Na początku XX wieku (między 1910 i 1940 r.), opracowano nową formę powłoki budynku, która była jeszcze do tej pory nieznana: przezroczystą elewację. Pomysły pochodzą od architektów, takich jak Walter Gropius i Mies van der Rohe, którzy marzyli o przejrzystych przegrodach budowlanych dla swoich budynków.

 

Ten początkowo niepewny ruch stał się stopniowo ogólnym trendem. W latach 1950-tych i 1960-tych, budowa budynków biurowych z fasadami szklanymi stała się bardzo częstym zjawiskiem. Takie elewacje dziś można znaleźć w każdym mieście na świecie. Budowa wieżowca jest prawie nie do pomyślenia bez przeszklonej elewacji.

 

 

2015 02 21 1

Rys. 1. Wieżowce z fasadami szklanymi obecne na całym świecie (źródło: CTBUH w AT2 18 maja 2011 p70)

 

 

Światowe standardy dotyczące fasad

 

 

Przez lata opracowano na całym świecie różne systemy norm dla fasad, które są używane do ich badania i klasyfikacji. Jednak w ostatnich latach dwa systemy norm zostały ustalone jako „światowe standardy” i są stosowane w wielu krajach.

 

Z jednej strony są to amerykańskie normy wydawane przez AAMA (American Architectural Manufacturers Association) i ASTM (American Society for Testing and Materials), a z drugiej strony – europejskie instrumenty regulacyjne, takie jak wydane przez CWCT (Centre for Window and Cladding Technology – Centrum Technologii dla Okien i Elewacji) i CEN (Comité Européen de Normalisation – Europejski Komitet Normalizacyjny). 

 

Te dwa systemy norm są wykorzystywane w wielu różnych krajach do oceny elewacji szklanych. Warto wspomnieć, że są też wspólne normy, znane jako normy ISO (International Organisation for Standardisation – Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), które są wykorzystywane w wielu systemach normalizacyjnych na całym świecie.

 

 

 

2015 02 21 2

 

 

2015 02 21 3 

Fot. 1. Projekty Miesa van der Rohe i Waltera Gropiusa

 

(...) 

Porównanie norm 

 

 

Gdy porówna się normy dotyczące podstawowych badań elewacji przeszklonych (czyli lekkich ścian osłonowych), dotyczące przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenie wiatrem i wodoszczelności – widać, że różnice i rozbieżności między europejskimi i amerykańskimi normami składają się tylko z kilku szczegółów technicznych związanych z badaniami. Na przykład, ilości wody stosowanej do badań w amerykańskiej normie ASTM 331 Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls – to 3,4 l /m², a zatem wyższa od ilości wody stosowanej w ramach procedur europejskiej EN 12155. Ale z drugiej strony, badania zgodnie z europejskimi metodami trwają dłużej i wymagają więcej zabiegów odnośnie ciśnienia. Jednak te metody badań można bardzo łatwo zintegrować w łącznym procesie badawczym, po prostu przy użyciu najbardziej rygorystycznych wymogów z obu norm. 

 

 

2015 02 22 1

 

2015 02 22 2

 

 

Sekwencja procedur dla podstawowych badań jest podobna w obu systemach norm. Różnicą jest to, że w Europie jest określone, że po przeprowadzeniu badań na odporność na obciążenie wiatrem, powtarza się badanie przepuszczalności powietrza. Ale to wszystko może być bardzo łatwo zintegrowane.

 

Porównując opcjonalne metody badawcze można będzie dostrzec, że istnieje kilka innych metod w Ameryce, i że na niektóre z nich nie ma odpowiednika w Europie. Z tego powodu amerykańskie metody badań potwierdzające odporność na przemieszczenia boczne (np. w przypadku wstrząsów sejsmicznych) i oddziaływania klimatyczne są wykorzystywane w Europie od wielu lat. W przypadku projektowanych zmian w normie wyrobu EN 13830, która zajmie się też odpornością na wstrząsy sejsmiczne fasad, będzie to oznaczało, że w przyszłości ma być stosowana metoda badania niemal identyczna do tej amerykańskiej.

 

 

2015 02 22 3 

 

 

2015 02 22 4

 

 

Istnieją również różnice

 

 

Najistotniejsze różnice pomiędzy normowymi metodami badań można znaleźć w dynamicznych metodach określania szczelności. Różne normy używają w badaniach zupełnie różnych metod generowania dynamicznego przepływu powietrza. 

 

Podczas, gdy w Europie dużą dmuchawą ustawioną na zewnątrz „przemieszcza się” elementy fasady lub poprzez wywołanie zmiany ciśnienia od wewnątrz elewacji powoduje jej ruch, to metoda badań w Ameryce stanowi, że cała elewacja jest wystawiona na dynamiczne działanie strumienia powietrza z silnika samolotu. Mimo, że metody badań tej właściwości użytkowej są wyraźnie różne, porównania wykazały, że prowadzą do porównywalnych wyników.

 

 

2015 02 24 1

 

Podsumowanie

 

 

Porównując wszystkie metody w Ameryce i Europie, trzeba stwierdzić, że są one bardzo podobne i mogą być łatwo łączone. Tam, gdzie nie istnieją metody podane w jednym z systemów norm, specyficzne wymagania mogą być sprawdzone za pomocą metody dostępnej w innym systemie normowym. 

 

 

2015 02 24 2

 

 

2015 02 24 3

 

 

Na koniec można powiedzieć, że obydwa systemy normowe mogą być łatwo zintegrowane łącząc najbardziej niekorzystne warunki z obydwu metod, co umożliwi ocenę fasady i ujęcie jej w ramy odpowiednich systemów klasyfikacji.

 

Instytut IFT Rosenheim jest przygotowany do przeprowadzenia badań, odnoszących się do różnych systemów norm, w tym również amerykańskich. Jest też akredytowany w odniesieniu do wszystkich ważnych europejskich metod badań w niemieckiej agencji akredytacji DAkkS. Uznanie na całym świecie jest zapewnione na podstawie wielostronnych umów i porozumień (MRA lub MLA) krajowych agencji akredytacyjnych z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami akredytacyjnymi.

 

 

Prof. Jörn P. Lass
Hochschule Rosenheim

 

 

Artykuł pochodzi z Konferencji International Rosenheim Window & Facade Conference 2014

 

 

 

Bibliografia i wykaz norm

[1] EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[2] EN 12153:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

[3] EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

[4] EN 12155:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem statycznym

[5] EN 12179:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

[6] EN 13050:2011 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badanie laboratoryjne pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natryskiem wodnym

[7] EN 13051:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badanie poligonowe

[8] EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne

[9] AAMA 501-1:2005 Standard Test Method for Water Penetration of Windows, Curtain Walls and Doors Using Dynamic Pressure. AAMA – American Architectural Manufacturers Association, Schaumburg, IL

[10] AAMA 501-2:2003 Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed Storefronts, Curtain Walls, and Sloped Glazing Systems. AAMA – American Architectural Manufacturers Association, Schaumburg, IL

[11] AAMA 501-4:2000 Revision 2009 Recommended Static Test Method for Evaluating Curtain Wall and Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind Induced Interstory Drifts. AAMA – American Architectural Manufacturers Association, Schaumburg, IL

[12] AAMA 501-5:2007 Test Method for Thermal Cycling of Exterior Walls. AAMA – American Architectural Manufacturers Association, Schaumburg, IL

[13] AAMA 501-6:2001 Revision 2009 Recommended Dynamic Test Method For Determining the Seismic Drift Causing Glass Fallout from a Wall System. AAMA – American Architectural Manufacturers Association, Schaumburg, IL

[14] ASTM E 283:2004 Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen. ASTM International, West Conshohocken, PA

[15] ASTM E 330:2010 Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference. ASTM International, West Conshohocken, PA

[16] ASTM E 331:2009 Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference. ASTM International, West Conshohocken, PA

[17] EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 2/2015

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.