Pierwsze okna zgodne z EN 14351-1W dniu 11 września OKNOPLAST-Kraków zorganizował spotkanie mające na celu rozpropagowanie faktu, że firma otrzymała certyfikat Instytutu IFT Rosenheim potwierdzający zgodność produkowanych okien z wymaganiami nowej normy europejskiej dotyczącej okien.

 Jesteśmy w przededniu wejścia w życie zharmonizowanej normy dotyczącej stolarki otworowej, która w przyszłości stanie się obowiązującym prawem w Europie. Uzgodnienie jednolitej treści trwało wiele lat, a sama norma była kilkukrotnie wetowana, jej wymagania są więc kompromisem między stanowiskami poszczególnych państw UE.

Na chwilę obecną norma EN 14351-1:2006 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności nie została jeszcze ogłoszona jako norma zharmonizowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, co jest przewidywane w najbliższym czasie. Następnie musi ona zostać ogłoszona w Monitorze Polskim, co zakończy proces legislacji i będzie upoważniało producentów w Polsce do znakowania wyrobów znakiem CE. Do końca 2008 roku producenci będą mogli jeszcze powoływać się na wewnętrzne przepisy (w naszym przypadku Aprobaty Techniczne), które po tym okresie stracą ważność. Równolegle rozpoczął się również krajowy proces wdrażania w życie nowych przepisów poprzez opublikowanie normy w PKN w maju br. w postaci normy uznaniowej PN-EN 14351-1:2006 (U) w wersji angielskiej, a obecnie również w polskim tłumaczeniu.

 Biorąc pod uwagę, iż norma EN 14351-1 może stanowić już dziś podstawę oceny zgodności firma OKNOPLAST-Kraków podjęła decyzję o wdrożeniu standardu produkcji okien zgodnego z wymogami tej normy. Ważnym krokiem było przyznanie przez prestiżowy Instytut IFT Rosenheim krakowskiemu producentowi pierwszego w Polsce certyfikatu Q-Zert, który potwierdził odpowiednie przygotowanie całej firmy. Po spełnieniu kolejnych surowych wymogów (m.in. dotyczących kontroli jakości i znakowania wyrobów), od dnia 11 września rozpoczęto produkcję zgodnie ze wszystkimi wymaganiami nowej normy EN 14351-1:2006.

Ponieważ norma EN 14351-1 nie została jeszcze opublikowana jako zharmonizowana - w swoich dokumentach OKNOPLAST-Kraków deklaruje zgodność wyrobów z polską wersją normy PN-EN 14351-1 (U) o identycznej treści. Po zakończeniu procedur legislacyjnych, na oknach pojawi się również znak CE.

 

Wspólna europejska norma to duże ułatwienie dla eksporterów. Dotychczas, aby oferować swoją stolarkę, musieli oni w każdym kraju uzyskiwać stosowane dopuszczenie, zazwyczaj połączone z koniecznością wykonania kosztownych badań. W najbliższych miesiącach będzie wystarczała deklaracja zgodności wyrobu z normą EN 14251-1. Nowa norma to również duża korzyść dla klientów, którzy, szczególnie w naszym kraju, są często wprowadzani w błąd przez nierzetelne firmy. Po pierwsze znak CE będzie gwarancją, że okno i jego producent spełnili wszystkie wytyczne unijnych przepisów. Po drugie wszak norma obliguje do badania i ujawnienia podstawowych parametrów stolarki, co stworzy możliwość łatwego porównania okien różnych producentów, już nie tylko pod kątem wyglądu czy ceny.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.