Image
Ogromne zainteresowanie wystawców targami R+T – Wzrost liczby gości zagranicznych – Zarezerwowane ponad 95 % powierzchni wystawowej

Odpowiedzialne wykorzystywanie energii jest zadaniem o wymiarze globalnym.

Pojęcia takie jak efektywność energetyczna czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii zyskują na świecie coraz większe znaczenie w obliczu rosnącego niedoboru paliw kopalnych oraz  zagrożeń związanych z produkcją energii atomowej.

Problematyka ta jest już od dłuższego czasu obecna na R+T, wiodących światowych targach rolet, bram i osłon przeciwsłonecznych.

 

Rolety zewnętrzne oraz elementy zacieniające w istotny sposób przyczyniają się do oszczędzania energii i jednocześnie chronią przed włamaniem.

 

Rolety zewnętrzne umożliwiają zimą obniżenie kosztów ogrzewania, natomiast zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne zapobiegają latem nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń, dzięki czemu nakłady związane z klimatyzacją ulegają zmniejszeniu.

 

Również producenci bram stosują napędy oraz elastycznie konfigurowane mechanizmy sterujące, które pozwalają oszczędzać energię. 

 

 

 

Rozwijający się rynek, który zasługuje na odpowiednią oprawę. Poprzednia lokalizacja Targów Stuttgarckich obejmowała tereny, które już dawno okazały się zbyt małe, aby właściwie pełnić funkcję platformy prezentacyjnej.

 

Z tego powodu podjęto decyzję o przeniesieniu targów R+T na nowe tereny targowe przy lotnisku, ponieważ udostępniona tam powierzchnia wystawiennicza uległa podwojeniu, zwiększając się do 105 200 m2.

 

Dzięki temu na targach R+T w 2009 roku mogło po raz pierwszy gościć 747 wystawców i 57 300 zwiedzających, co było absolutnie rekordowym wynikiem.

 

Zarysowany wtedy trend widoczny jest również w przypadku targów R+T 2012, które odbędą się od 28 lutego do 3 marca 2012 r.

 Znaczna część wystawców z 2009 roku zgłosiła swój udział już w maju 2011. Zarezerwowano już ponad 95 % dostępnej powierzchni wystawienniczej.

 

W związku ze spodziewanym wzrostem liczby dostawców do blisko 800 firm z prawie 40 krajów, organizatorzy targów liczą na wynajęcie całej powierzchni terenów targowych.

 

Przede wszystkim wyraźnie wzrosło zainteresowanie targami ze strony wystawców zagranicznych. 

 

W 2009 roku prawie dwie trzecie (65 %) wystawców pochodziło z zagranicy. W 2012 roku będzie ich jeszcze więcej.

 

 Z Polski zgłosiło się dotychczas  25 wystawców, między innymi Aluprof S.A., Krispol Sp.z o.o. , Selt i  Wiśniowski Spółka z o.o. Ożywienie gospodarcze sprzyja również wzrostowi liczby zwiedzających.

 

Szacuje się, że targi odwiedzi około 60 000 zwiedzających z ponad 100 krajów, co drugi zwiedzający jest gościem zagranicznym.

 

Targi R+T są wspierane przez czołowe stowarzyszenia branżowe: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS), BVT-Verband Tore, pełniące rolę ideowych i merytorycznych patronów targów, jak również Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz  (ITRS), stowarzyszenie sprawujące patronat merytoryczny.

Na wynajętej w całości powierzchni terenów targowych wystawcy zaprezentują w halach od 1 do 9 innowacje, trendy oraz udoskonalone rozwiązania w zakresie rolet, bram i oson przeciwsłonecznych, w tym kompletne projekty, jak również usługi. Wiele wiodących na rynku firm przedstawi swoje nowe produkty.

 

Bogata oferta targów została przygotowana z myślą o samodzielnych przedsiębiorcach, członkach zarządu, dyrektorach zarządzających, kadrze kierowniczej, robotnikach wykwalifikowanych, jak również specjalistach ds. marketingu i sprzedaży.

 

Pochodzą oni z branż stanowiących grupę odbiorców, zajmujących się projektowaniem rolet, osłon przeciwsłonecznych, żaluzji i markiz, produkcją bram, okien i konstrukcji stalowych, wykonujących prace elewacyjne, szklarskie, stolarskie, ślusarskie, specjalizujących się w usługach związanych z instalacjami elektrycznymi, architekturą i planowaniem, projektowaniem wnętrz, zabezpieczeniami, wykonywaniem lub nadzorowaniem prac budowlanych, zarządzaniem nieruchomościami, jak również hurtową sprzedażą artykułów budowlanych i elektrotechnicznych.

 

Targi R+T 2012 w liczbach

Wystawcy
800 wystawców; 65 % wystawców zagranicznych z blisko 40 krajów

Powierzchnia
105 200 m²

Zwiedzający
blisko 60 000 zwiedzających; 50 % gości zagranicznych z ponad 100 krajów  

 Struktura liczebności wystawców R+T
Image

 Struktura liczebności zwiedzających R+T
Image

 Liderzy rynków na targach R+T 2012

Alpha Deuren (NL)
Alulux (D)
Aluprof S.A. (PL)
Coulisse (NL)
Chamberlain (D)
Citel (E)
Dickson Constant (F)
Efaflex (D)
Faac (I)
Gimenez Ganga (E)
Günther-Tore (D)
Hunter Douglas (NL)
LAKAL (D)
Marantec (D)
Nice (I)
PARA (I)
ROMA Rollladensysteme (D)
S.A. Recasens (E)
Schmitz-Werke (D)
STOBAG (CH)
Somfy (F)
Selt (PL)
Teckentrup (D)
Vertisol (E)
Wo & Wo Sonnenlichtdesign (A)
Warema (D)
Wisniowski Spólka zo.o. (PL)
i inni ...

 Tematyczny rozkład hal na R+T 2012
Image

 

Image 

 

Polski rynek bram i szlabanów staje się coraz ważniejszy dla niemieckich eksporterów i inwestorów

W okresie ożywienia gospodarczego wzrasta popyt na produkty oferowane przez wystawców R+T, wśród których znajdują się również polscy producenci działający na rynku międzynarodowym. Zrzeszenie Verband Tore – BVT podało istotne dla niemieckiego rynku producentów bram dane liczbowe dotyczące roku 2010 i pierwszego półrocza roku 2011.

 

Są one bardzo optymistyczne, zwłaszcza w kontekście bieżącego roku. Aktualna sytuacja ekonomiczna  jest obecnie oceniana równie pozytywnie, jak przed kryzysem gospodarczym. Produkcja niemiecka wzrosła w 2010 roku o 2,8 %, a obroty w branży (z uwzględnieniem wyrobów podwykonawców oraz montażu/serwisu) osiągnęły poziom 1,75 mld. euro (+3,6 % w stosunku do poprzedniego roku).

 

W późnocyklicznym sektorze produkcji bram odnotowano w pierwszym półroczu 2011 wyjątkowo silny rozwój z 10-procentowym wzrostem zarówno wielkości produkcji, jak i obrotów (obrót półroczny: ok. 845 mln euro). Równie wysoka stopa wzrostu przewidywana jest w odniesieniu do całego roku 2011.

 

Wynika to przede wszystkim z zapotrzebowania nastawionych na eksport krajowych sektorów przemysłu wytwórczego, zajmujących się produkcją maszyn oraz sprzętu transportu drogowego, przemysłem chemicznym, farmaceutycznym i elektrotechnicznym.

 

Wartość eksportu w sektorze produkcji bram osiągnęła w 2010 roku poziom ok. 350 mln euro, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (-1,4 %). Również popyt zagraniczny wykazuje od drugiego półrocza 2010 roku silny wzrost. Tendencja ta utrzymuje się w roku 2011: w ciągu pierwszych 6 miesięcy eksport wzrósł o 11 % osiągając wartość ok. 150 mln euro.

 

Polska posiada największą liczbę ludności wśród stosunkowo nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i od wielu lat prowadzi niezwykle aktywne działania w dziedzinie budownictwa, co jest związane z wyraźnie wzmożonym popytem. Wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej (wielkość produkcji na każdy 1000 mieszkańców) o wartości 4,6 jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Niemczech.

 

Jest to jeden z głównych powodów  dwojakiego zainteresowania tym krajem ze strony niemieckich eksporterów i inwestorów: z jednej strony niemieccy producenci tworzą w Polsce ośrodki produkcyjne, aby produkować bramy przeznaczone na rynek polski oraz wschodnioeuropejski (również z myślą o krajach znajdujących się poza europejskim obszarem gospodarczym, np. Rosji, Ukrainie i Białorusi).

 

Z drugiej strony polski rynek stanowi zwłaszcza dla producentów niemieckich średniej wielkości dodatkowy obszar zbytu, ponieważ szybko rozwijający się lokalny przemysł produkcji bram nie jest w stanie pokryć istniejącego zapotrzebowania w tej dziedzinie. Niemieccy inwestorzy, którzy zakładają w Polsce przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, stymulują niemiecki eksport, ponieważ w Polsce nie uruchomiono jeszcze produkcji wszystkich typów odpowiednich bram.

 

W rankingu najważniejszych dostawców wszelkiego rodzaju bram i szlabanów do Niemiec, polski sektor produkujący bramy (włączając import niemieckich filii przedsiębiorstw produkcyjnych) znajduje się w pierwszej dziesiątce, konkretnie na trzecim miejscu. W ubiegłym roku wartość importowanych tam bram i szlabanów kształtowała się na poziomie 8 do 10 mln euro.

 

Z kolei dla niemieckiego przemysłu produkcji bram Polska jest, mimo problemów językowych, czwartym rynkiem eksportowym. Szacunkowa wartość niemieckiego eksportu osiągnęła w 2010 roku wysokość niespełna 25 mln euro. W wyniku nieustannego boomu budowlanego odnotowano wyraźny wzrost eksportu (+ 7 %). Tendencja ta utrzymuje się również w 2011 roku.

 

Ze względu na brak danych z rynku lokalnego, jak również reprezentacji polskiego stowarzyszenia producentów drzwi i bram w europejskim związku branżowym E.D.S.F., nie możemy podać aktualnych danych dotyczących polskiego rynku bram.

 

Image

Bogaty program ramowy przedstawia najnowsze rozwiązania innowacyjne, trendy i projekty

 

Część wystawowa, z innowacjami technicznymi i udoskonalonymi rozwiązaniami, to tylko jeden aspekt targów R+T 2012. Dopełnieniem oferty jest ukierunkowany na potrzeby użytkowników program ramowy opracowany przy współpracy renomowanych stowarzyszeń, instytucji i ekspertów branżowych.

 

ImageThe Art of Planning“ to forum poświęcone architekturze oraz integralnemu planowaniu, zorganizowane w ramach dnia architektów i planistów. 

 

Smart Interfaçades – Kongres Producentów Fasad 2012“  tworzy na targach R+T 2012 własną platformę tematyczną, koncentrującą się na istotnym architektonicznego punktu widzenia zagadnieniu inteligentnego projektowania fasad.

 

Fasady muszą spełniać obecnie wiele wymagań. To miejsce, w którym stykają się ze sobą świat zewnętrzny i wnętrze domu, miasto i budynek, pozyskiwanie i zużycie energii. Fasada nie jest w związku z tym jedynie estetyczną i funkcjonalną powłoką budynku, lecz stanowi powierzchnię projekcyjną dla środków reklamy i dlatego należy traktować ją w kategoriach jedynej w swoim rodzaju „wizytówki“ każdej konstrukcji budowlanej.

W centrum zainteresowania „Smart Interfaçades – Kongresu Producentów Fasad 2012“ znajdują się zarówno arcydzieła sztuki architektonicznej, jak i najnowsze trendy oraz projekty badawcze. Jak będzie wyglądać fasada przyszłości? Jak połączyć w nowoczesnych fasadach kwestie trwałości, zastosowania nowych materiałów i technologii? Problem ten zreferują uznani specjaliści, między innymi prof. dr Ulrich Knaack z TU Delft (Holandia), który przedstawi fasadę jako miejsce, w którym budynek styka się ze swoim otoczeniem.

 

Matthias Sauerbruch, z Sauerbruch Hutton, Berlin, omówi temat innowacyjnych fasad chroniących zasoby naturalne, dr Jan Wurm z Arup Materials, również Berlin, przedstawi zagadnienie inżynierii bionicznej, natomiast Matthias Schuler z Transsolar Stuttgart przybliży problematykę inżynierii klimatycznej. W jaki sposób można unowocześnić i zrewitalizować istniejące fasady, opowie Andreas Hild, z Hild und K, Monachium.

 

Heike Klussmann i Thorsten Klooster z Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Kassel zajmą się nowymi materiałami i funkcjonalnymi powierzchniami, które można wykorzystać do tworzenia inteligentnych powierzchni. Tim Edler z realities:united z Berlina wygłosi referat pod roboczym tytułem „Interakcja: Media i inscenizacja“ na temat światła, mediów oraz ruchu oraz zaprezentuje zrealizowane projekty i aktualne trendy w tej dziedzinie.

 

Na jednodniowy kongres, który odbędzie się w czwartek, 1 marca 2012, zapraszamy architektów oraz inżynierów budowlanych, ale także studentów i wszystkie osoby zainteresowane tematem. Program przewiduje specjalne warsztaty dla projektantów wnętrz i wykonawców instalacji elektrycznych.

 

W ramach targów R+T 2012 wyłaniany jest również laureat nagrody „Archiprix International“ . W rozpisywanym co 2 lata konkursie udział biorą studenci wydziałów architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu z całego świata, przedstawiając swoje prace zaliczeniowe. Sponsorem nagrody jest Hunter Douglas.

 

Nagroda „Innovationspreis 2012“, która zostanie przyznana po raz ósmy, premiuje wyjątkowe rozwiązania z następujących kategorii produktowych: rolety, markizy, żaluzje, wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, napędy i mechanizmy sterujące do rolet i osłon przeciwsłonecznych, bramy, napędy i mechanizmy sterujące do bram, tekstylia techniczne, rozwiązania specjalne.

 

Oprócz tego przyznane zostaną nagrody specjalne w 4 dziedzinach: projekt, efektywność energetyczna, wyrób rzemieślniczy i usługa. Dodatkowa nagroda przyznawana młodym adeptom rzemiosła stymuluje zainteresowanie tematem wśród młodego pokolenia.  Rozdanie nagród odbędzie się 28 lutego w ramach wieczoru wystawców na targach R+T. Fundatorami nagrody są Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS), BVT-Verband Tore oraz Targi Stuttgarckie.

 

Pokaz specjalny „Osłony przeciwsłoneczne + Automatyka“ Instututu  Okien i Fasad, Drzwi i Bram, Szkła i Materiałów Budowlanych (ift) w Rosenheim zaprezentuje, w jaki sposób można połączyć innowacyjną osłonę przeciwsłoneczną z nowoczesnym przeszkleniem.

Pokaz obejmuje 5 obszarów: letnia ochrona przed wysoką temperaturą z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami zacieniającymi; inteligentny mechanizm sterujący elementami osłony przeciwsłonecznej w celu zapewnienia odpowiedniego zacienienia lub naświetlenia; integracja automatycznego napędu bram w budynkach; bezpieczeństwo i efektywność energetyczna bram automatycznych (bezpieczeństwo użytkowania i minimalne straty wentylacyjne w przypadku bram szybkobieżnych), jak również informacje na temat niezbędnych zaświadczeń dotyczących systemów osłon przeciwsłonecznych i automatycznie napędzanych elementów odnośnie efektywności energetycznej o zdolności użytkowej.

 

Tematem spinającym cały pokaz jest automatyka, która optymalizuje współistnienie szkła i osłon przeciwsłonecznych. Renomowani producenci zaprezentują swoje produktu, między innymi żaluzje tekstylne, nowoczesne osłony przeciwsłoneczne regulujące dopływ światła dziennego, brama szybkobieżna o korzystnych parametrach izolacji cieplnej, brama automatyczna o wzornictwie nawiązującym do projektu budynku, bezpieczna brama z automatyką i technologią sensoryczną umożliwiającą oszczędność energii oraz zapewniającą komfort użytkowania, jak również inne produkty wyróżniające się wyjątkową trwałością.      

 

Giełda kooperacyjna „ b2fair-Business to fairs“ pod patronatem Izby Rzemieślniczej w Stuttgarcie pomaga szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom znaleźć zagranicznych partnerów w dziedzinie produkcji lub dystrybucji. Zainteresowane podmioty mogą dokonać wcześniejszej rejestracji i nawiązać pierwsze kontakty bezpośrednio na targach R+T 2012. Giełda „b2fair“ została powołana do życia przez Komisję Europejską i jest wspierana przez liczne organizacje międzynarodowe.

 

Image

 

Cykl wykładów prowadzonych przez zrzeszenia branżowe BVRS, BVT-Verband Tore,  Antriebs- und Steuerungstechnik.Tore (BAS.T) oraz ITRS umożliwiają zwiedzającym uzyskanie wielu cennych informacji dodatkowych sprawdzonych w praktyce. 

 

Image

 

Zalety lokalizacji w Stuttgarcie

Nowe tereny Targów Stuttgarckich należą nie tylko pod względem architektonicznym do najbardziej nowoczesnych i najbardziej funkcjonalnych platform wystawienniczych na świecie, ale również dysponują niezwykłą infrastrukturą komunikacyjną, dzięki położeniu bezpośrednio obok lotniska oraz połączeniu z autostradą A 8, prowadzącą z Monachium przez Stuttgart do Frankfurtu. Korzystając z szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn) można w ciągu 25 minut dojechać do centrum miasta oraz na dworzec kolejowy.

 

Również sam Stuttgart jest bardzo atrakcyjnym miejscem w skali międzynarodowej. Miasto szczyci się wieloma cennymi obiektami architektonicznymi. Poza tym znajduje się w samym sercu Europy. Stuttgart jest stolicą Badenii-Wirtembergii, trzeciego co do wielkości landu niemieckiego, siedzibą wielu przedsiębiorstw zajmujących się nowoczesną technologią oraz działających w branżach istotnych dla przyszłości.  Na jednej dziesiątej całkowitej powierzchni Niemiec mieszka blisko 10,7 mln ludzi (z łącznie 82 mln).

 

Image

 

Ogromną zaletą Stuttgartu są tereny zielone, liczne parki oraz położenie w otoczeniu winnic i lasów. Dużą rolę odgrywa wysoka jakość życia oraz nasycenie kulturą. Opera w Stuttgarcie wielokrotnie zbierała laury dla najlepszej opery w kraju, dwa teatry muzyczne oraz sceny o innym profilu artystycznym, interesujące muzea gwarantują różnorodność doznań estetycznych. Mieszkający tu ludzie są znanymi smakoszami.

 

W żadnym innym regionie Niemiec nie ma tylu restauracji o najwyższym standardzie, co w okolicach Stuttgartu. W Badenii-Wirtembergii  znajduje się poza tym najstarszy niemiecki uniwersytet w Heidelbergu, jak również wiele miast o znaczeniu historycznym: Freiburg, Tübingen i Baden-Baden, znane na całym świecie lasy Schwarzwaldu oraz Jezioro Bodeńskie. Tereny, które zachęcają do dłuższego pobytu. Naprawdę warto.

 

Image

 

Targi R+T będą otwarte od 28 lutego do 3 marca 2012, zapraszamy codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00, ostatniego dnia do godziny 17.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.rt-expo.com

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.