Ostrzołek w jubileuszowej edycji

      Ten dostojny, bo 50-letni okres twórczości Wiktora Ostrzołka (ur. 1934 r.) dostrzegły władze miejscowe i centralne. Wśród przejawów wdzięczności i uznania, było też wręczenie mu przez przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalu Gloria Artis.

Swego rodzaju zwieńczeniem i uświetnieniem dokonań artysty-jubilata, było piękne dzieło edytorskie, które splata w całość jego twórczy dorobek1. Na karcie tytułowej widnieje rok edycji 2006, choć książka faktycznie spod maszyn drukarskich wyszła na początku bieżącego roku. Dodajmy, że dwa razy odbyła się prezentacja twórczego dorobku artysty i wspomnianej nowości: 6 marca br. w Katowicach oraz 27 kwietnia br. w Tarnowskich Górach.

     Autor książki ks. Henryk Pyka, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, zadbał o solidną statystykę, faktografię i skatalogowanie dorobku artysty, wraz z konsekwentnymi 15 punktami, które systematyzują całość.

Podczas katowickiej prezentacji sam autor podkreślił: Założyłem, że warstwa ilustracyjna będzie uzupełniała narrację i to zarówno tam, gdzie prezentowana jest biografia artystyczna Ostrzołka, jak i tam, gdzie należało podjąć się analizy i oceny jego twórczości witrażowej. Zaistniała monografia artysty przylega charakterem bardziej do literatury faktu, jak do systematyczno-naukowego opracowania.

      W początkowym okresie twórczych poszukiwań, Ostrzołek zajmował się grafiką, metaloplastyką, aranżacją wnętrz rezydencji świeckich i obiektów sakralnych. Współpracował m.in. z redakcją „Gościa Niedzielnego”. Dość wcześnie po studiach, projektował współczesne wnętrza sakralne. Najwięcej działał wtedy na Górnym Śląsku. Wkrótce jednak stał się znany w całym kraju , a nawet poza Ojczyzną.

     Domeną jego zainteresowań i pasji twórczej stał się witraż. Łącznie można znaleźć jego ponad 150 realizacji, gównie w kościołach, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. Jego projekty, to nie jakieś dowolne ilustracje czy barwne punkty w przestrzeni kościelnej. Ostrzołek zazwyczaj wiele czasu poświęca na konsultacje z inwestorem. Dotyczą one przewidywanej koncepcji konkretnego obiektu, całego kompleksu architektoniczno-plastycznego, jego teologicznej treści i wymowy oraz praktycznej funkcjonalności.

Dla niego ważne jest zarówno stworzenie symbiozy architektury, rzeźby i witraża, odczytanie ducha Vaticanum II w omawianym kontekście, jak i rozeznanie poziomu i możliwości percepcyjnych konkretnych odbiorców. Wyczuwa się, że u Ostrzołka wspomniana dbałość o konsekwentny program, o wyrazistość treści i przesłania teologicznego lub kerygmatycznego, są podporządkowane formie. Ta zaś nigdy nie jest celem samym w sobie. Nie zakrywa, ani nie „zagłusza” głównego przesłania całego obiektu, jego idei, a raczej koncepcji integralnej i integrującej zarazem. Artysta dba o spójność poszczególnych elementów oraz całości danego kościoła czy kaplicy, danej przestrzeni lub konkretnej strefy. Ta tendencja nawiązuje do tradycji – tak charakterystycznego dla gotyku czy baroku – programu ikonograficznego danego obiektu sakralnego.

     W realizacjach Ostrzołka przestrzegana jest zasada hic et nunc oraz genius loci. Dotyczą one, bądź to struktury wnętrza, bądź wezwania kościoła, jak również akcentowania najważniejszych elementów w konkretnej przestrzeni kościelnej. Artysta dba także o dobór realizatorów. Szczególnie ceni sobie dwie firmy krakowskie: Romana Ryniewicza oraz Zakład Witraży Renowacja (dawna firma Żeleński) oraz poznańską firmę witrażową Michała Kośmickiego2. Wiadomo bowiem, że nawet najlepszy projekt witraży, może zostać zniweczony przez złe wykonanie. Dopiero połączenie treści oraz odpowiedniej formy, daje oczekiwany efekt, czyli dzieło o należytym poziomie i właściwej jakości.

     Ważna jest też świadomość, że to właśnie witraż wraz z treścią, pełni także rolę pogłębiającą nastrój wnętrza i atmosferę przeżycia, nie tylko psychologicznego, ale także wewnętrznego, duchowego. Z realizacji Wiktora Ostrzołka, odnajdujemy to zarówno w małych kaplicach (np. pw. Ducha Św. przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Siemianowicach, kaplica Sióstr Notre Dame w Opolu, kaplica Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu), jak i wielkich obiektach (jak np. Bazylika Mariacka w Gdańsku, bazylika katedralna św. Jakuba w Szczecinie, konkatedra w Kołobrzegu, katedra pw. Wniebowzięcia NMP. w Gorzowie Wielkopolskim, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach). Wielorakie oddziaływanie witraży, to zarówno ożywanie, zharmonizowanie a nawet „umuzykalnienie” przestrzeni, jak i specyficzna forma katechezy3.

     Dodajmy, że witraż działa w bardzo różny sposób w poszczególnych porach roku i dnia. Wchodzący do wnętrza, poddany jest działaniu zarówno koloru, jak i światła o różnym natężeniu. Ta sama scena biblijna wywołuje inne wrażenie i przeżycie o świcie, a inne w południe, czy o zmierzchu. Ostrzołek bierze pod uwagę te różne aspekty podczas komponowania konkretnych witraży. Tę niesamowitą symfonię formy i koloru znajdujemy m.in. w kościele Mariackim w Słupsku czy kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Stegnach.


     Nie można pominąć dynamizmu twórczego i ustawicznych poszukiwań formalnych artysty. Od form ilustracyjnych a nawet wręcz odtwarzających, po swobodę poszukiwawczą, stylizację symboliczną, a nawet abstrakcyjną. Artysta podkreśla, że boi się popadnięcia w rutynę, świadomie więc dokonuje zmian w poszukiwaniu nowego sposobu przedstawień plastycznych i kolorystycznych. Dziesięć lat pracował nad wspomnianymi powyżej witrażami na warszawskich Stegnach4, co dało formy miękkie, faliste, wibrujące. Po tej realizacji artysta sam narzuca sobie zmianę optyki i stylistyki, czego przykładem może być kaplica Sióstr Służebniczek w Katowicach Panewnikach z ostrymi i kontrastowymi rozwiązaniami formalnymi.

     Szkoda, że subiektywnych wypowiedzi i cytatów samego artysty jest tak mało we wspomnianej publikacji. Ta bowiem samoocena, a raczej interpretacja dokonana właśnie przez twórcę, jest czymś bezcennym – także w znaczeniu historycznym. To jest ów rdzeń i swego rodzaju archetyp treścioformy. Drugą warstwę interpretacyjną, stanowi percepcja i werdykt pokolenia współczesnych, co odnajdujemy właśnie w omawianej publikacji.

     Wiadomo, że z czasem, będzie się nawarstwiać reinterpretacja twórczości Ostrzołka, przez przyszłe pokolenia odbiorców, historyków i krytyków sztuki oraz samych wiernych. Znamienne to jest w kontekście dzieł sztuki w ogóle, a sakralnych w sposób osobliwy. Bez względu na zmieniające się gusta, oceny i estetyczne kryteria, zawsze bardzo istotnym punktem odniesienia, będzie właśnie opcja naszego pokolenia, czyli współczesnego artyście. Stąd, ta rzetelnie opracowana i dopracowana książka-album, powinna znaleźć się, nie tylko u współkolegów, czyli witrażystów i witrażowników, ale u wszystkich, którzy zajmują się witrażem i jego rolą w przestrzeni sakralnej. Dodać wszakże wypada, że nieznaczny dorobek artysty, stanowią także witraże w przestrzeniach świeckich.

1 Henryk Pyka, Witraże Wiktora Ostrzołka. Pięćdziesiąt lat twórczości. Zdjęcia: Zbigniew Sawicz; Posłowie: Andrzej K. Olszewski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, 348 s, il
2 Kompozytor barw. Z artystą Wiktorem Ostrzołkiem rozmawia Dobrochna Sajdak-Chudzik. „Ecclesia” 2007 nr 4, s. 11.
3 H. Nadrowski: Witraże – muzyką i katechezą. „Przewodnik Katolicki” nr 30 z dn. 29.07.2007, s. 33n.
4 Witraże stegieńskie Wiktora Ostrzołka. Miłosierdzie Boże w historii Zbawienia. T. Mierzwiński (red), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003, s. 4n.

Henryk Nadrowski
UAM Poznań      Henryk Pyka
     Witraże Wiktora Ostrzołka. Pięćdziesiąt lat twórczości. Zdjęcia: Zbigniew Sawicz; Posłowie: Andrzej K. Olszewski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, 348 s, il.
     Album-książka wydany pod patronatem Metropolity katowickiego Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia. Wsparcie i dofinansowanie użyczyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Katowice oraz liczne instytucje, osoby duchowne i świeccy z całego kraju.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.