Okna drewniane a warunki atmosferyczne


okrągłe okno drewniane

 

O jakości okien drewnianych, a przede wszystkim o ich trwałości decydujące znaczenie mają dwa elementy:
• optymalny dobór drewna na ramy okienne,
• jakość powłok ochronnych.Drewno
Najpopularniejszym drewnem, z którego wykonuje się ramy okienne jest drewno sosnowe. Drewno to charakteryzuje się dobrymi parametram technicznymi ponadto jest powszechnie dostępne w Polsce. Jest także w swojej budowie wyraźnie anizotropowe (w zależności od przekroju posiada różny układ słojów).Dlatego też dobór odpowiednich przekrojów drewna ma duże znaczenie i wywiera znaczący wpływ na jakość ram okien drewnianych, a głównie na ich trwałość i stabilność, tj. niezmienność kształtu. Dobór drewna (głównie jego usłojenie) ma również decydujący wpływ na trwałość wszelkiego rodzaju powłok ochronnych.Powłoki ochronne
Drugim zasadniczym elementem jakości
i trwałości okien drewnianych są same powłoki ochronne. Jest szereg ich rodzajów i technologii ich wykonywania.Ogólnie można je podzielić na:

 • powłoki kryjące (całkowicie zakrywające rysunek drewna),
 • powłoki przeźroczyste (z widocznym rysunkiem drewna).

Każda powłoka ochronna dobrej jakości powinna składać się z następujących warstw:

 • warstwa impregnująca,
 • warstwa podkładowa,
 • warstwa nawierzchniowa.

łukowe okno drewniane

 

Warstwa impregnująca
Wykonuje się ją przez nałożenie impregnatu na surowe ale odpowiednio przygotowane drewno, stosując natrysk, zanurzenie lub metodę ciśnieniową.
Ta ostatnia jest najskuteczniejsza ale rzadko stosowana, ponieważ wymaga wykorzystania w procesie technologicznym autoklawu. Niewielu producentów posiada autoklawy.Impregnat do impregnacji ram okiennych musi spełniać następujące warunki:

 • musi być skuteczny, czego wskaźnikiem jest długotrwała ochrona drewna przed rozkładem
 • musi maksymalnie zabezpieczać drewno przed wpływem warunków atmosferycznych, a głównie wnikaniem wody w drewno,
 • musi być kompatybilny z następnymi warstwami powłok ochronnych,
 • musi maksymalnie głęboko wnikać w drewno,
 • powinien w swoim składzie zawierać środki hydrofobowe, zabezpieczające drewno przed wnikaniem w niego wilgoci, grzybów i bakterii, powodujących rozkład drewna,
 • impregnat musi właściwie przygotowywać powierzchnię drewna przed nałożeniem kolejnych warstw zabezpieczających.

 

Impregnacja drewna to podstawowy element zabezpieczenia ram okiennych powłokami ochronnymi, od którego zależy wygląd i trwałość tych ram. Niestety, wielu producentów, upraszczając proces produkcji, prawie zawsze go pomija. Jest to błąd, który wyraźnie osłabia trwałość powłok ochronnych, narażając odbiorców na konieczność szybszej i częstszej renowacji, szczególnie jeśli powłoki ochronne wykonano nanosząc farby lub lakiery akrylowe na bazie wodnej. Środki te nie mają tendencji do złuszczania się, jak powłoki chemoutwardzalne, ale są przepuszczalne dla wilgoci w postaci pary wodnej, którą to wilgoć z powietrza drewno wchłania, a powoduje ona jego degradację.Bez dobrej impregnacji nie można też przygotować powierzchni drewna pod nałożenie gładkiej warstwy podkładowej i nawierzchniowej. Zawarta w warstwach tych woda wnika w drewno, które pęcznieje, uwypuklając słoje.Stają się one bardzo widoczne, psują estetykę wykonania i narażają powłokę na jej przetarcie w czasie transportu czy montażu.Bez właściwej impregnacji okna drewniane nie powinny być przeznaczone do obrotu. Polska Norma dotycząca stolarki określa minimalną grubość zaimpregnowanej warstwy drewna na 2,0 mm. A taką impregnację można uzyskać tylko przy zastosowaniu klasycznego impregnatu do drewna.Warstwa podkładowa
Po starannym przygotowaniu powierzchni drewna poprzez dokładne szlifowanie, uzupełnienie drobnych ubytków szpachlowaniem i powtórne szlifowanie (głównie miejsc szpachlowanych) należy nanieść warstwę podkładową farby lub lakieru. Najlepszym sposobem nanoszenia tej warstwy jest natrysk hydrodynamiczny (nie powietrzny).

 

Przy natrysku powietrznym mikrokuleczki środka ochronnego są powierzchniowo osuszane przez powietrze, co powoduje, że nanoszona warstwa ma porowatą strukturę. Zjawisko to jest znacznie mniejsze w przypadku natrysku hydrodynamicznego, gdzie środek błonotwórczy oddziaływuje bez użycia powietrza. Rozpylenie środka błonotwórczego następuje przez podanie go do pistoletu natryskowego pod bardzo dużym ciśnieniem. W efekcie nakładana warstwa ma bardzo jednolitą strukturę, przez co jest trwalsza i skuteczniejsza.

 

Po nałożeniu warstwy podkładowej wysuszona powłokę należy delikatnie przepolerować (gąbkami lub włókninami polerskimi) w taki sposób, aby nie zetrzeć lub uszkodzić warstwy błony podkładowej, w celu usunięcia resztek włókien drzewnych, które mogą się pojawić w wyniku absorpcji wody z warstwy podkładowej. Po zakończeniu polerowania ramy okienne są przygotowane do pokrycia ich zewnętrzną powłoką ochronną.przekrój okno drewnianeWarstwa nawierzchniowa
Zewnętrzna powłoka ochronna w oknach drewnianych ma podstawowe znaczenie dla ich jakości i dlatego powinna być wyjątkowo wysokiej klasy.Powinna spełniać następujące wymagania:

 • dobrze przylegać do warstwy podkładowej,
 • odznaczać się elastycznością, a jednoczesnie wystarczającą twardością,
 • być odporna na działanie promieni UV,
 • tworzyć gładką warstwę, jednolitej grubości na wszystkich powierzchniach profilu ramy, ze szczególnym uwzględnieniem wyokrąglanych załamań.

 

Prawidłowa powłoka ochronna na drewnianych ramach okiennych powinna odznaczać się jednakową grubością na wszystkich powierzchniach ram okiennych i ściśle do nich przylegać. Musi być dostatecznie elastyczna i trwała.
Dobór właściwych środków ochronnych, o wysokiej jakości, do zabezpieczaniaram okiennych i technologia ich nanoszenia jest kluczem do trwałości i estetyki wyglądu wszystkich okien drewnianych.mgr inż. Andrzej Podobas
Zdjęcia: SOKÓŁKA Okna i Drzwi

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.