DRUTEX podsumował pierwsze osiem miesięcy br. Firma, mimo spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji w branży budowlanej, notuje kolejne wzrosty sprzedaży, zarówno w kraju jak i za granicą, poszerza sieć dystrybucji, zwiększa potencjał produkcyjny i realizuje jedną z największych inwestycji w historii firmy. 

 

 

20130929DRUTEX okno 4Wzrosty DRUTEX-u w najtrudniejszym od 10 lat okresie dla branży budowlanej

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce i pozostałych krajach UE wzrósł popyt na produkty DRUTEX S.A. Firma zanotowała wzrost wielkości sprzedaży ogółem o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Po pierwszych ośmiu miesiącach spółka notuje sprzedaż na poziomie 292 mln zł.


Jednocześnie wartość sprzedaży w Polsce po pierwszych ośmiu miesiącach 2013 roku była o 6,8% wyższa niż wielkość sprzedaży w analogicznym okresie 2012 roku.

Wysoką jakość produktów DRUTEX S.A. docenili również klienci zagraniczni. Jeśli chodzi o sytuację na rynkach międzynarodowych, odnotowano wzrost sprzedaży we Włoszech (247%), Austrii (52%), Niemczech (23%), Francji (16%), na Węgrzech (364%) i w Szwecji (47%). Rosnąca dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych jest głównie wynikiem inwestycji firmy w sieć sprzedaży oraz marketing bezpośredni w tych krajach. Jednocześnie DRUTEX już dziś planuje kolejne intensywne działania związane z promocją na rynkach zagranicznych, aby w kolejnych miesiącach umocnić swoją pozycję lidera w Europie.

DRUTEX odważnie poszerza swoją sieć również poza Europą. Firma z sukcesem realizuje kolejne inwestycje w USA, gdzie w 2011 roku spółka dostarczyła m.in. prawie 1000 okien do nowojorskiego hotelu Hilton, oraz w Australii.

„DRUTEX jest firmą stabilną, niezależną i przede wszystkim innowacyjną. Stawiamy na rozwój. Inwestujemy w moce produkcyjne, jakość produktów, sprawność działania, czego odzwierciedleniem są kolejne wzrosty wielkości sprzedaży. Należy zaznaczyć, że podczas gdy pierwsze półrocze br. to w przypadku DRUTEX-u wzrost na poziomie 9,49%, to po ośmiu miesiącach już rekordowa dynamika wynosząca 11%. Nie boimy się odważnych decyzji, nawet w okresie trudnym dla branży. Budujemy hale o powierzchni ponad 52 tys. m2. To ogromny sukces, który pozwoli nam umocnić pozycje na rynku, doskonalić produkty i uatrakcyjnić nasz obecny asortyment a przecież wciąż jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.”- mówi Leszek Gierszewski, prezes DRUTEX S.A.


W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne DRUTEX-u wyniosły ponad 40 mln zł. Ze względu na strategię spółki, zakładającą przede wszystkim inwestycje w rozwój i unowocześnianie oferty, największy udział w tej kwocie miały wydatki związane z rozpoczęciem budowy Europejskiego Centrum Stolarki, dzięki któremu DRUTEX podwoi moce produkcyjne, a tym samym wielkość przychodów ze sprzedaży. Zakończenie I etapu budowy planowane jest jeszcze na rok 2013. Dzięki zainwestowanym środkom DRUTEX konsekwentnie poprawia jakość, możliwości produkcyjne i szybkość działania. Od początku tego roku firma dostarczyła ok 600.000 okien na całym świecie, co czyni ją niekwestionowanym liderem w Europie.
Zgodnie z Programem Inwestycyjnym DRUTEX-u na lata 2013-2014 całkowite nakłady na inwestycje wyniosą 200 mln zł. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji DRUTEX wykorzystuje poza środkami własnymi również kredyty bankowe.

Wzmocnienie logistyki
Poza inwestycjami w potencjał produkcyjny, firma koncentruje się również na rozwoju nowoczesnych produktów. Dlatego w styczniu br. firma wprowadziła na rynek nowy system energooszczędny IGLO ENERGY z innowacyjnym, pierwszym tego rodzaju na świecie, uszczelnieniem ze spienionego EPDM. Nowy produkt w zaledwie osiem miesięcy zyskał uznanie wśród odbiorców w kraju i za granicą, a jego sprzedaż rośnie dynamicznie.
W tym roku firma zainwestowała również 7 mln zł w powiększenie własnej floty transportowej. Łącznie 13 pojazdów marki Mercedes wzmocniło możliwości logistyczne firmy, które już od wielu lat stanowią jedną z przewag konkurencyjnych firmy. DRUTEX, jako jeden z nielicznych producentów w branży, nie tylko posiada własną flotę 167 pojazdów, ale również zapewnia najkrótsze na rynku terminy realizacji zamówień – zaledwie 7 dni w całej Europie.


Prognozy na lata 2013/2014
DRUTEX planuje zakończyć rok 2013 z przychodami ze sprzedaży na poziomie 480 mln zł, Taki poziom wielkości sprzedaży jest wynikiem ograniczonych mocy produkcyjnych firmy, która już obecnie wykorzystuje 100% swoich możliwości. Jednocześnie firma przewiduje kolejne wzrosty w roku 2014 kiedy będzie mogła wykorzystać potencjał nowo uruchomionej hali produkcyjnej pozwalającej na podwojenie wielkości produkcji.

20130929DRUTEX okno 5

 

Eksperci twierdzą, że pierwsze sześć miesięcy br. było najtrudniejszym okresem dla branży od 10 lat. Prawidłowość, która wydaje się być regułą dla branży, nie sprawdza się jednak w przypadku DRUTEX-u. Podsumowaliśmy pierwsze osiem miesięcy br. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce i pozostałych krajach UE wzrósł popyt na produkty DRUTEX S.A. Firma zanotowała wzrost wielkości sprzedaży ogółem o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po pierwszych ośmiu miesiącach zanotowaliśmy sprzedaż na poziomie 292 mln zł. Jednocześnie realizujemy największą w historii firmy inwestycję związaną z budową Europejskiego Centrum Stolarki, powiększamy sieć dystrybucji, inwestujemy w logistykę. Dzięki temu przygotowujemy się na kolejne miesiące, kiedy nasz potencjał produkcyjny podwoi się.

Produkcja 10000 okien dziennie robi wrażenie. Jeszcze większe wrażenie jednak wywołuje fakt, że ze spokojem obserwujemy rynek i w ogóle nie obawiamy się braku popytu na nasze produkty. Z optymizmem spoglądamy w przyszłość, a obecne zainteresowanie naszymi produktami w kraju i za granicą potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku.

Leszek Gierszewski
Prezes
Drutex S.A.

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.