Świetlik wielofunkcyjny

Świetliki wraz z umieszczonymi w nich klapami dymowymi stanowią urządzenie, które ma w razie pożaru i zagrożenia dymowego usuwać gromadzący się dym wraz z energią cieplną, jaka wytworzyła się w tej niebezpiecznej sytuacji. 

 

 Sposób działania instalacji oddymiających, o jakich mowa jest wyjątkowo prosty – opiera się on na różnicy gęstości gazów o różnych temperaturach: rozgrzane gazy pożarowe unoszone są ku górze, natomiast chłodniejsze masy powietrza zewnętrznego tworzą komin, który wysysa gorące gazy z miejsca ich ulatniania się.
     Powyżej opisany system nazywa się systemem grawitacyjnym, zaś w jego skład oprócz wspomnianych klap dymowych wchodzą również kurtyny dymowe (wydzielają z przestrzeni podstropowej strefy dymowe) i otwory doprowadzające czyste powietrze zewnętrzne do budynku (ich wloty znajdują się w dolnych partiach budynku).     Obecnie do wykonania świetlików dachowych wraz z klapami dymowymi wykorzystuje się płyty komorowe z poliwęglanu, które, oprócz takich podstawowych cech jak wysoka przejrzystość, odpowiednia izolacyjność termiczna i wytrzymałość udarnościowa, muszą cechować się odpowiednim zachowaniem w zetknięciu z ogniem.      W zależności od zaklasyfikowania budynku do danej klasy odporności pożarowej, według obowiązującego prawa budowlanego również jego elementy, jakimi są pasma świetlne lub świetliki punktowe wraz z klapami dymowymi muszą spełniać pewne wymagania odnośnie ognia.

 

Na chwilę obecną istnieją w Polsce 2 klasyfikacje ogniowe na płyty poliwęglanowe komorowe: słabo rozprzestrzeniająca ogień (SRO) zaś płyty, które spełniają dużo ostrzejsze wymagania to nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

 

Klasę SRO otrzymują wyroby, które uzyskują klasę podstawową C lub D oraz spełniają dodatkowe wymagania odnośnie wydzielania dymu (s1, s2, s3 dla klasy C i s1 dla klasy D) i nie wydają płonących cząstek/kropli (d0).Dokładne wymagania określają również penetrację ognia do wewnątrz budynku: nie ma płonących czy żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu, brak pojedynczych dziur o powierzchni >25 mm2, suma wszystkich dziur <4500 mm2, brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia.

 

Aby uzyskać klasyfikację NRO (Klasa podstawowa B) materiał musi również wypełnić oprócz powyższych kryteriów następujące: zasięg ognia w górę dachu <0,7 m, zasięg ognia w dół dachu <0,6 m, maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania <0,8 m, brak płonących odpadów od strony eksponowanej, boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa), maksymalny zasięg – promień zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) <0,2 m.      Różnorodność oferty materiałowej firmy ROBELIT spełnia wymagania klientów i łączy wiele cech, wymaganych w polskich warunkach klimatycznych (izolacja termiczna w kontekście temperatury otoczenia zimą, wytrzymałość na obciążenia śniegiem i wiatrem itd.) oraz wymogi ustawodawcy dotyczące odporności pożarowej.ROBELIT oferuje płyty komorowe z poliwęglanu z klasą palności NRO w ścianie (wszystkie z oferty – Quinn®, Macrolux®, Politec®) oraz z klasą SRO w dachu, ale również NRO w dachu. Taką klasą mogą poszczycić się 4-komorowe płyty marki Macrolux® o grubości 20 mm i 25 mm.Można śmiało stwierdzić, że tam, gdzie pojawia się wymaganie NRO, stosowany jest Macrolux® we wspomnianych grubościach. W budynkach, gdzie nie ma tak rygorystycznych wymogów, producenci klap dymowych i pasm świetlnych wykorzystują inne płyty, które dzięki swojej najwyższej jakości, gwarantowanej przez niemieckich i szwajcarskich producentów, świetnie spełniają postawione im wymogi. Te płyty to: 3-komorowa płyta Politec® lub Quinn® o grubości 10 mm, 4-komorowa Macrolux® o grubości 16 mm, czy bardzo ciepła płyta Quinn® o strukturze Diamond i grubości 16 mm. W zależności od analizy zapotrzebowania zawsze któraś z wymienionych powyżej płyt świetnie zda egzamin.     Płyty komorowe montowane są w pasmach, które wyposaża się w klapy dymowe. Każdy z wykonawców ma własne rozwiązania konstrukcji pasm świetlnych, jednakże można uogólnić, że sprowadza się to do wykonania podpór pod płytę poliwęglanową w takim rozstawie, aby połać przeniosła przewidywane obciążenia i dociśnięciu płyt od góry profilem dociskającym. Klapy dymowe mają za zadanie nie tylko dokonać wentylacji w czasie pożaru, ale również wentylować pomieszczenie w czasie normalnych warunków pracy czy zamknąć się w chwili, gdy zaczyna padać deszcz.Czynności takie wykonuje się przy użyciu kilku rozwiązań napędu sterującego:
- pneumatycznego – w chwili, gdy czujka wykrywa płomienie lub dym następuje uwolnienie sprężonego gazu z naboju, który wytwarza ciśnienie w systemie rurek, co w efekcie rozchyla klapę,
- mechanicznego – poprzez użycie sprężyn gazowych, które wywierają stały nacisk na klapę, a po zwolnieniu zatrzasku w chwili przesłania sygnału z czujki otwierają ją,
- elektrycznego – zamontowany jest silnik, który w chwili, gdy należy zadziałać uruchamia system otwierający klapę.     Prawidłowo zamontowane systemy doświetleniowo-oddymiające, w których użyte zostały najwyższej jakości komorowe płyty poliwęglanowe (Marcolux®, Politec® czy Quinn®) funkcjonują sprawnie przez wiele lat, a w chwilach szczególnego zagrożenia pożarem często pomagają go opanować.

mgr inż. Wojciech Jaroch

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.