Już nie same warunki kształcenia, kadra naukowa i wyniki absolwentów na rynku pracy decydują o wysokiej pozycji danej uczelni. Coraz większa waga przykładana jest do innowacyjności, czyli liczby patentów i licencji, umiejętności wdrażania rezultatów badań czy pozyskiwania środków zewnętrznych. W najnowszym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2015 liderami zostały Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

 

 

Uczelnia warszawska i krakowska znalazły się ex aequo na pierwszym miejscu zestawienia. Na podium znalazł się jeszcze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za pierwszą trójką notowane są najlepsze politechniki, czyli ex aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a na szóstym miejscu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

– Bierzemy pod uwagę wszystkie elementy, które zdaniem kapituły, a również zgodnie z praktyką światową, są kluczowe dla oceny jakości pracy uczelni. To jest grupa kryteriów naukowych: mamy i potencjał naukowy, i efekty prac, bo nie ma uczelni bez działalności naukowej – mówi agencji Newseria Biznes Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która tworzy polskie rankingi edukacyjne. – Jest także grupa kryteriów związanych z prestiżem, czyli tego, jak nas oceniają pracodawcy, kadra akademicka, jak nas oceniają na świecie.

 

Szczególnie istotne jest postrzeganie uczelni przez pracodawców, czyli przez odbiorców „produktów” danej placówki. Dla studentów przy wyborze szkoły ważne są warunki kształcenia, czyli m.in. dostępność kadry naukowej i zbiorów bibliotecznych. Z tym wiąże się także kolejne kryterium, czyli umiędzynarodowienie uczelni.

– Kończąc uczelnię, chcielibyśmy być przygotowani do robienia kariery globalnej, do działania na arenie międzynarodowej. Im więcej jest studentów zagranicznych, profesury zagranicznej, programów studiów w językach obcych, kontaktów międzynarodowych, tym lepiej dla naszego późniejszego skutecznego poruszania się w świecie – mówi Siwiński.

 

W ostatnich latach przy ocenie uczelni wyższych coraz większego znaczenia nabiera nowa grupa kryteriów, związana z innowacyjności.

– Chodzi m.in. o to, jak uczelnia kontaktuje się z otoczeniem, jak rezultaty badań i działań uczelni są wdrażane w otoczeniu, czyli patenty, licencje, pozyskiwanie środków zewnętrznych – w rankingu uwzględniamy 31 wskaźników. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na jakieś zjawisko pod tyloma kątami. To daje nam szansę przygotowania prawidłowego przestrzennego obrazu – podkreśla prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

 

Akademia Leona Koźmińskiego w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Na kolejnych miejscach znalazły się warszawskie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

– Uczelnie niepubliczne, te dobre, z uprawnieniami akademickimi, są bardzo istotne, dlatego że one po pierwsze tworzą konkurencję dla uczelni publicznych, dlatego że publicznym uczelniom łatwiej jest o środki. Po drugie istotnie wzbogacają ofertę edukacyjną. Są szybsze we wprowadzaniu różnych innowacji edukacyjnych, szybsze w wyciąganiu wniosków i we wprowadzaniu korekt – podkreśla Waldemar Siwiński.

 

Kapituła przyznała w tym roku nagrodę specjalną Kuźnia Kadr 2015 dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Zdobyła ją Akademia Obrony Narodowej.

Kapituła oceniła 87 uczelni akademickich, 70 magisterskich uczelni niepublicznych, 30 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz 43 kierunki studiów. Ranking Perspektywy 2015 ma służyć maturzystom przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

Waldemar Siwiński,  prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

źródło: newseria.pl

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.