem wykraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby okiennej, zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Wykraplanie się pary na szybie nasila się zwłaszcza w pobliżu jej krawędzi i może doprowadzić do zniszczenia ramy okiennej. Zastosowanie wysokiej jakości ramki ze stali ocynkowanej w znaczny sposób polepsza izolację termiczną brzegów szyby zespolonej w porównaniu do powszechnie stosowanych ramek aluminiowych, co zmniejsza ryzyko występowania czasowej kondensacji pary wodnej.

Dla producentów szkła zespolonego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla wykonawców szklanych ścian osłonowych istotne jest to, że stal ma bardzo zbliżony do szkła współczynnik rozszerzalności liniowej.

Tabela 1

Tabela 2Tabela 2. ukazuje nam wydłużenie elementów szyby zespolonej o długości 200 cm podgrzanych o 50ºC:

Szyba zespolona o długości 200 cm wyprodukowana w temperaturze 15ºC i następnie w wyniku eksploatacji w nasłonecznionym miejscu podgrzana do temperatury 65ºC wydłuży się o 0,9 mm.

W tych warunkach różnica między wydłużeniem się 200 centymetrowej ramki aluminiowej i szyby wyniesie 1,5 mm, a analogiczna różnica między ramką stalowa i szybą wyniesie 0,2 mm. Zastosowanie stalowej ramki dystansowej pozwala na 7,5-krotne zmniejszenie wartości naprężeń na krawędzi uszczelnienia szyby w porównaniu z ramką aluminiową, co ma bezpośredni wpływ na trwałość zespolenia szyb.

Wydłużenie w mm elementów szyby zespolonej o długo ści 200 cm i podgrzanej o 50oCPierwsza produkowana w Polsce ramka międzyszybowa ze stali ocynkowanej, choć nie spełnia wymogów stawianych „ramce ciepłej”, jest doskonałym uzupełnieniem oferty rynkowej pod względem jakościowym i cenowym.

mgr inż. Adam Satława

więcej informacji: Świat Szkla 11/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.